>
Новини

Вчена рада 30 серпня

30 серпня в актовій залі Інституту свинарства і АПВ НААН відбулася Вчена рада, на якій було розглянуто наступні питання: підготовка до акредитації аспірантури, звіт провідного наукового співробітника лабораторії годівлі Семенова Сергія Олексійовича щодо завершеного наукового твору: “Нова екологічна парадигма в свинарстві”, який схвалили і рекомендували для застосування. Проведено нагородження пам’ятною ювілейною медаллю 100 років Національній академії аграрних наук України заступника директора з наукової роботи Смислова Сергія Юрійовича.

 

Про запобігання і виявлення плагіату та дотримання принципів академічної доброчесності в Інституті свинарства та АПВ

В контексті дотримання нормативно-правових актів України в галузі вищої освіти і науки, а також Статуту та Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, вчений секретар Марія Ільченко на початку навчального процесу (15 вересня 2021 року) ознайомила аспірантів першого року навчання з необхідністю дотримання академічної доброчесності, вимог наукової етики, належного цитування текстів наукових праць та поваги до інтелектуальних надбань наукової спільноти. Особливий акцент зроблено на механізмі перевірки наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату за використання наявної в Інституті програми антиплагіату та оцінки рівня оригінальності наукового твору.

Звʼязок Інституту з майбутніми науковцями

10 вересня 2021 року проведено науково-інформаційний день для учнів-старшокласників загальноосвітніх середніх шкіл м. Полтави. Завідувач лабораторії наукових досліджень та маркетингу інновацій Олексій Сагло та науковий співробітник Тетяна Конкс розповіли учням про біологічні особливості організму свиней, а також інших с.-г. тварин. Навели приклади наукових досягнень співробітників інституту та їх впровадження у виробничу практику. Учнів ознайомили також із експонатами музею інституту.

Про участь у фестивалі «Хaffкa fest»

8 вересня 2021 року співробітники Інституту свинарства і АПВ Конкс Т.М. і Гуріна В.М. прийняли активну участь у гастрономічному фестивалі «Хaffкa fest», який проходив у Полтавському державному аграрному університеті і мав на меті ознайомити здобувачів вищої освіти, викладачів та гостей з продукцією більше ніж 20 місцевих виробників харчової промисловості, а також можливістю власноруч виготовити певні види продуктів. Проведені майстер-класи дали змогу навчитися консервувати квіти, фарбувати пряники, замішувати тісто для хліба, виробляти сир, визначати фальсифікацію м’яса та молокопродуктів, виготовляти в домашніх умовах різнокольорову локшину тощо. Співробітники Інституту отримали цікавий досвід з можливістю впровадження його при розробці майбутньої наукової тематики установи.

 

Презентація наукового твору «Нова екологічна парадигма в свинарстві»

Під час засідання Вченої ради Інституту свинарства та АПВ 30 серпня 2021 року провідним науковим співробітником лабораторії годівлі Семеновим С.О. був презентований науковий твір «Нова екологічна парадигма в свинарстві», яка узгоджується з тематикою Інституту та є надзвичайно актуальною в контексті виклику змін клімату для галузі тваринництва. Автор роботи з посиланням на власний досвід та наукові напрацювання, а також тенденції розвитку даного напряму досліджень у світі, визначив пріоритетні напрямки галузі свинарства на найближчі роки, акцентував увагу на наукових підходах до годівлі та утриманні свиней. Робота викликала зацікавленість серед присутніх, автору було задано багато питань та побажань щодо її публікації, ознайомлення наукової спільноти та виробничників, одержання авторського права на службовий твір.

З Днем Незалежності України

Семінар-навчання для вчителів-біологів середніх навчальних закладів

19 серпня 2021 року проведено семінар-навчання для вчителів-біологів середніх навчальних закладів із різних регіонів Полтавщини. Учасників семінару ознайомили з досягненнями науковців інституту з питань розведення, селекції, генетики і годівлі та утримання свиней, а також особливостей їх біології. Вчителі також відвідали музей інституту, де завідувач лабораторії наукових досліджень та маркетингу інновацій Олексій Сагло ознайомив їх із галузевими експонатами та історією створення і функціонування наукового закладу.

Пропагування досягнень лабораторії генетики здобувачам закладів вищої освіти

В контексті договору про співпрацю між Інститутом свинарства і АПВ та Миколаївським національним агарним університетом та неможливістю очної зустрічі здобувачів вищої освіти факультету ТВППТСБ в зв’язку з коронавірусом, співробітники лабораторії генетики інституту провели оnline екскурсію лабораторією, в ході якої акцентували увагу на розробках науковців, їх впровадженістю, можливістю досліджень на сучасному обладнанні тощо. Відеоролик про оnline спілкування зацікавлених осіб можна переглянути за посиланням

http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/06/Lektsiia-naukovtsia-molekuliarnoho-bioloha-dlia-studentiv-spetsialnosti-162-Biotekhnolohii-ta-bioinzheneriia.html?m=1

Інститут свинарства і АПВ НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

29 червня 2021 року Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з Полтавського державного аграрного університету в межах навчальної практики «Основи фахової діяльності» разом із завідувачкою кафедри технологій дрібного тваринництва Світланою Усенко.

Олексій Сагло, старший науковий співробітник лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, цікаво і змістовно розповів студентам про історію створення та сьогодення наукового закладу, провів екскурсію в музеї інституту.

 

У наукових підрозділах Інституту студенти ознайомились з основними напрямами їх діяльності: вдосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній та їх кросів для одержання високопродуктивних помісей і гібридів свиней; обґрунтування оптимальних підходів кормовиробництва, раціональної годівлі тварин різних виробничих груп; розроблення сучасних біотехнологічних і селекційно-генетичних методів у свинарстві; розроблення методів збереження та вдосконалення вітчизняного генофонду свиней; удосконалення та розроблення прогресивних та екологічно безпечних технологій виробництва свинини. Гарант ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого (магістерського) освітнього рівня Світлана Усенко разом з директором Інституту свинарства і АПВ НААН України Василем Волощуком, обговорили вимоги до майбутніх фахівців і висловили побажання щодо оптимізації освітніх програм у світлі взаємодії роботодавців із освітянами із метою підготовки фахівців вищої категорії.

Агро-2021

8 червня 2021 року науковці Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН відвідали 33-тю Міжнародну агропромислову виставку “Агро-2021”.

Привітання