>
Новини

Участь в онлайн-семінарі

9 грудня 2021 року фахівці Інституту свинарства і АПВ НААН прийняли участь в онлайн-семінарі “Порядок та документальне оформлення передачі в оренду державного майна в системі Національної академії аграрних наук України”, який був проведений Національною академією аграрних наук України спільно з Всеукраїнським інститутом права і оцінки.

 

 

На семінарі було розглянуто такі питання:

- основні положення Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 3 жовтня 2019 року № 157-IX,

- загальний порядок передачі майна в оренду,

- підготовчі роботи: переоцінка балансової вартості об’єктів нерухомості в бухгалтерському обліку.

- алгоритм дій для передачі майна в оренду (нова оренда): аукціон, без аукціону.

- алгоритм дій для продовження договорів оренди: аукціон, без аукціону.

- організація роботи з оператором електронного майданчика. Договір про співпрацю.

- формування та оприлюднення Переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду.

- шаблони конкурсної документації.

- договори оренди державного майна: зміст,форма, порядок укладення.

- примірна форма Акту приймання-передачі майна в оренду.

День працівника сільського господарства

Засідання координаційно-методичної ради

12 листопада 2021 року в Інституті свинарства і АПВ НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради ПНД-30 “Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво”. У засіданні прийняли участь виконавці від головної установи (Інститут свинарства АПВ) та установ співвиконавців, зокрема: Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції, Інституту тваринництва, Інституту сільського господарства Північного Сходу, Черкаської дослідної станції біоресурсів, Державної дослідної станції птахівництва.

Усі представлені до розгляду звіти виконавців ПНД-30 були прийняті та затверджені.

Детальніше...

Про розгляд рекомендацій «Сучасна система селекції у свинарстві»

Вбачаючи актуальність відродження вітчизняного свинарства, співробітниками лабораторії селекції Інституту свинарства та АПВ була розроблена система селекції у свинарстві, яка узгоджується із законодавством України у сфері племінної справи у тваринництві і покликана забезпечити його адаптацію до вимог Європейського Союзу. Основні позиції сучасної системи селекції у свинарстві України на Вченій раді, яка відбулася 9 листопада 2021 року, були висвітлені завідувачкою відділу селекції та генетики, доктором сільськогосподарських наук Гришиною Л.П. і завідувачкою лабораторії селекції Перетятько Л.Г. Прийнято рішення про схвалення рекомендацій «Сучасна система селекції у свинарстві» з подальшим їх затвердженням Науково-експертною радою Мінагрополітики України. Визнано необхідність ознайомлення з розробкою керівників, головних спеціалістів та селекціонерів свинарських господарств, викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

Про створення високопродуктивного кросу у великій білій породі свиней та розгляд програми селекції з великою білою породою свиней в Україні на 2021-2025 рр

9 листопада 2021 року на засіданні Вченої ради ІС і АПВ НААН головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук Березовський М.Д. доповів про створення нового високопродуктивного кросу у великій білій породі свиней. Нове селекційне досягнення створено в умовах фермерського господарства Дніпропетровської області методом схрещування свиней великої білої породи, ландрас, п’єтрен та термінальних кнурів власного відтворення. Свині нового кросу характеризуються високою продуктивністю в різних умовах виробництва. Прийнято рішення про затвердження нового селекційного досягнення та інтенсивного його використання при виробництві продукції свинарства.

Детальніше...

Науково-практична конференція

26 жовтня 2021 року в Інституті свинарства і АПВ НААН відбулася науково-практична конференція молодих учених та аспірантів з міжнародною участю «Проблеми розведення, генетики, відтворення та технології виробництва продукції у тваринництві», присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина Павловича Рибалка.

Детальніше...

Залучення до аудиторних занять професіоналів - науковців

З метою впровадження у навчальний процес підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового, рівня вищої освіти) спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва практики залучення до аудиторних занять професіоналів - практиків та науковців 18 жовтня 2021 року відбулася зустріч аспірантів першого курсу з професором Світланою Войтенко, співробітником Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, яка в контексті вивчення дисципліни «Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва» прочитала лекцію на тему «Інноваційні системи виробництва продукції молочного і м’ясного скотарства», під час якої ознайомила присутніх із способами утримання худоби молочних і м’ясних порід та сучасним обладнанням для доїння корів і переробки продукції. Виникла жвава дискусія щодо кращих порід великої рогатої худоби для виробництва продукції, а також використання імпортованого поголів’я.

Бажаємо гарних свят

Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів з міжнародною участю

Оргкомітет та дирекція Інституту свинарства і АПВ запрошує Вас прийняти участь в науково-практичній конференції молодих учених та аспірантів з міжнародною участю «Проблеми розведення, генетики, відтворення та технології виробництва продукції у тваринництві», присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина Павловича Рибалка, яка відбудеться 26 жовтня 2021 року об 11.00 годині в актовій залі Інституту.

Лист-запрошення

21 вересня 2021 р. Вчена рада

21 вересня 2021 р. відбулася Вчена рада на якій науковці ознайомилися з програмою проведення семінару у дослідних господарствах мережі Інституту свинарства і АПВ НААН та внесли деякі пропозиції до неї. Директор інституту Волощук Василь Михайлович привітав та вручив дипломи кандидатів сільськогосподарських наук в.о. заступнику директора з науково-виробничої діяльності Григоренку Валерію Леонідовичу, завідувачці лабораторії фізіології відтворення Лобченко Світлані Федорівні та в.о. завідувачці лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Гук Мальвіні Сергіївні.

Міжнародна науково-практична конференція 2 вересня 2021 р.

2 вересня 2021 р. Одеським державним аграрним університетом разом з Інститутом свинарства і АПВ НААН проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “М’ясні генотипи свиней: сьогодення та перспективи” (у режимі онлайн).

У конференції прийняли участь: Люблінський університет науки про життя та Державна науково-дослідна установа “Інститут генетики і цитології Національної академії наук Білорусі”.

Метою конференції було узагальнення накопиченого світового і вітчизняного досвіду з питань теорії і практики утримання, використання, вдосконалення м’ясних генотипів свиней, методології та організації селекційно-племінної роботи у свинарстві на сучасному етапі розвитку галузі в Україні та світі. Від Інституту свинарства і АПВ НААН з привітальним словом виступив доктор с.-г. наук, академік НААН Рибалко Валентин Павлович, який розповів про традиції і конференції та сучасний стан м’ясних генотипів, також виступила завідувачка відділу розведення і генетики, доктор с.-г. наук Гришина Л.П. з доповіддю “Використання свиней м’ясних генотипів вітчизняної селекції у системі гібридизації”, завідувачка лабораторії селекції кандидат с.-г. наук Перетятько Л.Г. з доповіддю “Сучасний стан розвитку племінного свинарства в Україні” та аспірантка лабораторії селекції Конкс Т.М. з доповіддю “Розробка обладнання для годівлі підсисних поросят із врахуванням їх етологічних особливостей”.