>
Новини

Семінар-навчання для вчителів-біологів середніх навчальних закладів

19 серпня 2021 року проведено семінар-навчання для вчителів-біологів середніх навчальних закладів із різних регіонів Полтавщини. Учасників семінару ознайомили з досягненнями науковців інституту з питань розведення, селекції, генетики і годівлі та утримання свиней, а також особливостей їх біології. Вчителі також відвідали музей інституту, де завідувач лабораторії наукових досліджень та маркетингу інновацій Олексій Сагло ознайомив їх із галузевими експонатами та історією створення і функціонування наукового закладу.

Пропагування досягнень лабораторії генетики здобувачам закладів вищої освіти

В контексті договору про співпрацю між Інститутом свинарства і АПВ та Миколаївським національним агарним університетом та неможливістю очної зустрічі здобувачів вищої освіти факультету ТВППТСБ в зв’язку з коронавірусом, співробітники лабораторії генетики інституту провели оnline екскурсію лабораторією, в ході якої акцентували увагу на розробках науковців, їх впровадженістю, можливістю досліджень на сучасному обладнанні тощо. Відеоролик про оnline спілкування зацікавлених осіб можна переглянути за посиланням

http://ua-news.mnau.edu.ua/2021/06/Lektsiia-naukovtsia-molekuliarnoho-bioloha-dlia-studentiv-spetsialnosti-162-Biotekhnolohii-ta-bioinzheneriia.html?m=1

Інститут свинарства і АПВ НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

29 червня 2021 року Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з Полтавського державного аграрного університету в межах навчальної практики «Основи фахової діяльності» разом із завідувачкою кафедри технологій дрібного тваринництва Світланою Усенко.

Олексій Сагло, старший науковий співробітник лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, цікаво і змістовно розповів студентам про історію створення та сьогодення наукового закладу, провів екскурсію в музеї інституту.

 

У наукових підрозділах Інституту студенти ознайомились з основними напрямами їх діяльності: вдосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній та їх кросів для одержання високопродуктивних помісей і гібридів свиней; обґрунтування оптимальних підходів кормовиробництва, раціональної годівлі тварин різних виробничих груп; розроблення сучасних біотехнологічних і селекційно-генетичних методів у свинарстві; розроблення методів збереження та вдосконалення вітчизняного генофонду свиней; удосконалення та розроблення прогресивних та екологічно безпечних технологій виробництва свинини. Гарант ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого (магістерського) освітнього рівня Світлана Усенко разом з директором Інституту свинарства і АПВ НААН України Василем Волощуком, обговорили вимоги до майбутніх фахівців і висловили побажання щодо оптимізації освітніх програм у світлі взаємодії роботодавців із освітянами із метою підготовки фахівців вищої категорії.

Агро-2021

8 червня 2021 року науковці Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН відвідали 33-тю Міжнародну агропромислову виставку “Агро-2021”.

Привітання

Національна академічна мобільність співробітників лабораторії генетики

З метою набуття компетентностей з основ молекулярної генетики Інститут свинарства та АПВ відвідали здобувачі вищої освіти рівня бакалавр біологічного факультету Харківського національний університет ім. В.Н. Каразіна. Завідувач лабораторії професор Віктор Балацький та ст. наукові співробітники Сергій Курінний і Артем Саєнко розповіли про напрями наукових досліджень співробітників і аспірантів лабораторії, продемонстрували обладнання атестованої і сертифікованої сучасної лабораторії, ознайомили із сучасними методиками наукових досліджень, залучили до процесу виявлення маркерних генів у свиней різних порід тощо. Здобувачі отримали відповіді на запитання щодо можливостей впровадження результатів генетичних досліджень у свинарстві, співробітництва науковців із зарубіжними партнерами, підготовки аспірантів, апробації результатів досліджень у зарубіжних наукометричних базах тощо.

Науково-методичні консультації

З 20 по 21 травня 2021 року співробітники Інституту свинарства і АПВ НААН, зокрема: заступник директора з наукової роботи, кандидат с.-г. наук Смислов С.Ю., завідувачка відділу селекції і генетики, доктор с.-г. наук Гришина Л.П., завідувачка лабораторії селекції, кандидат с.-г. наук Перетятько Л.Г., с.н.с. лабораторії екологічного контролю техногенних викидів об’єктів тваринництва, кандидат біологічних наук Підтереба О.І., надали науково-методичні консультації з питань селекції та технології утримання тварин в ДП “ДГ ім. Декабристів” ІСв і АПВ НААН.
Також, спільно із спеціалістами господарства було проведено виранжування тварин у стаді та відібрані свині миргородської породи для подальшого ремонту стада та її відновлення.

 

Про внесення змін і доповнень до проєкту освітньо-наукової програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

З метою поліпшення якості навчання аспірантів спеціальності 204 ТВППТ, гарант ОНП Василь Волощук, члени проєктної групи Сергій Смислов і Людмила Гришина, стейкхолдер Тетяна Конкс та вчений секретар Марія Ільченко 20 травня 2021 року детально ознайомилися із зауваженнями і пропозиціями, які надійшли від зацікавлених осіб в процесі обговорення проєкту освітньо-наукової програми, визнали, що більшість із них слушні і повинні бути враховані в останній редакції програми. Особлива увага була приділена вибірковим дисциплінам, набуттю навичок педагогічної майстерності у майбутніх фахівців, зміні назв окремих дисциплін, підходів до викладання та оцінювання навчальних дисциплін, розподілу компетентностей на інтегральні, загальні і спеціальні, академічній мобільності аспірантів, гармонізації веб-сторінки інституту тощо.

Про звітування здобувачів ступеня доктор філософії

Згідно з Положенням Інституту свинарства та АПВ про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи, 27 квітня 2021 року було проведено атестацію аспірантів 1-4 років навчання, під час якої заслухано звіти про виконання освітньої та наукової складової освітньо-наукової програми, апробації результатів наукових досліджень за темою дисертаційної роботи, публікацій у фахових вітчизняних виданнях та міжнародних наукометричних базах. Зроблено висновок про успішне виконання аспірантами індивідуального плану наукової роботи та теоретичної підготовки за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

З 8 березня

 

 

Номінація "Краща університетська книга"

Колектив авторів (редколегія: В. Волощук, С. Смислов, О. Сагло) 20 січня 2021 року нагороджено Дипломом II ступеня в обласному конкурсі “Краща книга Полтавщини 2020” за книгу “Селекційно-технологічний центр свинарства: до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України”.