>

Перелік

програм наукових досліджень, виконавцем яких

є Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

Номер і назва програми

Головна організація з виконання програми наукових досліджень

Термін виконання,

роки

Інститут свинарства і  агропромислового виробництва НААН

30 Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва

(«Кліматично – адаптивне та органічне тваринництво»)

Інститут свинарства і АПВ НААН

2021-2025 рр.

31 Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН

2021-2025 рр.

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

ПНД 01 «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації» (Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології)»

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

ім. О.Н. Соколовського НААН»

2021-2025 рр.

ПНД 02 «Системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах («Системи землеробства і землекористування»)»

ННЦ "Інститут землеробства НААН "

2021-2025 рр.

ПНД 04 «Стале водокористування, формування водної безпеки, розвитку меліорації та ефективного використання меліорованих земель в умовах змін клімату (Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату)»

Інститут водних проблем і меліорації НААН

2021-2025 рр.

ПНД 15 Агробіологічні системи виробництва зерна в Україні. Селекція та насінництво кукурудзи і сорго (Системи виробництва зерна)

ННЦ "Інститут землеробства НААН "

2021-2023 рр.

ПНД 16 Соняшник: основи управління продукційним процесом (Соняшник)

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

2021-2023 рр.

ПНД 17 «Формування та використання банку генетичних ресурсів рослин» («Генетичні ресурси рослин»)

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

2021-2025 рр.

ПНД 25 «Кормовиробництво та технології отримання високоякісної продукції для тваринництва»

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

2021-2025 рр.