>

Лабораторія інноваціних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів

З 1930 по 1941 рік в інституті функціонував сектор зоогігієни та лабораторія сорбційної техніки, які проводили дослідження з проблем гігієни утримання свиней, зоогігієнічних нормативів фізико-хімічного і мікробного складу повітря приміщень. Після організації в 1960 році відділу зоогігієни ціленаправлено почали вивчатись найбільш актуальні питання теорії та практики гігієни і технології утримання різних вікових та виробничих груп свиней. Для вивчення питань технології утримання свиней в 1965 році в Інституті свинарства було створено відділ «Технології і механізації виробництва свинини». Поступово назва відділу дещо змінювалась («Відділ технологіївиробництва продукції свинарства», «Відділ технології виробництва продуктів тваринництва»), однак на різних етапах функціонування лабораторії відділу займалися розробкою та вдосконаленням існуючих технологій виробництва продукції свинарства з використанням прогресивних методів ведення галузі. Лабораторію інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів було створено в 2014 році на базі лабораторії технології та лабораторії проєктування тваринницьких об’єктів, які були складовою частиною відділу технології виробництва продукції свинарства. 

 

В.о. завідувача лабораторії:

Череута Юрій Володимирович,

кандидат сільськогосподарських наук

Телефон: 098-822-97-23

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

Scopus

Співробітники лабораторії

 

Іванов Володимир Олександрович – доктор с.-г. наук, професор, заслужений винахідник України, головний науковий співробітник лабораторії;

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid 

 

Воловик Максим Євгенович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії;

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

 

Засуха Людмила Василівна – кандидат с.- г. наук, старший науковий співробітник лабораторії;

e-mail:. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Нечмілов Віктор Миколайович – кандидат с.-г. наук, науковий співробітник лабораторії;

E-mail: 

Google Scholar

 

Фаустов Ростислав Вікторович – старший науковий співробітник лабораторії;

 

Пушкіна Марія Львівна – молодший науковий співробітник лабораторії;

 

Грінченко Валентина Миколаївна – лаборант

 

Писаренко Анастасія Сергіївна – лаборант

 

Наукові дослідження

ПНД 30 Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва (Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво)

30.01.02.01.Ф. «Дослідити зв'язок ефективності глибокої утилізації продуктів життєдіяльності свиней на промислових комплексах із особливостями систем утримання, гноєвидалення і мікроклімату».          (2021-2025 рр.).

Керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Волощук В.М.

30.01.03.01.П.  «Розробити систему диверсифікації вермітехнологій для отримання кормів і свинини в умовах агроекологічного виробництва». (2021-2023 рр.).

Керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Іванов В.О.

30.01.03.03.Пк. «Удосконалити елементи технології глибокої переробки вермігумусу». (2022 р.)

Керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Іванов В.О.

30.01.03.04.Пк. Дослідити ефективність використання відходів спиртової промисловості для удосконалення елементів технології утилізації гною у свинарниках. (2023 р.)

Керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Іванов В.О.

  

Напрями наукової діяльності

Розробка і вдосконалення сучасних інноваційних технологій виробництва свинини з використанням прогресивних методів ведення галузі;

Розробка технолого-економічних та об’ємно-планувальних рішень за основними процесами виробництва свинини, а саме:

- створення оптимального мікроклімату в приміщеннях,

- видалення та біотехнологічна переробка гною,

- зоогігієна і санітарія кормів, обладнання та приміщень,

- екологічний захист навколишнього середовища від відходів виробництва свинарських підприємств,

- розробка зоотехнічних вимог вирощування та утримання свиней,

- створення сучасного обладнання, машин та приборів для забезпечення високоефективних технологічних процесів,

- розробка нормативно-технічної  і проєктної документації з реконструкції та будівництва свинарських ферм і комплексів,

- накопичення банку даних і розробка інформаційних та управляючих комп’ютерних програм.

Розробка предпроєктних пропозицій, бізнес-планів і програм з розвитку галузі свинарства.

 

Наукові здобутки

Для удосконалення  умов утримання і годівлі свиней розроблено:

- ряд станків та їх обладнання; систему вентиляції, яка забезпечує рекуперацію повітря в свинарському приміщенні; технологію утилізації гнойових стоків для промислових комплексів; систему очищення забрудненого повітря свинарських приміщень в спеціальних камерах;

- ряд проєктних завдань для племінних свиноферм і свинокомплексів із різними обсягами виробництва свинини, які передбачають потоковість виробництва, комплексну механізацію і автоматизацію виробничих процесів;

- проєктно-конструкторські рішення та технічне забезпечення свиноферм підприємств різних розмірів, потужностей і форм власності;

- проєкти ВІП-ферм з вирощування різних видів тварин;

- свинокомплекс замкнутого циклу виробництва моноблокового типу для дослідних господарств НААН;

- технологічний проєкт на 6 тис. голів з екологічно-безпечного виробництва свинини;

- ряд проєктних пропозицій та технологічних рішень із виробництва органічної продукції свинарства;

- сучасну інноваційну систему очистки гнойових стоків та захисту навколишнього середовища;

- інноваційно-інвестиційні проєкти і бізнес-плани для виробників продукції свинарства з використанням сучасних програмних засобів та інформаційних технологій.

Наукову значимість та новизну розробок лабораторії підтверджено отриманням за останні 5 років (2018-2022 рр.) 27 патентів  та 1 авторського свідоцтва.

Об’єкт досліджень і впроваджені розробки

 

Станкове обладнання для утримання свиней

 

Візуалізація приміщення свинарника-репродуктора на 182 свиноматки

 

Система очищення повітря приміщень свинарників (АСУсв-6)

 

Схема саркофагу з очищення повітря над сепаратором з розділення гнойових стоків

 

Технологічне обладнання  для гідро-струйного   перемішування гнойових стоків

 

Об’ємно-планувальні рішення сучасного племінного репродуктора на 130 основних свиноматок

 

 

Схема типового свинокомплексу замкнутого циклу виробництва моноблокового типу

 

Технологічний проєкт на 6 тис. голів для екологічно-безпечного виробництва свинини

 

Візуалізація моноблокового приміщення свинарського комплексу

 

Схема експериментального екологічно-безпечного свинарника у двох рівнях для півдня України

 

Візуалізація приміщення екологічного свинарника на декілька рівнів

 

Схема свинарника з вакуумною системою вентиляції і рекуперацією повітря

 

Проектно-конструкторські рішення та технічне забезпечення свиноферми на 10 основних свиноматок з комбінованою технологією утримання

 

Візуалізація ВІП-ферми для вирощування різних видів тварин

 

Наукові публікації

1. Об’ємно-планувальні рішення реконструкції цеху відтворення свиней з впровадженням штучного осіменіння /Акімов О. В., Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Череута Ю. В. Науково-технічний бюлетень Інститут тваринництва НААН. Харків, 2022. № 127. С. 59–69. doi: https://doi.org/10.32900/2312-8402-2022-127-59-69

2. Монографія: Іванов В.О., Волощук В.М. Нове в технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтава, ТОВ «фірма «Техсервіс». 2019,436 с.:

3. М.І.Бащенко, В.М.Волощук, М.С.Небелиця, О.В.Ващенко, М.О.Мазанько, Г.П.Воловик «Технологія органічного виробництва свинини» (Монографія). Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс». 2017 р.: 402, ум.друк.арк. 23,48.

4. Біогазоваустановка для утилізації  гною на  свинокомплексі / Іванов В. О., Онищенко А. О., Засуха Л. В., Конкс Т. М., Кучер С. Д. Наука і техніка сьогодні . Серія «Техніка»). 2022. № 11(11). С. 298–306. doi: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-11

5. Приміщення для вирощування свинок і кнурців / Іванов В. О., Засуха Л. В., Онищенко А. О., Конкс Т. М., Руденко Є. В. Вісник Полтавської державної аграрної академії.Полтава, 2022. № 3(106). С. 111–116. doi: https://doi.10.31210/visnyk2022.03.14

6. Селекційно-технологічний центр свинарства: до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН / Інститут свинарства і АПВ НААН; авт. колектив Волощук В.М., ……. та ін. всього 32 чол. [редкол.: В.М. Волощук, С.Ю. Смислов, О.Ф. Сагло]. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. 228 с.

7. Інноваційні підходи в організації замкнутого безвідходного виробництва органічної свинини з використанням культурних і природних сільськогосподарських угідь  / В.О. Іванов, А.О. Онищенко, Л.О. Іванова,  Л.В. Засуха, В.Л. Григоренко // Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип. 74. – Полтава, 2020. – С. 15-25.

8. Спосіб отримання комплексного гумінового препарату із вермигумусу./ Іванов В.О., Засуха Л.В., Онищенко А.О., Фоміченко М.О./ XVI Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects», 1-13.09.2022 р. м. Берлін, Німеччина. С. 17-21. (https://sci-conf.com.ua/xvi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-11-13-09-2022-berlin-nimechchina-arhiv)

9. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней / Іванов В.О., Онищенко А.О., Засуха Л.В., Григоренко В.Л./. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип. 2 (106). С. 87-94.

10. Резерви підвищення ефективності промислового виробництва на свинокомплексі ТОВ «Агропрайм Холдинг» / В.О. Лимар, В.О. Іванов, Л.В. Засуха // Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип. 69. – Полтава, 2017. – С. 34-40.

11. Розробка способів оптимізації вирощування відлучених поросят за умов промислової технології / В.О. Іванов, М.В. Волощук, Л.В. Засуха, Т.А. Мамон, Н.І. Кузьмина // Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип. 69. – Полтава, 2017. – С. 18-25.

12. Інноваційні підходи в організації замкнутого безвідходного виробництва органічної свинини з використанням культурних і природних сільськогосподарських угідь  / В.О. Іванов, А.О. Онищенко, Л.О. Іванова,  Л.В. Засуха, В.Л. Григоренко // Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип. 74. – Полтава, 2020. – С. 15-25.

 

Патенти та авторські свідоцтва

1. Патент на корисну модель № 129759 Україна: МПК (2018.01) A01K 1/02 (2006.01), F24F 3/00, F24F 3/044 (2006.01), F24F 7/08 (2006.01). Автоматизована система забезпечення оптимального мікроклімату у тваринницьких приміщеннях / Волощук В.М., Гладій М.В., Іванов В.О.,  Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2018 05185; заявл. 11.05.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.

2. Пат. № 150504, Україна: МПК А01К 1/02 (2006.01). Будиночок для пасовищного утримання  тварин / Волощук В.М., Засуха Л.В., Смислов С.Ю., Онищенко А.О., Григоренко В.Л., Іванов В.О.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2021 05824; заявл. 18.10.2021;  опубл. 23.02.2022, Бюл. № 8. 4 с.

3. Пат. № 150506, Україна: МПК A01G 31/02 (2006.01). Пристрій для вирощування гідропонної зелені/Іванов В.О., Засуха Л.В., Волощук В.М., Онищенко А.О., Григоренко В.Л., Петулько П.В.,  Щербина О.В.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2021 05829; заявл. 18.10.2021, опубл. 23.02.2022, Бюл. № 8. 4 с.

4. Пат. № 151345, Україна: МПК (2022.01)A01К 67/00 Приміщення для вирощування свинок і кнурців / Іванов В.О., Засуха Л.В., Волощук В.М., Церенюк О.М., Онищенко А.О., Смислов С.Ю.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2022 00491; заявл. 07.02.2022, опубл. 06.07.2022, Бюл. № 27. 4 с.

5. Пат. № 151433, Україна: МПК A01К 1/02 (2006.01) Спосіб виготовлення приміщень для свиней із солом’яних блоків / Іванов В.О., Панченко В.В., Волощук В.М., Церенюк О.М., Бірта Г.О., Засуха Л.В., Бургу Ю.Г.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2022 00492; заявл. 07.02.2022, опубл. 21.07.2022, Бюл. № 29. 4 с.

6. Пат. № 147777, Україна: МПК (2021.01)  B65D 30/10 (2006/01), B65D 88/00, C05F 9/04 (2006.01), С05F 17/05 (2020.01). Застосування великогабаритної  упаковки типу «Big-Bag» як біологічного реактора для  виробництва компосту та вермипродукції / Волощук В.М., Іванов В.О., Засуха Л.В., Онищенко А.О., Григоренко В.Л.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2021 00634; заявл. 15.02.2021; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23. 4 с.

7. Патент на корисну модель № 148883 Україна, МПК (2021.01) C11D 1/00, C11D 3/00. Спосіб екологічно-безпечної аерозольної дезінфекції  приміщень і обладнання для тваринництва на основі йодовмісних компонентів з використанням сировини (фітомаси)  Júglans régia / Волощук В.М., Семенов С.О., Зіновєв С.Г., Рибалко І.В., Засуха Л.В., Семенов Є.С. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. – № u 2021 00852; заявлений 23.02.2021; опубл. 29.09.2021, Бюл. № 39.

8. Пат. № 148929, Україна: МПК C05F 9/04 (2006.01). Спосіб вермикультування в буртах біологічного обігріву за межами приміщень в холодний  період / Іванов В.О., Волощук В.М., Онищенко А.О., Засуха Л.В., Мальцев О.М.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2021 02705; заявл. 24.05.2021; опубл. 29.09.2021, Бюл. № 39. 4 с.

9. Патент на корисну модель № 144428, Україна: МПК (2020.01) A01K 1/02 (2006.01), A01K 67/00. Пристрій для двофазного утримання свиней / Іванов В.О., Засуха Л.В., Смислов С.Ю., Онищенко А.О., Григоренко В.Л.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2020 03081; заявл. 22.05.2020; опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18. 6 с.

10. Патент на корисну модель № 140847 Україна: МПК (2020.01) A01K 1/00, A01K 1/02 (2006.01). Пристрій для видалення гною /  Засуха Л.В.,  Іванов В.О., Пушкіна О.Л., Пушкіна М.Л. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2019 09188; заявл. 08.08.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.

11. Патент на корисну модель № 117611 Україна: МПК (2017.01) A01K 3/00, A01K 13/00. Розкол для тварин / Бородаєнко Ф.А., Лихач В.Я., Лихач А.В., Іванов В.О., Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. -  № u 2017  01612; заявлений 20.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

12. Патент на корисну модель № 118198 Україна: МПК A01K 1/02 (2006.01). Пристрій для табірно-пасовищного утримання підсисних свиноматок / Іванов В.О., Волощук В.М., Мазанько М.О., Іванова Л.О., Горіславець А.І., Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. -   № u 2017  01591; заявл. 20.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.

13. Патент на корисну модель № 118224 Україна: МПК A01K 1/02 (2006.01), A23K 50/30 (2016.01), A23K 10/10 (2016.01), A23K 20/20 (2016.01). Спосіб зменшення технологічних втрат при вирощуванні поросят в підсисний період / Жукорський О.М., Волощук В.М., Семенов С.О., Зінов’єв С.Г., Біндюг О.А., Усенко С.О., Чорна О.О., Семенов Є.С., Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2017  01926; заявл. 28.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.

14. Патент на корисну модель № 118470 Україна: МПК (2017.01) A01K 5/00. Самогодівниця для поросят / Іванов В.О., Засуха Л.В., Лихач А.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2017 01929; заявл. 28.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.

15. Патент на корисну модель № 118909 Україна: МПК A23K 50/30 (2016.01), A01K 1/02 (2006.01). Спосіб годівлі підсисних свиноматок / Лимар В.О., Іванов В.О., Онищенко А.О., Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2017 03759; заявл. 18.04.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16.

16. Патент на корисну модель № 119820 Україна: МПК (2017.01) В05В 9/00, A01K 1/02 (2006.01). Спосіб утримання підсисних свиноматок / Лимар В.О., Іванов В.О., Онищенко А.О., Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2017 03756; заявл. 18.04.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19.

17. Патент на корисну модель № 119831 Україна: МПК (2017.01) A01K 1/00, A01K 5/02 (2006.01). Самогодівниця для відсталих в рості поросят / Іванов В.О., Онищенко А.О., Засуха Л.В. Заявник Інститут свинарства і АПВ НААН. - № u 2017 03833; заявл. 18.04.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19.