>

ІНФОРМАЦІЯ

про Раду молодих вчених та науковців, що функціонує в

Інституті свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

 

1. Повна назва Ради

Рада молодих вчених Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

 

2. Історія створення Ради

Рада молодих вчених Інституту свинарства і АПВ НААН поновила свою діяльність згідно з рішенням вченої ради засідання відбулося 28 травня 2020 року (голова – Рибалко В.П.)

 

3. Склад Ради

Голова Ради – Хоценко Алла Володимирівна, к. с-г. наук, виконуюча обов’язки завідувачки лабораторії молочного скотарства,

Телефони: роб. 04595 3 00 35; моб. +38 099-980-81-61;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Склад Ради:

1. Заступник ради молодих вчених - Будаква Єлизавета Олександрівна, аспірант.

Телефон: +38 067-538-25-45

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

2. Секретар ради молодих вчених - Пушкіна Марія Львівна, м.н.с. лабораторії годівлі

Телефон: +38 095-025-3338

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

4. Резюме Голови Ради

Хоценко Алла Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, виконуюча обов’язки завідувачки лабораторії молочного скотарства Інституту свинарства і АПВ НААН.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність, поведінка та інтер’єр у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря» ( у листопаді 2019 року в спеціалізованій вченій раді К44.351.01 при Інституті свинарства і АПВ НААН).

Трудову діяльність розпочала у 2016 році на посаді молодшого наукового співробітника Інституту свинарства і АПВ НААН. З грудня 2020 року – виконуюча обов’язки завідувачки лабораторії молочного скотарства Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук.

Керівник коротко-пошукових завдань ПНД № 30 “Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва” («Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво»):

30.02.00.01.Пк. «Дослідити ефективність стимулювання статевої охоти у корів природними стимуляторами» (2021 р.).

30.02.00.02.Пк. «Дослідити ефективність використання пробіотика «Мультибактерин ветеринарний Bs + La суспензія» для профілактики захворювань телят (2021 р.).

 

5. Діяльність Ради:

- досягнення у минулому:

Рада молодих вчених приймала активну участь у розгляді робочих програм наукових досліджень аспірантів за темою їх дисертації Методичною комісією Інституту свинарства і АПВ НААН.

Брала участь в організації та проведенні круглих столів молодих вчених і аспірантів в Інституті. За їх наслідками аспірантка Олійниченко Єлизавета Костянтинівна у 2018 році та молодший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів Гук Мальвіна Сергіївна у 2017 та 2018 роках брали участь у конкурсі на здобуття премії Президії Національної академії аграрних наук «За кращу наукову доповідь молодшого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». У 2018 році здобуто диплом ІІІ ступеня за кращу доповідь.

Член Ради молодих вчених Колісніченко Єлизавета Костянтинівна розробила курси англійської мови і проводить заняття для аспірантів та молодих вчених Інституту, які мають бажання удосконалити свій рівень знань, спілкуватися в іншомовному середовищі, публікувати наукові праці англійською мовою, опрацьовувати іноземні джерела з потрібних тематик.

Рада сприяла активній участі молодих науковців Інституту у численних вітчизняних і зарубіжних конференціях. Так, аспіранти та молоді вчені прийняли участь у роботі конференцій:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Корми і кормові добавки та шляхи зниження собівартості продукції тваринництва» (Полтава, 2016 р.)

2. Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Новітні технології – шляхи до сталого розвитку АПК України» (Полтава, 2016 р.)

3. Науково-практичній конференції «Корми і кормові добавки та шляхи зниження собівартості виробництва свинини і м’яса яловичини» (Полтава, 2017р.)

4. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні питання технології продукції тваринництва» (Полтава, 2017р.).

4. Міжнародна науково- практична конференція «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та тваринництва» (Одеса, 2017 р.).

5. Науково-практична конференція (Annual meeting) (Бристоль, Англія, 2017 р.).

6. Науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: історія створення, сучасний стан та перспективи» (Одеса, 2018р. ) та інших.

 

Молодими вченими, спільно з науковцями Інституту свинарства і АПВ НАН України , виконуються дослідження за завданнями:

- Розробити технологію утримання свиней у ресурсоощадних приміщеннях полегшеного типу з підвищеним рівнем етологічного комфорту для отримання екологічної чистої продукції.

- Дослідити поліморфізм ряду локусів кількісних ознак і встановити їх асоціацію з проявом продуктивних якостей свиней різних генотипів для маркерної селекції.

- Розробити систему технологічних рішень організації годівлі молочних корів кормовими сумішами при прив’язному утриманні.

 

Наукова молодь співпрацювала із дослідними господарствами щодо виконання договірної тематики та надання консультацій щодо ведення галузі свинарства і скотарства (ДП «ДГ імені Декабристів», ДП «ДГ Степне», ДП «ДГ імені 9 Січня», ТОВ «Українська молочна компанія»).

 

Молоді науковці та аспіранти у співавторстві з науковими співробітниками Інституту отримали такі охоронні документи:

1. Патент на корисну модель № 117941, Україна: МПК (2018.01) А01К 1/02, (2006.01) «Спосіб виготовлення приміщень з очерету для утримання тварин» / Панченко В.В., Іванов В.О., Волощук В.М., Гориславець А. І., заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2017 01613; заявл. 20.02.2017, Бюл. № 13.

2. Патент на корисну модель № 123578, Україна: МПК (2006.01) А01К 1/02, (2006.01) «Будинок для табірно-пасовищного утримання підсисних свиноматок» / Іванов В.О., Іванова Л.О., Мазанько М.О., Онищенко А.О., Гориславець А. І., заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2017 11035; заявл. 13.11.2018, Бюл. № 4.

3. Патент на корисну модель № 144320, Україна: МПК (2020.01) А01К 3/00, (2006.01) «Вігвам для табірно-пасовищного утримання свиней / Іванов В.О., Гориславець А.І., Онищенко А.О., Григоренко В.Л., Кальченко М.М., Мальцев О.М. заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2020 01467; заявл. 02.03.2020, Бюл. № 18.

4. Патент на корисну модель № 131197, Україна: МПК (2018.01) А01К 13/00, A01K 13/00. Пристрій для підвищення комфорту тварин / Іванов В.О., Мазанько М.О., Онищенко А.О., Хоценко А.В., Безалтична О.О.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2018 06934; заявл. 20.06.2018, Бюл. № 1. 4 с.

5. Патент на корисну модель № 136969, Україна: МПК (2019.01) А61D 19/00, A61K 35/742. Спосіб профілактики затримок плаценти у новотільних корів засобами нормофлоризації слизових полікомпонентним препаратом «Мультибактерін ветеринарний Bs+La суспензія» / Сідашова С.О., Григорашева І.М., Брошков М.М., Халак В.І., Волощук В.М.; Хоценко А.В. заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2019 01595; заявл. 18.02.2019, Бюл. №18.

6. Патент на корисну модель № 137941, Україна: МПК (2019.01) А01 K1/02, (2006.01) A01К 67/00. «Блок-станок для двофазного утримання свиней» / Іванов В.О., Пушкіна О.,Л., Пушкіна М.Л, Онищенко А.О., заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2019 04628; заявл. 02.05.2019, Бюл. № 21.

7. Патент на корисну модель № 140847, Україна: МПК (2020.01) А01 K1/00, (2006.01) A01К 1/02. «Пристрій для видалення гною /Засуха Л.В., Іванов В.О., Іванов В.О., Пушкіна О.Л., Пушкіна М.Л., заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2019 09188; заявл. 08.08.2019, Бюл. № 5.

Молодими вченими Інституту, спільно з науковцями Інституту свинарства і АПВ проводились семінари, на яких апробовувалися результати дисертаційних робіт аспірантів.

Рада молодих вчених приймає участь у громадському житті аспірантів та молодих учених, організації їх дозвілля.

 

- діяльність Ради молодих вчених сьогодні:

Наразі молоді вчені та аспіранти приймають участь у виконанні завдань ПНД НААН тих структурних підрозділів, до яких вони прикріплені для виконання дисертаційної роботи або працюють на посадах наукових співробітників. А саме:

- «Дослідити зв'язок ефективності глибокої утилізації продуктів життєдіяльності свиней на промислових комплексах із особливостями систем утримання, гноєвидалення і мікроклімату»

- «Дослідити зв'язок довжини теломер і SNP генів теломеразного комплексу із продуктивними ознаками свиней, що вирощуються в умовах інтенсивних технологій»

- «Дослідити плейотропний ефект генів, SNP з яких використовують в маркер-асоційованій селекції свиней».

- «Дослідити зв'язок між рівнем засвоєння поживних речовин організмом свині та генетичними параметрами (нутрігеноміка)».

- «Розроблення системи використання імунологічної кастрації свиней у сучасному аспекті покращення добробуту тварин і виробництві якісної свинини».

- «Дослідити особливості формування високопродуктивних генотипів свиней та їх адаптативної здатності в умовах зміни клімату» .

- «Розробити і застосувати метод зберігання сперми кнура за біоритмічно осцилюючої температури» .

 

Рада молодих вчених сприяє пошуку вітчизняної та зарубіжної грантової підтримки наукових досліджень та стипендіальних програм для молодих вчених.

Інформує молодих науковців та членів ради молодих вчених щодо конкурсу на виконання фундаментальних, прикладних та пошукових наукових досліджень на замовлення НААН.

 

План дій

- організація щорічної конференції молодих учених та аспірантів з міжнародною участю;

- сприяння академічній мобільності аспірантів та можливості їх стажування за кордоном, участь в роботі літніх шкіл.