>

Лабораторія молочного скотарства

 

Лабораторія створена у січні 2021 року на базі лабораторії провайдингу у виробництві молока та яловичини. Її створення зумовлено тісною співпрацею Інституту свинарства і АПВ НААН з дослідними господарствами ДП « ДГ імені 9 Січня», ДП « ДГ імені Декабристів», ДП « ДГ Степне» Інституту свинарства і агропромислового виробництва та необхідністю розвитку молочного скотарства, як пріоритетного напрямку розвитку галузі тваринництва України.

 

Завідувачка лабораторії

Хоценко Алла Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук

ORCID ID: Orcid

Google Scholar: Google Scholar

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Співробітники лабораторії

Сокирко Петро Григорович – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук.

Пасюта Андрій Григорович – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук;

Троценко Зоя Геннадіївна – старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук;

Сіромаха Марина Василівна - науковий співробітник

Кригіна Наталія Вікторівна – молодший науковий співробітник,

Боржак Тетяна Миколаївна - молодший науковий співробітник

Ропот Віталій Людвигович - молодший науковий співробітник

Маркеєва Олена Григорівна – лаборант. 

 

Наукові дослідження

ПНД № 30 “Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва”(«Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво»)

30.02.00.01.Пк. «Дослідити  ефективність стимулювання статевої охоти у корів природними стимуляторами»., ДР № 0121U109560 (2021 р.)

30.02.00.02.Пк.«Дослідити ефективність використання пробіотика «Мультибактерин ветеринарний Bs + La суспензія» для профілактики захворювань телят »., ДР № 0121U109595 (2021 р.)

 

Напрями наукової діяльності

  • проведення моніторингу виробництва продукції скотарства в Україні;
  • проведення аналізу кормових культур та складників раціону та води;
  • провайдинг комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів;
  • провайдинг контролю якості і безпеки продукції молока та яловичини.
  • удосконалення організації і оплати праці.

 Основні здобутки

  • Розроблено нові технологічні рішення з годівлі та утримання корів дійного стада.
  • Розроблено схему випойки телят з використання пробіотика для профілактики захворювання телят.
  • Розроблено пристрій для підвищення комфорту великої рогатої худоби у корівниках худоби молочних порід.
  • Визначено параметри вмісту шкідливих речовин в приміщеннях для утримання  корів української чорно-рябої молочної та айрширської порід в ДП « ДГ Степне» та ДП « ДГ імені Декабристів» Інституту свинарства і агропромислового виробництва та їх вплив на продуктивність тварин.

Об’єкт досліджень

   

Основні публікації 

1. Волощук В.М., Хоценко А.В. Динаміка температури повітря та внутрішніх елементів конструкції корівника каркасного типу за дії факторів зовнішнього середовища. Вісник Сумського НАУ.  2017. Вип. 5/2 (32). С. 37-41.

2. Волощук В.М., Хоценко А.В. Вплив високих температур повітря на етологічні і фізіологічні показники лактуючих корів. Науковий журнал Зернові культури ІЗК НААН України. Дніпро, 2018. Том 2, № 2. С. 393-397.

3. Захаренко М.О., Волощук В.М., Хоценко А.В. Особливості показників метаболізму у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря. Науково-технічний бюлетень ІТ НААН.  2017. № 116. С. 39-44.

4. Захаренко М.О., Волощук В.М., Хоценко А.В.  Продуктивність корів зарубіжної селекції за безприв’язно-боксового утримання та дії високої температури повітря. Науковий вісник НУБіП України.  2017. № 271. С. 225-234.

5. Захаренко М.О., Волощук В.М., Хоценко А.В. Фракційний склад білків плазми крові лактуючих корів. Тваринництво. Наукові доповіді НУБІП України.  2017. Вип. 5 (69).

6. Волощук В.М., Хоценко А.В. Особливості показників білкового обміну лактуючих корів. Актуальні питання технології продукції тваринництва: збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 26-27 жовтня 2017 р.). С. 72-78.

7. Хоценко А.В. Технології годівлі кормовими сумішами лактуючих корів української чорно-рябої. Державна установа Інститут зернових культур НААН України Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпро, ( 04 червня 2021). С. 111-113.

8. Хоценко А.В. Оптимізація способу підвищення комфорту та продуктивності корів при високій температурі повітря:Theory and practice of modern science. International scientific and theoretical conference. Krakov, Republic of  Poland 23 april, 2021. Вип. 1 С. 120-123.

 

Винаходи

1. Патент на корисну модель  № 131197, Україна: МПК (2018.01) А01К 13/00, A01K 13/00. Пристрій для підвищення комфорту тварин / Іванов В.О., Мазанько М.О., Онищенко А.О., Хоценко А.В., Безалтична О.О.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2018 06934; заявл. 20.06.2018, Бюл. № 1. 4 с.

2. Патент на корисну модель  № 136969, Україна: МПК (2019.01) А61D 19/00, A61K 35/742. Спосіб профілактики затримок плаценти у новотільних корів засобами нормофлоризації слизових полікомпонентним препаратом «Мультибактерін ветеринарний Bs+La суспензія» / Сідашова С.О., Григорашева І.М., Брошков М.М., Халак В.І., Волощук В.М.; Хоценко А.В. заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН № u 2019 01595; заявл. 18.02.2019, Бюл. № 18.