>

Лабораторія екологічної безпеки у тваринництві

 

Лабораторія створена для проведення екологічного контролю шкідливих викидів з об’єктів тваринництва і на основі отриманих даних проведення розробки екологічно-безпечних технологій утилізації продуктів життєдіяльності тварин.

 

В.о. завідувача лабораторії:

Зінов'єв Сергій Георгійович,

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Телефон: 067-831-67-97

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Співробітники лабораторії

Никифорук Оксана Василівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сокирко Інна Анатоліївна, молодший науковий співробітник лабораторії;

 

Грабар Юрій Григоровичмолодший науковий співробітник лабораторії;

 

Писаренко Марина Володимирівна – лаборант

 

Шарлай Віктор Петрович – лаборант

 

Наукові дослідження 

ПНД 30: «Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату та виробництва продукції тваринництва («Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво»).

 

Напрями наукової діяльності 

• Співвиконавці відповідних робіт згідно завдань програми ПНД-30.

• Визначення параметрів вмісту шкідливих речовин в приміщеннях для утримання тварин. 

• Розробка технології глибокої утилізації продуктів життєдіяльності тварин на промислових комплексах.

• Удосконалення технології утилізації гнойових стоків.

• Розроблення екобезпечних технологій переробки побічних продуктів тваринного походження з отриманням органічних добрив.

• Розробка технічних засобів для отримання органічного добрива.

• Інформаційно-консультативні послуги з питань екологічно-безпечних технологій утилізації продуктів життєдіяльності тварин.

 

Основні здобутки

• Розроблено спосіб видалення гною із приміщення.

• Розроблено спосіб вермикультивування в буртах біологічного обігріву за межами приміщень в холодний період.

• Розроблено пристрій для очищення повітря у свинарських приміщеннях.

• Розроблено спосіб застосування великогабаритної упаковки типу «Big-Bag» як біологічного реактора для виробництва компосту та вермипродукції.

• Розроблено спосіб отримання біогумусу.

 

Основні публікації

1. Волощук В. Досвід використання сучасної системи гноєвидалення у свинарниках / В.Волощук, В.Замикула, А.Онищенко // Збірник наукових праць ДНУ Укр НДІПВТ ім. Л.Погорілого: - Дослідницьке, 2013.- Випуск 17 (31) книга 2 – С. 243-246

2. Волощук В. М., Смыслов С. Ю., Подтереба М. А., Подтереба А. И. Использование информационных технологий в вопросах воздухообмена свиноводческих помещений. Сборник научн.трудов по материалам ХХY Международной научно-практической конференции «Перспективы развития свиноводства стран СНГ» г. Жодино, 23-24 августа 2018 г. Минск, Белорусская наука, 2018. С.238-242.

3. Сідашова С.О. Еколого-токсікологічний скринінг нетрадиційних кормових культур: зелена маса ейхорнії / С.О. Сідашова, Л.Г. Перетятько, А.О. Онищенко, О.Ф. Сагло, О.О. Горобей, Т.А. Стрижак // Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип. 72. – Полтава, 2019. – С. 114-123.

4. Підтереба М. Прогнозування обсягів утворення гноївки та потреби у земельних площах для її екологічно безпечної утилізації. І міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Добробут тварин в умовах глобальних змін клімату» (посвідчення УкрІНТЕІ № 740) 21-22 квітня 2020 року м. Дніпро. 2020. С.27-28.

5. Іванов В.О., Засуха Л.В., Онищенко А.О., Фоміченко М.О. Спосіб отримання комплексного гумінового препарату із вермигумусу. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects», 1-13.09.2022 р. м. Берлін, Німеччина. С. 17-21. (https://sci-conf.com.ua/xvi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-11-13-09-2022-berlin-nimechchina-arhiv

6. Іванов В.О., Онищенко А.О., Засуха Л.В., Конкс Т.М., Кучер С.Д. Біогазова установка для утилізації гною на свинокомплексі. Наука і техніка сьогодні (Серія «Техніка»): журнал. 2022. № 11(11) 2022. С. 298-306. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-11(11).

7. Іванов В. О., Онищенко А. О., Засуха Л. В., Маслов В. І., Фоміченко М. О. Застосування великогабаритної упаковки типу «BIG-BAG» в якості біологічного реактора для виробництва компосту та вермипродукції. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса, 2022. Вип. 127. С.213-218. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.127.27

8. Волощук В.М. Удосконалення технології утилізації продуктів життєдіяльності свиней на промисловому комплексі / Волощук В. М., Іванов В. О., Засуха Л. В., Онищенко А. О. // Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип. 77-78. – Полтава, 2022. – С. 83-92. DOI 10.37143/0371-4365-2022-77-78

 

Патенти

1. Патент на корисну модель № 92989 Україна, МПК А 01 К 1/02 (2006.01). Спосіб видалення гною із приміщення / Чертков Д.Д., Волощук В.М., Криця Я.П., Чертков Б.Д., Онищенко А.О. Заявник: Інститут свинарства і АПВ НААН.- № u 2014 04243; заявлений 22.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.

2. Пат. № 144321, Україна: МПК A01K 67/033 (2006.01). Пристрій для розведення черв’яків і виробництва біогумусу / Іванов В.О., Онищенко А.О., Григоренко В.Л., Конкс Т.М., Іванова Л.О., Мальцев О.М.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2020 01468; заявл. 02.03.2020; опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18. 6 с.

3. Пат. № 147777, Україна: МПК (2021.01) B65D30/10 (2006/01),B65D88/00, C05F 9/04 (2006.01), С05F 17/05 (2020.01). Застосування великогабаритної упаковки типу «Big-Bag» як біологічного реактора для виробництва компосту та вермипродукції / Волощук В.М., Іванов В.О., Засуха Л.В., Онищенко А.О., Григоренко В.Л.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2021 00634; заявл. 15.02.2021; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23. 4 с.

4. Пат. № 147925, Україна: МПК A01K 67/033 (2006.01). Вермикомпостер / Волощук В.М., Іванов В.О., Онищенко А.О., Смислов С.Ю., Мальцев О.М.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2020 07471; заявл. 23.11.2020; опубл. 23.06.2021, Бюл. № 25. 4 с.

5. Волощук В.М., Підтереба М.О. Комп’ютерна програма «Визначення показників мікроклімату залежно від кількості і маси поголів’я та температури у приміщенні». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 22.02.2021 №102755.

6. Пат. № 148929, Україна: МПК C05F 9/04 (2006.01). Спосіб вермикультування в буртах біологічного обігріву за межами приміщень в холодний період / Іванов В.О., Волощук В.М., Онищенко А.О., Засуха Л.В., Мальцев О.М.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2021 02705; заявл. 24.05.2021; опубл. 29.09.2021, Бюл. № 39. 4 с.

7. Пат. № 151890, Україна: МПК A01К 1/02 (2006.01) Енергоощадна безвідходна система виробництва органічної свинини / Іванов В.О., Волощук В.М., Засуха Л.В., Почерняєв К.Ф., Семенов С.О., Григоренко В.Л., Онищенко А.О.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2022 00489; заявл. 07.02.2022, опубл. 28.09.2022, Бюл. № 39. 4 с.

8. Пат. № 151890, Україна: МПК A01К 1/02 (2006.01) Пристрій для очищення повітря у свинарських приміщеннях/Засуха Л.В., Волощук В.М., Іванов В.О., Онищенко А.О.; заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. № u 2022 03356; заявл. 12.09.2022, опубл. 28.09.2022, Бюл. № 39. 4 с.