>

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Національної академії аграрних наук України  

Інститут свинарства (м. Полтава) заснований Всесоюзною академією сільськогосподарських наук як Всесоюзний науково–дослідний інститут свинарства у серпні 1930 року на базі зоотехнічного факультету і факультету індустріалізації сільського господарства Полтавського сільськогосподарського інституту, згідно наказу Народного Комісаріату землеробства СРСР за № 156 від 10 липня 1930 року.

У 1944 р. його було перейменовано в Полтавський науково-дослідний інститут свинарства з виконанням функцій головного координатора наукових досліджень у галузі свинарства країни.

У 1991 році він отримав статус Українського науково-дослідного інституту свинарства. З 1993 року Інститут підпорядкований Українській академії аграрних наук.

 У 2000 р. інституту присвоєно ім’я академіка О.В.Квасницького (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1116).

На виконання постанови Президії НААН від 18.05.2011 "Про оптимізацію мережі наукових установ НААН" та наказу НААН №156 від 11 липня 2011 р. Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького УААН перейменовано в "Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН".

Нині інститут свинарства – єдина в Україні спеціалізована науково-дослідна установа, що комплексно займається розробкою проблем теорії та практики ведення свинарства, підготовкою наукових кадрів і підвищенням кваліфікації спеціалістів галузі.

Згідно з штатним розписом станом на 01.01.2022 року в структурних підрозділах Інституту налічується 118 штатних одиниць, в тому числі – 70 науковців. Із них 11 докторів і 30 кандидата, без наукового ступеня – 29 осіб. Серед науковців - 1 академік НААН, 3 член-кореспондента НААН, 6 професорів, 1 заслужений діяч науки і техніки, 1 заслужений зоотехнік України, 1 заслужений винахідник України.

Церенюк О.М., – директор Інституту, доктор сільськогосподарських наук, доцент.

Волощук В.М. – радник дирекції Інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України.
Рибалко В.П.  головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки.
Іванов В.О.  провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об'єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений винахідник України.
Гришина Л.П.  зав. відділом лабораторії селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
Почерняєв К.Ф.  доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
Балацький В.М. зав. лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук, професор.