>

При Інституті свинарства і АПВ НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 44.351.01 за спеціальностями 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва.

 

Голова – Рибалко В.П., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заст. голови – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Вчений секретар – Онищенко А.О., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

Архів захистів

 

Анонс захистів:

 

15.04.2021 р.

 

1. ГУК Мальвіна Сергіївна, «Адаптаційна здатність молодняку свиней вітчизняної і закордонної селекції в умовах технології промислового свинарства», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. 

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН.

Офіційні опоненти:

Маменко О.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Лихач В.Я., доктор с.-г. наук, доцент.

Автореферат – .pdf

Дисертація – .pdf

Відгук I офіційного опонента – .pdf

Відгук II офіційного опонента – .pdf

 

2. ЛОБЧЕНКО Світлана Федорівна, «Розробка способів підвищення якості сперми кнурів з метою удосконалення технології відтворення свиней», 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. 

 

Керівник – Волощук В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН.

Офіційні опоненти:

Лихач А.В., доктор с.-г. наук, доцент.

Небилиця М.С., кандидат с.-г. наук.

Автореферат – .pdf

Дисертація – .pdf

Відгук I офіційного опонента – .pdf

Відгук II офіційного опонента – .pdf

 

Діяльність разових спеціалізованих вчених рад