>
Новини

День працівника сільського господарства

Засідання координаційно-методичної ради

12 листопада 2021 року в Інституті свинарства і АПВ НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради ПНД-30 “Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво”. У засіданні прийняли участь виконавці від головної установи (Інститут свинарства АПВ) та установ співвиконавців, зокрема: Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції, Інституту тваринництва, Інституту сільського господарства Північного Сходу, Черкаської дослідної станції біоресурсів, Державної дослідної станції птахівництва.

Усі представлені до розгляду звіти виконавців ПНД-30 були прийняті та затверджені.

Детальніше...

Науково-практична конференція

26 жовтня 2021 року в Інституті свинарства і АПВ НААН відбулася науково-практична конференція молодих учених та аспірантів з міжнародною участю «Проблеми розведення, генетики, відтворення та технології виробництва продукції у тваринництві», присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина Павловича Рибалка.

Детальніше...

Бажаємо гарних свят

Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів з міжнародною участю

Оргкомітет та дирекція Інституту свинарства і АПВ запрошує Вас прийняти участь в науково-практичній конференції молодих учених та аспірантів з міжнародною участю «Проблеми розведення, генетики, відтворення та технології виробництва продукції у тваринництві», присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина Павловича Рибалка, яка відбудеться 26 жовтня 2021 року об 11.00 годині в актовій залі Інституту.

Лист-запрошення

21 вересня 2021 р. Вчена рада

21 вересня 2021 р. відбулася Вчена рада на якій науковці ознайомилися з програмою проведення семінару у дослідних господарствах мережі Інституту свинарства і АПВ НААН та внесли деякі пропозиції до неї. Директор інституту Волощук Василь Михайлович привітав та вручив дипломи кандидатів сільськогосподарських наук в.о. заступнику директора з науково-виробничої діяльності Григоренку Валерію Леонідовичу, завідувачці лабораторії фізіології відтворення Лобченко Світлані Федорівні та в.о. завідувачці лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Гук Мальвіні Сергіївні.

Міжнародна науково-практична конференція 2 вересня 2021 р.

2 вересня 2021 р. Одеським державним аграрним університетом разом з Інститутом свинарства і АПВ НААН проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “М’ясні генотипи свиней: сьогодення та перспективи” (у режимі онлайн).

У конференції прийняли участь: Люблінський університет науки про життя та Державна науково-дослідна установа “Інститут генетики і цитології Національної академії наук Білорусі”.

Метою конференції було узагальнення накопиченого світового і вітчизняного досвіду з питань теорії і практики утримання, використання, вдосконалення м’ясних генотипів свиней, методології та організації селекційно-племінної роботи у свинарстві на сучасному етапі розвитку галузі в Україні та світі. Від Інституту свинарства і АПВ НААН з привітальним словом виступив доктор с.-г. наук, академік НААН Рибалко Валентин Павлович, який розповів про традиції і конференції та сучасний стан м’ясних генотипів, також виступила завідувачка відділу розведення і генетики, доктор с.-г. наук Гришина Л.П. з доповіддю “Використання свиней м’ясних генотипів вітчизняної селекції у системі гібридизації”, завідувачка лабораторії селекції кандидат с.-г. наук Перетятько Л.Г. з доповіддю “Сучасний стан розвитку племінного свинарства в Україні” та аспірантка лабораторії селекції Конкс Т.М. з доповіддю “Розробка обладнання для годівлі підсисних поросят із врахуванням їх етологічних особливостей”.

 

З Днем Незалежності України

Вчена рада 30 серпня

30 серпня в актовій залі Інституту свинарства і АПВ НААН відбулася Вчена рада, на якій було розглянуто наступні питання: підготовка до акредитації аспірантури, звіт провідного наукового співробітника лабораторії годівлі Семенова Сергія Олексійовича щодо завершеного наукового твору: “Нова екологічна парадигма в свинарстві”, який схвалили і рекомендували для застосування. Проведено нагородження пам’ятною ювілейною медаллю 100 років Національній академії аграрних наук України заступника директора з наукової роботи Смислова Сергія Юрійовича.

 

Інститут свинарства і АПВ НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

29 червня 2021 року Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України відвідали здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з Полтавського державного аграрного університету в межах навчальної практики «Основи фахової діяльності» разом із завідувачкою кафедри технологій дрібного тваринництва Світланою Усенко.

Олексій Сагло, старший науковий співробітник лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, цікаво і змістовно розповів студентам про історію створення та сьогодення наукового закладу, провів екскурсію в музеї інституту.

 

У наукових підрозділах Інституту студенти ознайомились з основними напрямами їх діяльності: вдосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній та їх кросів для одержання високопродуктивних помісей і гібридів свиней; обґрунтування оптимальних підходів кормовиробництва, раціональної годівлі тварин різних виробничих груп; розроблення сучасних біотехнологічних і селекційно-генетичних методів у свинарстві; розроблення методів збереження та вдосконалення вітчизняного генофонду свиней; удосконалення та розроблення прогресивних та екологічно безпечних технологій виробництва свинини. Гарант ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого (магістерського) освітнього рівня Світлана Усенко разом з директором Інституту свинарства і АПВ НААН України Василем Волощуком, обговорили вимоги до майбутніх фахівців і висловили побажання щодо оптимізації освітніх програм у світлі взаємодії роботодавців із освітянами із метою підготовки фахівців вищої категорії.

Привітання