>
Новини

Національна академічна мобільність співробітників лабораторії генетики

З метою набуття компетентностей з основ молекулярної генетики Інститут свинарства та АПВ відвідали здобувачі вищої освіти рівня бакалавр біологічного факультету Харківського національний університет ім. В.Н. Каразіна. Завідувач лабораторії професор Віктор Балацький та ст. наукові співробітники Сергій Курінний і Артем Саєнко розповіли про напрями наукових досліджень співробітників і аспірантів лабораторії, продемонстрували обладнання атестованої і сертифікованої сучасної лабораторії, ознайомили із сучасними методиками наукових досліджень, залучили до процесу виявлення маркерних генів у свиней різних порід тощо. Здобувачі отримали відповіді на запитання щодо можливостей впровадження результатів генетичних досліджень у свинарстві, співробітництва науковців із зарубіжними партнерами, підготовки аспірантів, апробації результатів досліджень у зарубіжних наукометричних базах тощо.

Науково-методичні консультації

З 20 по 21 травня 2021 року співробітники Інституту свинарства і АПВ НААН, зокрема: заступник директора з наукової роботи, кандидат с.-г. наук Смислов С.Ю., завідувачка відділу селекції і генетики, доктор с.-г. наук Гришина Л.П., завідувачка лабораторії селекції, кандидат с.-г. наук Перетятько Л.Г., с.н.с. лабораторії екологічного контролю техногенних викидів об’єктів тваринництва, кандидат біологічних наук Підтереба О.І., надали науково-методичні консультації з питань селекції та технології утримання тварин в ДП “ДГ ім. Декабристів” ІСв і АПВ НААН.
Також, спільно із спеціалістами господарства було проведено виранжування тварин у стаді та відібрані свині миргородської породи для подальшого ремонту стада та її відновлення.

 

Про внесення змін і доповнень до проєкту освітньо-наукової програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

З метою поліпшення якості навчання аспірантів спеціальності 204 ТВППТ, гарант ОНП Василь Волощук, члени проєктної групи Сергій Смислов і Людмила Гришина, стейкхолдер Тетяна Конкс та вчений секретар Марія Ільченко 20 травня 2021 року детально ознайомилися із зауваженнями і пропозиціями, які надійшли від зацікавлених осіб в процесі обговорення проєкту освітньо-наукової програми, визнали, що більшість із них слушні і повинні бути враховані в останній редакції програми. Особлива увага була приділена вибірковим дисциплінам, набуттю навичок педагогічної майстерності у майбутніх фахівців, зміні назв окремих дисциплін, підходів до викладання та оцінювання навчальних дисциплін, розподілу компетентностей на інтегральні, загальні і спеціальні, академічній мобільності аспірантів, гармонізації веб-сторінки інституту тощо.

Про звітування здобувачів ступеня доктор філософії

Згідно з Положенням Інституту свинарства та АПВ про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи, 27 квітня 2021 року було проведено атестацію аспірантів 1-4 років навчання, під час якої заслухано звіти про виконання освітньої та наукової складової освітньо-наукової програми, апробації результатів наукових досліджень за темою дисертаційної роботи, публікацій у фахових вітчизняних виданнях та міжнародних наукометричних базах. Зроблено висновок про успішне виконання аспірантами індивідуального плану наукової роботи та теоретичної підготовки за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

З 8 березня

 

 

Номінація "Краща університетська книга"

Колектив авторів (редколегія: В. Волощук, С. Смислов, О. Сагло) 20 січня 2021 року нагороджено Дипломом II ступеня в обласному конкурсі “Краща книга Полтавщини 2020” за книгу “Селекційно-технологічний центр свинарства: до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України”.

З новим 2021 роком

Вітання з днем працівника сільського господарства

Tематична екскурсія в музеї інституту

22 вересня 2020 року відбулася тематична екскурсія в музеї інституту з нагоди дня міста Полтави на тему: «Освітні традиції на території вулиці Шведській Могилі», яка присвячена невідомій історії Шведської Могили та навчальних і наукових закладів, які розташовані зараз на цій вулиці. Провів дану екскурсію старший науковий співробітник інституту, кандидат біологічних наук Сагло О. Ф.

На даній екскурсії були інформаційні повідомлення про:

- тісний зв'язок між історією, освітою, релігією та музейною справою;

- історію виникнення першої школи на Шведській Могилі;

- діяльність Олександро-Миколаївської трикласної церковно-вчительської школи в будівлі якої нині функціонує сучасний Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН та згадано багато інших цікавих сторінок минулого й сучасного буття.

Оголошення

01 липня 2020 року відбудуться вибори директора Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І.Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Брати участь у виборах директора мають право всі наукові працівники дослідної станції. Видача бюлетеня для таємного голосування здійснюється за умови пред’явлення особою, яка має право брати участь у виборах, документу, що посвідчує особу. Час і місце і проведення виборів: початок об 11 год. 00 хв. актова зала Полтавської ДСГДС ім.М.І.Вавилова м.Полтава, вул. Шведська, 86

Організаційний комітет

Вітання

Колектив Інституту свинарства і АПВ НААН щиро вітає доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента НААН, завідувача лабораторії екологічного контролю техногенних викидів об’єктів тваринництва Інституту свинарства і АПВ НААН

Жукорського Остапа Мирославовича

із присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч  науки і техніки України». Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, родинного затишку, достатку та злагоди, а також реалізації усіх Ваших задумів і планів.