>

Лабораторія розведення та селекції свиней

 

В.о. завідувача лабораторії 

Вовк Віталій Олександрович

кандидат сільськогосподарських наук

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Researcher ID

Orcid

Портфоліо

Співробітники лабораторії

Рибалко Валентин Павлович – доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки, головний науковий співробітник лабораторії;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Гришина Людмила Павлівна – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії;

Google Scholar

Researcher ID

Scopus

Orcid

 

Ващенко Павло Анатолійович – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Scopus

Orcid

 

Акімов Олександр Валентинович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Халак Віктор Іванович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Researcher ID

Scopus

Orcid

 

Довговас Любов Діюсівна – лаборант

 

Сіромаха Юрій Миколайович – лаборант

 

Наукові дослідження

ПНД 30 Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва (Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво)

30.02.01.07.П. Розробити технологію формування високопродуктивних порід свиней з урахуванням адаптивних реакцій на зміни кліматичних умов (2021-2023), ДР №0121U109839

Керівник: доктор сільськогосподарських наук, зав. відділу селекції та генетики Гришина Л.П.

ПНД 31. Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві).

31.02.03.08.П. «Розробити технологічні і селекційні методи відновлення миргородської породи свиней», № ДР 0121U109834

Керівник: кандидат сільськогосподарських наук Цибенко В.Г.

 

Напрями наукової діяльності

- Створення високопродуктивного поголів’я свиней вітчизняних порід методами внутрішньопородної селекції (нові заводські типи, лінії, родини) та удосконалення продуктивних ознак існуючих порід.

- Вивчення шляхів збереження локальних і зникаючих порід свиней для забезпечення генетичного біорізноманіття.

- Вивчення закономірностей формування продуктивних ознак свиней в залежності від методів розведення, інтенсивності росту та адаптаційної здатності.

- Розроблення локальних систем гібридизації свиней з використанням удосконалених селекційних прийомів за участю свиней вітчизняної селекції.

- Вивчення впливу генотипових і паратипових факторів на продуктивні ознаки свиней.

- Розробка методології використання ДНК-маркерів асоційованих з рівнем прояву ознак продуктивності вітчизняних м’ясних порід свиней.

 

Наукові здобутки

- Розроблено сучасну систему селекції у свинарстві.

- Запропоновано оцінку племінної цінності свиней методом BLAP.

- Розроблено рекомендації щодо використання термінальних кнурів закордонної селекції з високою інтенсивністю росту для покращення відгодівельних і м’ясних якостей свиней української селекції.

- Запропонована удосконалена методика оцінки якості сперми кнурів-плідників за дегідрогеназною активністю.

- Розроблено селекційний індекс комплексної оцінки відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней, що забезпечує визначення оптимальних поєднань генотипів з ефектом гетерозису від 11,53 до 23,66 %.

- Запропоновано визначення оцінки стресчутливості свиней методом моделювання локального адаптаційного синдрому.

- Розроблено раціональні схеми гібридизації свиней для базових господарств.

- Ведення освітньо-наукового процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії.

- За період 2017-2021рр. співробітниками лабораторії захищено 3 дисертації: 2 кандидатські і 1 докторська.

 

Основні публікації

1. P. A. Vashchenko, V. M. Balatsky, K. F. Pocherniaev, V. M. Voloshchuk,

V. H. Tsybenko, A. M. Saenko, Ye. K. Oliynychenko, T. V. Buslyk, H. S (2019). Rudoman Genetic characterization of the mirgorod pig breed, obtained by analysis of single nucleotide polymorphisms of genes // Agricultural Science and Practice. Vol. 6, No. 2, P. 47-57. ISSN: 2312-3370.

2. Tsybenko V. H., Vashchenko P. A (2020). Genealogical analysis of the Mirgorod pig breed before and after outbreak of African swine fever // Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management. Vol. 5, P. 216-221.

3. Berezovskyy, M. D., Narizhna, O. L., Vashchenko, P. A., Shostya, A. M., Usenko, S. O., Kuzmenko, L. M., & Slynko, V. H. (2021). Terminal boars and other male parents in hybridization system. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, (3), 135–141. doi: http://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.16

4. Гришина Л.П., Краснощек А.А. Физико-химические качества мяса чистопородних, помесных и гибридных свиней. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Витебск, 2019.. Вып.3. Том 55. С.112-116.

5. Підтереба О.І., Гришина Л.П., Акнєвський Ю.П., Рудь С.С. Спосіб визначення площі «м’язового вічка» у свиней. Свинарство. Міжвідомчий науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. Вип. 74. Полтава, 2020. С. 43–49. DOI: https://doi.org/10.37143/0371-4365-2020-74-05

6. N.A. Garskaya, L.G. Peretyat'ko 2021. Features of the lymphocyte-mono-cytic blood link as a protective potential of the organism of Poltava Meat Breed sows of various geno-types under conditions of tec-hnological stress. Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture & Veterinary. Vol. 21. Issue 4 (Ver. 1.0). Р. 21-2. GJSFR-D Classification: FOR Code: 070201.

7. Саенко А.М., Олійниченко Є.К., Гришина Л.П., Волощук О.В. Зв’язок генотипів за локусами RIR1, LEP 3469T>C та LEPR 2856C>T з відгодівельними і м’ясними якостями свиней. Свинарство. Міжвідомчий науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2019. Вип. 72. С. 70–75.

8. Перетятько Л.Г. Сучасний стан племінного свинарства України. Аграрний вісник Причорномор`я. Одеса. 2021. С. 5-8.

9. Березовський М.Д., Нарижна О.Л., Вовк В.О. Особливості росту і розвитку гібридного молодняку свиней на відгодівлі. Свинарство. 2017. № 69. С.61-67.

10. Програма селекції великої білої породи свиней в Україні на 2018-2025 роки: науково-виробниче видання / М.Д. Березовський, В.М. Волощук, Л.П. Гришина, П.А. Ващенко, В.О. Вовк, О.В. Волощук, М.М. Кваша, В.А. Пищолка, С.В. Прийма, О.М. Жукорський, О.І. Костенко. Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. 112 с.

11. Програма селекції української м’ясної породи свиней в Україні на 2019-2025 роки / Костенко О.І.,Волощук В.М., Гришина Л.П., Онищенко А.О., Мазанько М.О., Почерняєв К.Ф., Конкс Т.М., Засуха Л.В., Церенюк О.М., Хватова М.А., Стрижак Т.А., Дудка О.І. Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2019. 47 с.

12. Практичне використання ДНК – маркерів асоційованих з рівнем прояву ознак продуктивності вітчизняних м'ясних порід свиней. Методичні рекомендації./ Рибалко В.П., Почерняев К.Ф., Балацький В.М., Гришина Л.П., Перетятько Л.Г., Корінний С.М., Онищенко А.О. Полтава, 2019.35 с.

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102754. Комп’ютерна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей свиней полтавської та української м'ясних порід» /Волощук В.М., Підтереба М.О., Онищенко А.О., Перетятько Л.Г.Заявник і патентоволодар Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН заявл. 08.02.2021 № с202100571; опубл. 22.02.2021.

14. Настанова користувача при роботі з комп’ютерною програмою «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей свиней миргородської породи» /Волощук В.М., Цибенко В.Г., Підтереба О.І., Перетятько Л.Г. Полтава, 2017. 16 с.

15. Програма гібридизації в ДП «ДГ ім. 9 Січня»Хорольського району Полтавської області / Волощук В.М., Смислов С.Ю., Пасюта А.Г., Година Р.В., Волошин С.М., Волошин Ю.М., Гришина Л.П..Перетятько Л.Г., Онищенко А.О. Полтава, 2019. 30 с.

16. Відновлення генеалогічної структури миргородської породи свиней. Методичні рекомендації. / В. Г. Цибенко, Л. П. Гришина, К. Ф. Почерняєв, П. А. Ващенко, В. М. Гиря. Полтава, Інститут свинарства і АПВ НААН, 2019. 10 с.

17. Рыбалко В.П., Гришина Л.П., Онищенко А.А., Перетятько Л.Г., Почерняев К.Ф., Балацкий В.Н., Коринный С.Н. Методология практического использования ДНК-маркеров, ассоциированных с уровнем проявления признаков продуктивности отечественных м’ясних пород свиней. Материалы ХХІІІ Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию образования факультета биотехнологии и аквакультурі и 180-летию учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академія», Горки, 20-22 мая, БСХА, 2020. Ч.1.С.76-81.

 

Основні розробки

  

  

Об’єкт досліджень і впроваджені розробки