>

Лабораторія годівлі, фізіології та здоров'я тварин

 

З моменту започаткування Інституту свинарства у серпні 1930 року відділ (з 1930 р. по 1988 р.), а в подальшому – лабораторія годівлі (з 1988 до теперішнього часу) була і є одним із основних наукових підрозділів Інституту свинарства і АПВ НААН.

 

В.о. завідувачки лабораторії

Лобченко Світлана Федорівна

кандидат сільськогосподарських наук

Тел.: 067-649-03-35

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

Портфоліо

Співробітники лабораторії

 

Курман Андрій Федорович кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії;

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Манюненко Світлана Анварівна  кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії;

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Біндюг Олександр Андрійович  кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії;

E-mail: 

Google Scholar

Orcid

 

Матюх Віктор Олексійович    науковий співробітник лабораторії;

E-mail: 


Таран Тетяна Сагітівна – лаборант;


Божко Сергій Анатолійович – лаборант.

 

ПНД 30 Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва (Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво)

30.02.01.17.П. «Розробити систему диверсифікації горіхівництва (Júglans régia - горіх волоський) для потреб тваринництва», (2021-2025роки)

 

ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

31.01.00.08.Ф. «Дослідити зв’язок між рівнем засвоєння поживних речовин організмом свині та генетичними маркерами (нутрігеноміка)» (2021-2025 роки)

 

Напрями наукової діяльності

 • теоретичні і практичні основи нормування і годівлі свиней;
 • розробка наукових засад інноваційного розвитку виробництва екологічно безпечних кормів для органічного та індустріального свинарства за умов його модернізації і реформування;
 • вивчення сучасних кормових продуктів та розробка рецептур комбікормів для зменшення питомої ваги зернових компонентів та собівартості кормів;
 • кормова корекція відтворної здатності кнурів та свиноматок з використанням кормових добавок природного походження;
 • дослідження фізіолого-біохімічних процесів живлення у свиней з метою удосконалення системи нормування поживних речовин;
 • дослідження взаємозв’язку між ДНК-маркерами та харчовою поведінкою свиней та ефективністю засвоєння кормів.

Науковцями відділу розробляються

 • новітні технології виготовлення комбікормів з використанням, побічних продуктів та відходів виробництв з метою зменшення їх собівартості;
 • розробка та вивчення кормових добавок і спеціалізованих кормів для свиней різних статево-вікових груп (престартери, молокозамінники, фітогеники, ферменти, пре- та пробіотики, органічні кислоти, сорбенти, мінеральні комплекси тощо);
 • розробляються елементи точної годівлі свиней з залучення нових областей науки таких як біоінформатика, молекулярна біологія, молекулярне живлення, нутрігеноміка.

Основні здобутки

Розроблено методичні рекомендації «Теоретичні та практичні аспекти використання генетично модифікованих організмів у свинарстві».

Розроблено методичні рекомендації «Використання мінеральних кормових добавок у свинарстві».

Розроблено методичні рекомендації «Система оптимізації якості і рівня протеїну в раціонах свиней для зменшення екскреції нітрогену при виробництві свинини».

Розроблено методичні рекомендації «Використання фітодезінфектантів на основі juglans regia в органічному свинарстві».

Розроблено методичні рекомендації «Використання фітогенних кормових добавок у свинарстві».

Розроблено науково-виробничі рекомендації «Удосконалення існуючих норм годівлі свиней з врахуванням розвитку екологічно-орієнтованих технологій переробки і змін сировинної бази кормів».

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації:

– участь в роботі приймальної комісії зі вступу аспірантів до аспірантури/докторантури;

– участь в освітньому процесі підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти в аспірантурі;

– участь в акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти за спеціальностями 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Основні публікації

 1. Волощук В. М., Жукорський О. М., Рибалко В. П., Березовський М. Д., Смислов С. Ю., Балацький В. М., Баньковська І. Б., Боржак Т. М., Бохан З. М., Ващенко П. А., Волощук О. В., Гришина Л. П., Григоренко В. Л., Гук М. С., Денисюк П. В., Засуха  Л. В., Зінов’єв С. Г., Іванов В. О., Ільченко М. О., Кальченко М. М., Кавалір Л. В., Конкс Т. М., Костенко О. І., Курман А. Ф., Онищенко А. О., Перетятько Л. Г., Почерняєв К. Ф., Підтереба О. І., Сагло О. Ф., Самойленко О. А., Сокирко П. Г., Хоценко А. В. Селекційно-технологічний центр свинарства: до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України. Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. 228 с.
 2. Оцінка, прогнозування та виробництво якісної продукції тваринництва свинарства [Текст]: монографія / Волощук В.М., Жукорський О.М., Баньковська І.Б., Семенов С.О. Київ: Аграрна наука, 2020. 172 с.
 3. Chalaya O., Nanka A., Paliy A., Nagornij S., Chalyi O. Study of quality indicators for meat raw materials and the effectiveness of a protective technological method under conditions of different content of heavy metals in a pig diet. Восточно-европейский журнал передовых технологий. Eastern – Eastern European Journal of Advanced Technology. 2019. 4/11(100). С. 74-81.
 4. Гладій М.В., Жукорський О.М., Зінов’єв С.Г., Семенов Є.С., Семенов С.О. Продуктивність свиноматок та їх приплоду за використання комплексних фітопрепаратів нового покоління.Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2018. випуск 71, С. 156-169
 5. Зиновьев С.Г., МанюненкоС.А., БиндюгД.А. Особенности химического состава обычной и генномодифицированной сои. Животноводство и ветеринарная медицина. Горки, 2018. №4 (31). С. 12-16
 6. Зінов’єв С.Г., Шостя А.М. Амінокислотний склад м’яса свиней за використання ГМ-сої у їхніх раціонах. The Animal Biology, 2017, vol. 19, Issue 2, pp. 37–43 http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.02.037
 7. Зінов’єв С.Г., Манюненко С.А., Біндюг Д.О. Якість шпику та жирнокислотний склад м’яса свиней за використання у їх раціонах ГМ-сої. Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, Сполом. 2018. Вип. 19. № 2. С. 16-23
 8. Семенов С. О., Жукорський О. М., Семенов Є. С. Викиди аміачного азоту та продуктивність свиней за згодовування у раціонах рибних кормових добавок та відходів спиртового виробництва. Вісник Інституту тваринництва НААН. 2017. №118. С. 161–169
 9. Шостя А.М., Зінов’єв С.Г. Біохімічний профіль м’яса свиней за використання ГМ-сої у їх раціонах. Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, Сполом. 2017. Випуск 18, № 1, С. 36-42
 10. ДСТУ 8165:2015. Зерно ектрудоване .Технічні умови. [Чинний від 01-01-2017]. Вид. офіц. Київ, 2017. 20 с.
 11. Шостя А.М., Канюка О.Ю., Зінов’єв С.Г. Цибенко В.Г. Спосіб визначення вмісту загального холестеролу у м’ясі, яйцях та інших продуктах тваринництва. Патент на корисну модель № 115101. МПК G01N 33/48 (2006.01). Заявник і патентоволодар Інститут свинарства і АПВ НААН. заявл. 06.06.2016. опубл. 10.04.2017, бюл. № 7
 12. Жукорський О.М., Волощук В.М., Семенов С.О., Зінов’єв С.Г., Біндюг О.А., Усенко С.О., Семенов Е.С., Засуха Л.В. Спосіб зменшення технологічних втрат при вирощуванні поросят в підсисний період. Патент на корисну модель № 118224. МПК: A23K 20/20, A01K 1/02, A23K 10/10, A23K 50/30. Заявник і патентоволодар Інститут свинарства і АПВ НААН. заявл. 28.02.2017. опубл. 25.07.2017, бюл. № 14
 13. Зінов’єв С.Г., Канюка О.Ю., Юрченко Є.М., Усенко С.О. Спосіб визначення жирнокислотного складу ліпідів у м’ясі та м’ясних продуктах. Патент на корисну модель №127262. МПК G01N 33/12 (2006.01). Заявник і патентоволодар Інститут свинарства і АПВ НААН. заявл. 14.02.2018. опубл. 25.07.2018, бюл. № 14
 14. Волощук В.М., Семенов С.О., Зінов’єв С.Г., Рибалко І.В., Засуха Л.В., Семенов Є.С. Спосіб екологічно-безпечної аерозольної дезінфекція приміщень і обладнання для тваринництва на основі йодовмісних компонентів з використанням сировини (фітомаси) Juglansregia. Патент на корисну модель № 148883. МПК (2021.01) С11D 1/00 С11D 3/00. Заявник і патентоволодар Інститут свинарства і АПВ НААН. заявл. 23.02.2021. опубл.30.09.2021, Бюл. № 39 

Об’єкт дослідження та впровадження

  

   

Матеріально-технічна база лабораторії годівлі

  

Проведення науково-господарських та фізіологічних балансових дослідів в умовах науково-господарського відділу Інституту свинарства і АПВ НААН

 

 

Центрифуга, фотоелектрокалориметри КФК-2 та КФК-3, аналітичні ваги