>

Інститут свинарства і АПВ НААН України

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН – науково-дослідна установа, яка комплексно займається питаннями: розробки технології, проєктування, економічного аналізу і прогнозування фінансових наслідків роботи господарств із виробництва продукції свинарства; створення нових та (або) реконструкції існуючих свинарських підприємств; удосконалення існуючих і створення нових заводських структур у породах свиней та їх кросів; визначення селекційно-генетичної ситуації у стадах свиней і розробкою перспективних планів племінної роботи (із науковим супроводом); встановлення генетичного походження тварин і успадкування ними господарсько-корисних ознак; використання сучасних методів годівлі свиней; вирішення проблем штучного осіменіння, зоотехнічного аналізу кормових інгредієнтів, якості м’яса та сала; виявлення і лікування інфекційних та інвазійних захворювань тварин; організацією виставок і видавничої діяльності.

За своєю організаційною структурою інститут має 5 відділів, з них 3 наукові відділи (11 лабораторій) та 2 сектори.

Інститут свинарства і АПВ НААН у своєму складі має 5 відділів:

- адміністративно-управлінський відділ;

- відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ селекції та генетики;

- відділ фізіології та здоров’я тварин;

- відділ технології виробництва продукції свинарства;

У підпорядкуванні інституту є Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова і три державні підприємства:

- Державне підприємство "Дослідне господарство імені Декабристів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН".

- Державне підприємство "Дослідне господарство “Степне” Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН".

- Державне підприємство "Дослідне господарство імені 9 Січня Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН".

Під методичним керівництвом науковців інституту і за безпосередньої їх участі виведено вітчизняні породи свиней: миргородську, полтавську м’ясну, українську м’ясну, червону білопоясу, велику білу української селекції, а також здійснено значну кількість наукових розробок зі свинарства, новизна яких підтверджена більш ніж 310 патентами на винаходи і корисні моделі та авторськими свідоцтвами.

Головними напрямами подальшої діяльності інституту є: вдосконалення існуючих генотипів свиней, пошук найбільш ефективних їх типів (ліній) і методів відтворення; використання генетичних, фізіологічних, а також біохімічних факторів підвищення продуктивності тварин; вирішення проблем кормовиробництва, утримання та годівлі тварин; розробка сучасних технологічних рішень, комп’ютерних програм, екологічно орієнтованих технологій; підготовка наукових кадрів, пропаганда досягнень науки й передового досвіду.

Науковці інституту, надають методичні консультації із питань селекції, відтворення стада, годівлі й утримання тварин, реконструкції та будівництва свиноферм, бізнес-плануванню, проблем ветеринарного забезпечення, ведення галузі рослинництва. В питаннях просвітницької діяльності установа здійснює організацію і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, днів поля та ін.

Інститут є координатором наукових досліджень із питань селекції, годівлі, технології відтворення і утримання свиней, а також головним селекційно-генетичним центром галузі свинарства в країні.