>

Інститут свинарства і АПВ НААН України

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН – науково- дослідна установа, яка комплексно займається питаннями: розробки технології, проєктування, економічного аналізу і прогнозування фінансових наслідків роботи господарств із виробництва продукції свинарства; створення нових та реконструкції існуючих свинарських підприємств; удосконалення існуючих і створення нових заводських структур у породах свиней та їх кросів; визначення селекційно-генетичної ситуації у стадах свиней і розробкою перспективних планів племінної роботи (із науковим супроводом); встановлення генетичного походження тварин і успадкування ними господарсько-корисних ознак; використання сучасних методів годівлі свиней; вирішення проблем штучного осіменіння, зоотехнічного аналізу кормових інгредієнтів, якості м’яса та сала; виявлення і лікування інфекційних та інвазійних захворювань тварин; організацією виставок і видавничої діяльності.

За своєю організаційною структурою інститут має один адміністративно- управлінський відділ до якого входить сектор економіки, бухгалтерського обліку та звітності та 8 лабораторій:
- лабораторія розведення та селекції свиней;
- лабораторія генетики;
- лабораторія годівлі, фізіології та здоров’я тварин;
- лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій;
- лабораторія інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів;
- лабораторія екологічної безпеки у тваринництві;
- лабораторія молочного скотарства;
- науково-виробнича лабораторія.
   У підпорядкуванні інституту є Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова та два державні підприємства:
- Державне підприємство “Дослідне господарство “Степне” Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН“.
- Державне підприємство “Дослідне господарство імені 9 Січня“ Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.
   Під методичним керівництвом науковців інституту і за безпосередньої їх участі виведено вітчизняні породи свиней: миргородську, полтавську м’ясну, українську м’ясну, червону білопоясу, велику білу української селекції, а також здійснено значну кількість наукових розробок зі свинарства, новизна яких підтверджена більш ніж 310 патентами на винаходи і корисні моделі та авторськими свідоцтвами.

Головними напрямами подальшої діяльності інституту є: вдосконалення існуючих генотипів свиней, пошук найбільш ефективних їх типів (ліній) і методів відтворення; використання генетичних, фізіологічних, а також біохімічних факторів підвищення продуктивності тварин; вирішення проблем кормовиробництва, утримання та годівлі тварин; розробка сучасних технологічних рішень, комп’ютерних програм, екологічно орієнтованих технологій; підготовка наукових кадрів, пропаганда досягнень науки й передового досвіду.

Науковці інституту, надають методичні консультації із питань селекції, відтворення стада, годівлі й утримання тварин, реконструкції та будівництва свиноферм, бізнес-плануванню, проблем ветеринарного забезпечення, ведення галузі рослинництва. В питаннях просвітницької діяльності установа здійснює організацію і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, днів поля та ін. Інститут є координатором наукових досліджень із питань селекції, годівлі, технології відтворення і утримання свиней, а також головним селекційно-генетичним центром галузі свинарства в країні.