>

Лабораторія генетики

 

В. о. завідувача лабораторії

Балацький Віктор Миколайович 

доктор с-г наук, професор 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Scopus

Orcid

Тел.: 050-914-23-69

Портфоліо

Співробітники лабораторії

Почерняєв Костянтин Федорович – доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник;

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Корінний Сергій Миколайович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник;

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Саєнко Артем Михайлович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Почерняєва Єлизавета Олександрівна – молодший науковий співробітник;

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Пека Микита Юрійович – молодший науковий співробітник;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Цюркало Стефанія Мар’янівна – лаборант

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Наукові дослідження

ПНД 31. «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття»

(«Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Завдання 31.01.00.06.Ф. «Дослідити зв’язок довжини теломер і SNP генів теломеразного комплексу із продуктивними ознаками свиней, що вирощуються в умовах інтенсивних технологій» (2021-2025, № держ. реєстр. 0121U109836). (Керівник – Балацький В. М; виконавці Балацький В. М., Саєнко А.М., Корінний С.М., Будаква Є. О., Пека М. Ю., Ільенко М. О.; 2021-2025рр.)

 

Завдання 31.01.00.07.Ф. «Дослідити плейотропний ефект генів, SNPs яких використовують в маркер-асоційованій селекції свиней» (2021-2025, № держ. реєстр. 0121U109838) (Керівник – Почерняєв К.Ф.; виконавці Повод М. Г., Балацький В. М., Мазур О. О., Будаква Є. О., Матіюк В. В.; 2021-2025 рр.) 

 

Напрями наукової діяльності

 • Розроблення методик визначення ДНК- маркерів.
 • Встановлення асоціацій ДНК-маркерів з продуктивними ознаками свиней і якістю м’яса.
 • Проведення контролю і моніторингу селекційного процесу на основі ДНК-типування тварин за SNP- і STR-маркерами.
 • Визначення походження тварин і чистоти генеалогічних структур за аналізом поліморфізму мікросателітних локусів і мітохондріальної ДНК свиней.
 • Визначення вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) в рослинній сировині, кормах і продуктах споживання

Основні здобутки лабораторії генетики

 • розробка і впровадження методів оцінки генотипів свиней за ДНК-маркерами для маркерної селекції в свинарстві. Зокрема, розроблено ДНК-тест на стресчутливість свиней, ДНК-тест на багатоплідність свиноматок, методики генотипування за генами, що відповідають за прояв м’ясних та відгодівельних ознак свиней.
 • встановлені зв’язки ряду локусів кількісних ознак з м’ясними якостями і показниками якості м’яса свиней великої білої породи для маркерної селекції.
 • розроблено техніку генотипування за мікросателітними локусами геному свиней, в тому числі мультиплексні системи для визначення походження тварин і проведення генетико-популяційних досліджень.
 • розроблено спосіб гаплотипування за шістьма локусами мітохондріального геному свині для визначення чистопорідності по материнській лінії, однорідності генеалогічних та заводських родин, проведення генетико-популяційних досліджень і архео-генетичних досліджень.
 • досліджено за різними типами молекулярних маркерів, генетичну структуру ряду вітчизняних та закордонних порід, типів і ліній свиней, здійснюється моніторинг генетичних процесів в популяціях свиней для оцінки і корегування селекційних заходів.
 • розроблено систему ранньої комплексної молекулярно-генетичної оцінки кнурів для племінних господарств, елеверів та станцій штучного осіменіння з високим потенціалом репродуктивних та м'ясних якостей
 • проводяться дослідження щодо аналізу розповсюдження генних мутацій в популяціях свиней.

Об?єкт досліджень та впровадження

 

Патенти та авторські свідоцтва

 1. Патент України на корисну модель № 65963 МПК А01К 67/00. Спосіб генотипування свиней за геном гормона росту по BsuRI-поліморфному сайту рестрикції / В.М. Балацький, К.Ф. Почерняєв, А.М. Саєнко, заявник і патентовласник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького НААН України. u 2011 03989; заявлено 04.04.2011; опубліковано 26.12.2011, Бюл. №24.
 2. Патент України на винахід № 114145 МПК A01K67/02. Спосіб генотипування свиней на основі мікросателітних маркерів з тетрануклеотидними повторами / С. М. Корінний, К. Ф. Почерняєв, заявник і патентовласник Корінний Сергій Миколайович. А 2015 12620; заявлено 21.12.2015; опубліковано 25.04.2017, Бюл. №8.
 3. Патент України на корисну модель № 141125 МПК C12Q 1/6806; C12Q 1/6876; C12Q 1/6888. Спосіб ідентифікації фрагмента ДНК бактерій Candidatus Clavochlamydia Salmonicola шляхом ампліфікації ділянки гена 16S рРНК у полімеразній ланцюговій реакції / В. К. Зезекало, К. Ф. Почерняєв, заявник і патентовласник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. u 2019 08681; заявлено 18.07.2019; опубліковано 25.03.2020, Бюл. №6.
 4. Патент України на корисну модель № 117492 МПК .А61К 39/118. Спосіб ідентифікації ДНК бактерії Chlamydia Pneumoniae у полімеразній ланцюговій реакції шляхом ампліфікації фрагмента головного білка мембрани (МОМР) для її видової диференціації / М. В. Корнієнко, І. М. Ксьонз, К. Ф. Почерняєв, заявник і патентовласник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. u 2017 00832; заявлено 30.01.2017; опубліковано 26.06.2017, Бюл. №12.

Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань

 

Основні публікації

 1. Balatsky, V., Oliinychenko Y. K., Buslyk T. V., Bankovska I. B., Saienko A., Korinnyi S., Pocherniaev K. Associations of QTL Region Genes of Chromosome 2 with Meat Quality Traits and Productivity of the Ukrainian Large White Pig Breed// Cytology and Genetics. 2021 - Vol. 55, No. 1, pp. 53–62. https://doi.org/10.3103/S0095452721010023
 2. Balatsky, V., Oliinychenko Y. K., Buslyk T. V., Bankovska I. B., Saienko A., Korinnyi S., Pocherniaev K. Associations of QTL Region Genes of Chromosome 2 with Meat Quality Traits and Productivity of the Ukrainian Large White Pig Breed// Cytology and Genetics. 2021 - Vol. 55, No. 1, pp. 53–62. https://doi.org/10.3103/S0095452721010023
 3. Bankovska, Y. Oliinychenko, V. Balatsky, T. Buslyk, S. Hryshchenko, R. Susol (2020). Association of LEP-and CTSF-genotypes with levels of meat quality PSE, NOR and DFD in pigs of large white breed of Ukrainian selection. Agricultural Science and Practice, 7(1), 14-23. https://doi.org/10.15407/agrisp7.01.014
 4. P. A. Vashchenko, V. M. Balatsky, K. F. Pocherniaev, V. M. Voloshchuk, V. H. Tsybenko, A. M. Saenko, Ye. K. Oliynychenko, T. V. Buslyk, H. S. Rudoman. (2019). Genetic characterization of the Mirgorod pig breed, obtained by analysis of single nucleotide polymorphisms of genes. Agricultural Science and Practice, 6(2), 47-57. https://doi.org/10.15407/agrisp6.02.047
 5. Зезекало В.К., Передера С.Б., Буслык Т.В., Почерняев К.Ф., Щербакова Н.С. (2019). ПЦР-тест-системы для обнаружения Clavichlamydia salmonicola и Piscichlamydia salmonis в рыбе. Руководство по подготовке статьи, представляемой для публикации в «Журнале ветеринарной медицины, биотехнологии и биобезопасности» , 20.
 6. V. Balatsky, Y. Oliinychenko, N. Sarantseva, A. Getya, A. Saienko, V. Vovk, O. Doran (2018). Association of single nucleotide polymorphisms in leptin (LEP) and leptin receptor (LEPR) genes with backfat thickness and daily weight gain in Ukrainian Large White pigs. Livestock Science, 217, 157-161. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2018.09.015
 7. Balatsky V.N., Pochernyaev K. F., Buslyk T.V., Dykan O.S., Korinnyi S.N., Pena R., Doran O. (2015) Sequence variation in the cathepsin B (CTSB), L (CTSL), S (CTSS) and K (CTSK) genes in Ukrainian pig breeds. Global J. Anim. Breed. Genet., 3 (3), 117-124.
 8. Kubejko J, Clop A, Balatsky V, Pochernyaev K, Eghbalsaied S, Amills M (2017). Mitochondrial DNA variation in Ukrainian wild boars. Animal Genetics, 48(6), 725-726. https://doi.org/10.1111/age.12592
 9. Корінний С. М. (2015). Панель локусів мікросателітної ДНК з тетрануклеотидним мотивом. Тваринництво України, (8), 12-15.
 10. Balatsky V., Saranceva N., Oliynychenko E. et al. (2017). Polymorphism of leptin (LEP) and leptin receptor (LEPR) genes and their association with meat and back fat quality in Ukrainian Large White pig breed. Proceedings of CRIB Annual Meeting 2017. Centre for Research in Biosience, University of West of England. 13 January 2017, p. 25.
 11. Viktor Balatsky, Irina Bankovska, Ramona N. Pena, et al. (2016). Polymorphisms of the porcine cathepsins, growth hormone-releasing hormone and leptin receptor genes and their association with meat quality traits in Ukrainian Large White breed. Molecular Biology Reports, 43, 517–526. https://doi.org/10.1007/s11033-016-3977-z
 12. Rudoman G.S., Balatsky V. N. (2014). Genetic structure of Large White pigs of Ukrainian and English selection on the FUT1 and MUC4 genes associated with animal resistance to colibacteriosis. Pig Breeding, 65, 154-160. (in Ukrainian, English abstract).
 13. Почерняєв К. Ф., Ломако Д.В. (2012) Генетичне різноманіття мітохондріальних геномів свиней великої чорної породи. Свинарство, №61., 46-51.
 14. Balatsky V.N., Saenko A.M., Gryshina L.P. (2012) Polymorphism of estrogen1 receptore locuse in populations of pigs of different genotypes and its association with reproductivity traits of Large White sow. Cytology and Genetics, 46(4), 233-237.
 15. Balatsky V. Bankovska I., Buslyk T., et al. (2012). Genetic markers and the quality of meat of the Ukrainian local breeds of pigs. Excelmeat- Workshop, Lleida, Spain, P. 16.
 16. Корінний, С. М. (2008). Популяційно-генетична характеристика великої білої породи свиней за мікросателітними маркерами. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького, 10(3-3) (38).
 17. Корінний, С. М., Почерняєв, К. Ф., & Балацький, В. М. (2005). Шерсть тварин як зручний об’єкт виділення ДНК для аналізу за допомогою ПЛР. Ветеринарна біотехнологія: Бюл. ІВМ УААН, (7), 80-83.

Матеріально-технічна база лабораторії генетики

Прилад для вертикального Система гель документації електрофорезу

Зона виділення ДНК Ампліфікаційна Зона електрофорезу

Розділення білкової суміші у Прилад Вортекс для швидкого приладі вертикального електрофорезу перемішування розчинів у пробірках об’ємом до 50 мл.