>

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління, створюється терміном не більше як на три

роки для розгляду найважливіших питань діяльності Інституту.

Склад Вченої ради складається з 27 осіб.

 

 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Затверджено наказом НААН від 03 жовтня 2022 року № 253-к терміном на три роки

 

1.

ЦЕРЕНЮК

Олександр

Миколайович

- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, доцент, голова Вченої ради

2.

СМИСЛОВ

Сергій

Юрійович

- заступник директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук, заступник голови Вченої ради

3.

ІЛЬЧЕНКО

Марія

Олександрівна

- вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, секретар Вченої ради

4.

ХОЦЕНКО

Алла

Володимирівна

- в.о. завідувачки лабораторії молочного скотарства, кандидат сільськогосподарських наук, голова Ради молодих вчених

5.

КРИГІНА

Наталя

Вікторівна

- головний економіст, голова профспілкового комітету

6.

БАЛАЦЬКИЙ

Віктор

Миколайович

- завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук, професор

7.

БАНЬКОВСЬКА

Ірина

Броніславівна

- в.о. завідувачки відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

8.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Микола

Давидович

- головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

9.

БІРТА

Габріелла

Олександрівна

- старший науковий співробітник лабораторії здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор

10.

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

- старший науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

11.

ВОЛОЩУК

Василь

Михайлович

- радник дирекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

12.

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

- завідувачка відділу селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

13.

ЖУКОРСЬКИЙ

Остап

Мирославович

- академік секретар Відділення зоотехнії НААН,

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

14.

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій

Георгійович

- завідувач лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

15.

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

- провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

16.

КОРІННИЙ

Сергій

Миколайович

- старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

17.

ЛОБЧЕНКО

Світлана

Федорівна

- в.о. завідувачки лабораторії фізіології відтворення, кандидат сільськогосподарських наук

18.

МАНЮНЕНКО

Світлана

Анварівна

- старший науковий співробітник лабораторії фізіології відтворення, кандидат сільськогосподарських наук

19.

ОНИЩЕНКО

Андрій

Олексійович

- в.о. завідувача лабораторії екологічної безпеки у тваринництві, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

20.

ПАСЮТА

Андрій

Григорович

- директор Державного підприємства «Дослідне господарство імені 9 Січня», кандидат технічних наук

21.

ПЕРЕТЯТЬКО

Лідія

Григорівна

- завідувачка лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

22.

ПОЧЕРНЯЄВ

Костянтин

Федорович

- заступник директора з науково-виробничої та фінансової діяльності Інституту, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

23.

РИБАЛКО

Валентин

Павлович

- головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

24.

СОКИРКО

Михайло

Петрович

- директор Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова, кандидат сільськогосподарських наук

25.

СОКИРКО

Петро

Григорович

- директор Державного підприємства «Дослідне господарство Степне», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

26.

САЄНКО

Артем

Михайлович

- старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук

27.

ЦИБЕНКО

Володимир

Григорович

- директор Державного підприємства «Дослідне господарство імені Декабристів», кандидат сільськогосподарських наук