>

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління, створюється терміном не більше як на три

роки для розгляду найважливіших питань діяльності Інституту.

Склад Вченої ради складається з 17 осіб.

 

 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Затверджено наказом НААН від 18 березня 2024 року № 122-к

 

1.

ЦЕРЕНЮК

Олександр

Миколайович

-директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, голова Вченої ради;

2.

ОНИЩЕНКО
Андрій

Олексійович

- в.о. заступника директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник голови Вченої ради;

3.

КОНКС
Тетяна

Миколаївна

- в.о. ученого секретаря Інституту; секретар Вченої ради;

4.

ЛОБЧЕНКО
Світлана

Федорівна

- в.о. завідувачки лабораторії годівлі, фізіології та здоров’я тварин, кандидат сільськогосподарських наук, голова профспілкового комітету;

5.

ХОЦЕНКО
Алла

Володимирівна

- в.о. завідувачки лабораторії молочного скотарства, кандидат сільськогосподарських наук, голова Ради молодих вчених;

6.

ЖУКОРСЬКИЙ
Остап

Мирославович

- директор Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН (за згодою);

7.

СОКИРКО
Михайло 

Петрович

- в.о. директора Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук (за згодою);

8.

АКІМОВ
Олександр
Валентинович^

- провідний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції свиней, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

9.

ВОВК
Віталій

Олександрович

- в.о. завідувача лабораторії розведення та селекції свиней, кандидат сільськогосподарських наук;

10.

ВОЛОЩУК
Василь

Михайлович

- радник дирекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН;

11.

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

- головний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції свиней, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник;

12.

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій

Георгійович

- в.о. завідувача лабораторії екологічної безпеки у тваринництві, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

13.

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

- провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор;

14.

КОРОБКА
Анатолій

Вікторович

- в.о. заступника директора з науково-виробничої діяльності, кандидат сільськогосподарських наук;

15.

РИБАЛКО

Валентин

Павлович

- головний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції свиней, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік
НААН;

16.

САЄНКО

Артем

Михайлович

- в.о. завідувача лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник;

17.

ЧЕРЕУТА
Юрій

Володимирович

- в.о. завідувача лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, кандидат сільськогосподарських наук;