>

Персональний склад

координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 30

«Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво»

на перше півріччя 2024 р.

з/п

Прізвище, імя,
по-батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1

2

3

4

1

ЦЕРЕНЮК

Олександр

Миколайович

(голова ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

директор Інституту свинарства і АПВ
НААН, доктор сільськогосподарських
наук, професор

2

ОНИЩЕНКО
Андрій Олексійович

(заступник голови ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. заступника директора з
наукової роботи, кандидат
сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

3

КОНКС
Тетяна Миколаївна
(секретар ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. вченого секретаря

4

АКІМОВ
Олександр Валентинович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник
лабораторії розведення та селекції
свиней, кандидат
сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

5

БАЛАЦЬКИЙ

Віктор

Миколайович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник
лабораторії генетики,
доктор сільськогосподарських наук,
професор

6

БІНДЮГ
Олександр Андрійович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник
лабораторії годівлі, фізіології та
здоров’я тварин, кандидат
сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

7

ВОВК
Віталій Олександрович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. завідувача лабораторії розведення
та селекції свиней, кандидат
сільськогосподарських наук

8

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

старший науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

9

ВОЛОЩУК

Василь

Михайлович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН

10

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник
лабораторії розведення та селекції
свиней, доктор сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник

11

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій

Георгійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. завідувача лабораторії екологічної
безпеки в тваринництві, кандидат
сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

12

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник
лабораторії інноваційних технологій та
експериментальних тваринницьких
об’єктів, доктор сільськогосподарських
наук, професор

13

КОСТЕНКО

Олександр

Іванович

Національна академія аграрних наук України

начальник відділу зоотехнії та
ветеринарної медицини апарату
Президії НААН, кандидат
сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

14

МАНЮНЕНКО
Світлана Анварівна

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

старший науковий співробітник
лабораторії годівлі, фізіології та
здоров’я тварин, кандидат
сільськогосподарських наук

15

САЄНКО
Артем Михайлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. завідувача лабораторії генетики,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший дослідник

16

РИБАЛКО
Валентин Павлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник
лабораторії розведення та селекції
свиней, доктор сільськогосподарських
наук, професор, академік НААН

17

ХАЛАК
Віктор Іванович

ДУ Інститут зернових культур
НААН

завідувач лабораторії тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

18

ХОХЛОВ
Анатолій Михайлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Головний науковий співробітник
лабораторії генетики, доктор
сільськогосподарських наук, професор