>

Персональний склад

координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 30

«Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва»

(Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво)

на 2022 рік

з/п

Прізвище, імя,
по-батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1

2

3

4

1

ЦЕРЕНЮК

Олександр

Миколайович

(голова ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

директор Інституту свинарства і АПВ НААН, доктор сільськогосподарських наук, доцент

2

СМИСЛОВ

Сергій

Юрійович

(заступник голови ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

заступник директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук

3

ІЛЬЧЕНКО

Марія

Олександрівна

(секретар ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

4

БАЛАЦЬКИЙ

Віктор

Миколайович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

5

БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Микола

Давидович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

6

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

старший науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

7

ВОЛОЩУК

Василь

Михайлович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН

8

ГНАТЮК

Сергій

Андрійович

(за згодою)

Корпорація «Тваринпром»

генеральний директор, кандидат ветеринарних наук

9

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

10

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій

Георгійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

11

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

12

КОСТЕНКО

Олександр

Іванович

Національна академія аграрних наук України

начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

13

САГЛО

Олексій

Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. завідувача лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

14

НЕБИЛИЦЯ

Микола

Степанович

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

завідувач відділу тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

15

ОНИЩЕНКО

Андрій

Олексійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

16

ПЕРЕТЯТЬКО

Лідія

Григорівна

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

17

ПОЧЕРНЯЄВ

Костянтин

Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

заступник директора з науково – виробничої та фінансової діяльності, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

18

РИБАЛКО

Валентин

Павлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

19

ХАЛАК

Віктор

Іванович

ДУ Інститут зернових культур НААН

завідувач лабораторії тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник