>
Наукова література

Свиня ­­­– біологічне і господарське диво природи

Тип видання: Брошура

Рік видання: 2022

Автор: В. П. Рибалко

Свиня ­­­– біологічне і господарське диво природи [Текст] : брошура / В. П. Рибалко. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2022. – 83 с.

Коротка інформація: В брошурі наведено матеріали з історії одомашнення свиней, їхні породні й продуктивні характеристики, а також подані вимоги щодо розведення, відгодівлі, утримання та переробки продукції цих тварин.

Цікавою є завершальна частина брошури де наведено ряд оригінальних віршів, присвячених цим унікальним тваринам та продукції, яку отримують від них.

Селекційно-технологічний центр свинарства

до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2020

Авторcький колектив: Волощук В. М., Жукорський О. М., Рибалко В. П., Березовський М. Д., Смислов С. Ю, Балацький В. М., Баньковська І. Б., Боржак Т. М., Бохан З. М., Ващенко П. А., Волощук О. В., Гришина Л. П., Григоренко В. Л., Гук М. С., Денисюк П. В., Засуха Л. В., Зінов’єв С. Г., Іванов В. О., Ільченко М. О. Кальченко М. М., Кавалір Л. В., Конкс Т. М., Костенко О. І., Курман А. Ф., Онищенко А. О., Перетятько Л. Г., Почерняєв К.Ф., Підтереба О. І., Сагло О. Ф., Самойленко О. А. Сокирко П. Г., Хоценко А. В.

Рецензенти:

Ю. В. Засуха – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України. (м. Київ)

А. А. Поліщук – доктор с.-г. наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії. (м. Полтава)

Селекційно-технологічний центр свинарства [Текст] : до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України / Інститут свинарства і АПВ НААН України; [редкол.: В. М. Волощук, С. Ю. Смислов, О. Ф. Сагло та інші]. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. – 228 с.

ISBN 978-617-7038-82-4

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 11 лютого 2020 р. (протокол № 3).

Редакційна колегія:

В. М. Волощук, С. Ю. Смислов, О. Ф. Сагло.

Коротка інформація: Висвітлено основні питання з історії створення та функціонування Інституту свинарства і АПВ НААН, його наукових і виробничих підрозділів. Значну увагу приділено науковим досягненням Інституту за період від дня його заснування до сьогодення з питань технології виробництва продукції свинарства, розведення, селекції, генетики, фізіології відтворення свиней, годівлі, якості продукції свинарства, ветеринарного захисту та економіки галузі.

Розраховано на керівників господарств, технологів галузі, вчених, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розвитку свинарства.

Технологія органічного виробництва свинини

Тип видання: Монографія

Рік видання2017

Авторський колектив: М. І. Бащенко, В. М. Волощук, М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, М. О. Мазанько, Г. П. Воловик.

Рецензенти:

В. О. Іванов – доктор с.-г наук,  Інститут свинарства і АПВ НААН;

А.А. Поліщук – доктор с.-г наук, професор,  Полтавська державна аграрна академія.

Технологія органічного виробництва свинини  [Текст]: монографія / М.І. Бащенко, В.М. Волощук, М.С. Небилиця та ін.; ІС і АПВ НААН. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. – 399 с.

ISBN 978-617-7038-51-0

Матеріали монографії розглянуті та схвалені науково-технічною радою Черкаської ДСБ НААН, протокол № 6 від 16 липня 2015 року та координаційно-методичною радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, протокол № 3 від 29.03.2017 року.

Коротка інформація: Монографія написана на основі узагальненого світового досвіду і експериментальних даних наукових співробітників Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та  Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН з урахуванням вимог екологічно виробництва свинини. У монографії викладено напрямки виконання основних складових технології виробництва свинини в умовах дрібнотоварних господарств, на долю яких припадає близько 40 %. Розглянуто питання відтворення поголів’я, отримання опоросів, підгодівлі поросят, потреби свиней в кормах, підготовки кормів до згодовування, утримання свиней та використання споруд полегшеного типу в природних умовах. Запропонована технологія може частково вирішити екологічні проблеми довкілля.

Монографія розрахована на викладачів, науковців, аспірантів та студентів біотехнологічного профілю, зооветспеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів.

Етапи селекції великої білої породи свиней в Україні

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2016

Автор: М. Д. Березовський.

Рецензенти:

В. П. Рибалко – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

В. М. Волощук – доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

А. А. Гетя – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Етапи селекції великої білої породи свиней в Україні [Текст]: монографія / М. Д. Березовський; ІСв і АПВ НААН. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – 301 с.

ISBN 978-617-7038-44-2

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 12 січня 2016 р. (протокол № 1)

Коротка інформація: Висвітлено основні етапи селекції великої білої породи свиней, починаючи з 60-х років 20-го століття і до теперішнього часу. Більша частина матеріалів присвячена переважаючій селекції за обмеженою кількістю ознак продуктивності, тобто створенню спеціалізованих типів свиней: за материнськими якостями (внутріпородний тип УВБ-1), відгодівельними (проміжний батьківський внутріпородний тип УВБ-2) і м’ясними якостями (проміжний батьківський внутріпородний тип УВБ-3). Описано ефективність використання внутріпородних і заводських типів великої білої породи, а також цієї ж породи зарубіжної селекції в системах гібридизації. Наведено результати оцінки свиней за фено- та генотипом з використанням індексної характеристики оцінених тварин. Велику увагу приділено використанню імуногенетичних тестів при створенні спеціалізованих типів свиней, а також, в певній мірі – ДНК-маркерів.

Розраховано на керівників господарств, спеціалістів з розведення. Селекції та генетики свиней, вчених, аспірантів і студентів.

Селекційно-технологічний центр свинарства

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2015

Авторський колектив: В. М. Волощук, В. П. Рибалко. М. Д. Березовський, І. М. Ксьонз, Л. П. Гришина, В. В. Гангур, Л. Г. Перетятько, К. Ф. Почерняєв, С. Ю. Смислов, А. Ф. Курман, В. М. Нагаєвич, О. Ф. Сагло, А. М. Шостя, С. О. Усенко, І. Б. Баньковська, П. А. Ващенко, А. В. Кохан, В. М. Балацький, С. О. Семенов, А. О. Онищенко, П. Г. Сокирко, В. К. Цибенко, А. Г. Пасюта, О. В. Ващенко

Рецензенти:

Ю. В. Засуха – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України.

А. А. Поліщук – доктор с.-г. наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Редакційна колегія: В. М. Волощук, І. М. Ксьонз, Л. Г. Перетятько, С. О. Усенко, О. Ф. Сагло.

Видання підготовлено за ініціативою доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН і РАН В. П. Рибалка.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН  26 серпня 2015 р. (протокол № 5)

Селекційно-технологічний центр свинарства [Текст]: до 85-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН України / Інститут свинарства і АПВ НААН України; [редкол.: В. М. Волощука та ін.]. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 336 с.

ISBN 978-617-7038-32-9

Коротка інформація: Висвітлено основні питання з історії створення та функціонування Інституту свинарства і АПВ НААН, його наукових і виробничих підрозділів. Значну увагу приділено науковим досягненням Інституту за період від дня його заснування до сьогодення з питань технології виробництва продукції свинарства, розведення. Селекції, генетики, фізіології відтворення свиней, годівлі, якості продукції свинарства, ветеринарного захисту та економіки галузі.

Розраховано на керівників господарств, технологів галузі, вчених, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розвитку свинарства.

Методологія створення спеціалізованого типу свиней

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2015

Автори: Л. П. Гришина, В. М. Волощук, Ю. П. Акнєвський.

Рецензенти:

А. А. Гетя – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України;

С.Л. Войтенко – доктор с-г наук, професор, завідувач кафедри розведення і генетики с.-г. тварин Полтавської державної аграрної академії.

Методологія створення спеціалізованого типу свиней [Текст]: монографія / Л. П. Гришина, В. М. Волощук, Ю. П. Акнєвський; ІСв і АПВ НААН. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 233 с.

ISBN 978-617-7038-29-9

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (протокол № 2 від 28 лютого 2013 року)

Коротка інформація: У монографії теоретично обґрунтовано й експериментально доведена доцільність використання комплексного підходу щодо удосконалення методів селекції та підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней великої білої породи з використанням генотипів датської селекції. Це сприяло створенню заводського типу свиней з поліпшеними м’ясними якостями у великій білій породі - «Бахмутський».

Для керівників та спеціалістів свинарських підприємств, викладачів і студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти, аспірантів, наукових співробітників.

Червона білопояса порода м’ясних свиней  

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2015

Автори: Рибалко В. П. Фесенко О. Г.

Рецензенти:

В. С. Топіха – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології  виробництва продукції тваринництва Миколаївського Національного аграрного університету;

А. М. Хохлов – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекції Харківської державної зооветеринарної академії.

Рибалко В. П. Фесенко О. Г. Червона білопояса порода м’ясних свиней – Полтава: Полтавський літератор, 2015. – 124 с. іл.

ISBN 978-966-192-077-3

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України (протокол № 7 від 6 жовтня 2015 р.)

Коротка інформація: У монографії коротко викладені методи створення сучасний стан та стратегія подальшого розведення свиней червоної білопоясої породи м’ясного напрямку продуктивності.

Для керівників та спеціалістів свинарських підприємств, викладачів і студентів зоотехнологічних факультетів аграрних закладів освіти, аспірантів, наукових співробітників

Зоонозні хламідіози

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2014

Автори:Ксьонз І. М., Скрипник В. Г., Нехороших З. М., Загребельний В. О., Меженський А. О., Неволько О. М., Меженська Н. А.

Рецензенти:

Мандигра М. С. – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Національна академія аграрних наук України;

Кассіч В. Ю. – доктор ветеринарних наук, професор, Сумський національний аграрний університет.

Зоонозні хламідіози: [монографія] / І. М. Ксьонз, В. Г. Скрипник, З. М. Нехороших, В. О. Загребельний, А. О.Меженський, О. М. Неволько, Н. А. Меженська. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 229 с.

ISBN 978-966-493-937-6

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (протокол № 4 від 27 травня 2014 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (протокол № 5 від 30 жовтня 2014 р.)

Коротка інформація: У даній монографії зібрані і систематизовані сучасні дані щодо історії вивчення хламідійних інфекцій, таксономічного положення та біологічних властивостей збудника, епідеміологічного значення хламідіозів зоонозної природи, епізоотології, патогенезу і патоморфології, клінічних проявів цієї інфекції у різних видів ссавців і птахів.

Видання розраховане на науковців, а також викладачів і студентів аграрних та медичних вищих навчальних закладів та практичних фахівців ветеринарної і гуманної медицини.

Свинарство

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2014

Авторський колектив: В. М. Волощук, В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, О. І. Костенко, В. О. Іванов, Л. О. Іванова, Л. І. Подобєд. В. М. Нагаєвич, І. М. Ксьонз, В. В. Замикула, А. М. Шостя, К. Ф. Почерняєв, П. А. Ващенко, І. Б. Баньковська, М. Г. Повод, О. Ф. Сагло.

Рецензенти:

Ю. В. Засуха – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

В. М. Туринський – доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту тваринництва і аквакультури НУБІП України;

А. А. Поліщук – доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Свинарство: монографія / за наук. ред. В. М. Волощука. – К.: Аграр. Наука, 2014. – 592 с.

ISBN978-966-540-385-2

Рекомендовано до друкуВченою радою Інституту свинарства і агропромисловоговиробництва НААН 25 березня 2014 р. (протокол № 2)

Коротка інформація: Висвітлено основні питання галузі свинарства України: його становлення, сучасний стан, перспективи розвитку, біологічні особливості свиней, технології виробництва свинини, технологічне обладнання для утримання і годівлі свиней. Велику увагу приділено розробці і проектно-технологічних і об’ємно-планувальних рішень нових свиноферм і комплексів. Обгрунтовано й розроблено принципи та проектно-технологічні рішення для реконструкції різних типів свиноферм. Подано особливості пасовищно-табірного утримання свиней. Детально висвітлено породотворні процеси, методи селекції, генетики, розведення та відтворення поголів’я свиней. Ґрунтовно дано характеристику кормам та кормовим добавкам, особливостям годівлі різних вікових та виробничих груп свиней, якості м'ясо-сальної продукції та факторам, що її зумовлюють, а також представлено вимоги щодо ветеринарно-санітарного благополуччя свинарських підприємств.

Розраховано на керівників господарств, технологів галузі, спеціалістів із розведення свиней, годівлі, утримання, ветеринарного захисту, вчених, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розвитку свинарства.

Біологія свиней

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2013

Автори: Іванов В. О., Волощук В. М.

Рецензенти:

В. М. Нагаєвич – професор, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської Державної аграрної академії;

Л. І. Подобєд – доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН України;

В. І. Шеремета – доктор с.-г. наук, професор, в.о. завідувача кафедри розведення, генетики та репродуктивної біології тварин ім. М. А. Кравченко Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Біологія свиней: навчальний посібник [Текст] / Іванов В. О., Волощук В. М. – 2-ге вид. випр. і допов. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – 384 с.: - іл., табл.; бібліогр.: 75 назв.

ISBN 978-617-7038-01-5

Коротка інформація: Розглянуто біологічні особливості свиней та їх господарське значення. Велику увагу приділено морфо функціональним особливостям соматичної, вісцеральної та інтегруючої систем організму. Детально викладено розвиток свиней в онтогенезі. Наведено характеристику перебігу поросності, родового процесу та лактації у свиноматок. Представлено відомості про обмін речовин, терморегуляцію, адаптацію і стрес у тварин. Розглянуто етологічні особливості свиней та можливість використання їх у практичному свинарстві.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможності технологій виробництва свинини

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2012

Автор: Волощук В. М.

Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини [Текст]: монографія / Волощук В. М.; [ІСв і АПВ НААН]. – Полтава: ТОВ Фірма “Техсервіс”. 2012. – 350 с.

ISBN 978-966-8892-83-7

Коротка інформація: Розглянуто технології виробництва свинини, типи забудов приміщень, технологічне обладнання для утримання і годівлі свиней. Велику увагу приділено розробці проектно-технологічних і об’ємно-планувальних рішень нових свиноферм і комплексів. Обгрунтовані і розроблені принципи та проектно-технологічні рішення для реконструкції різних типів свиноферм. Розглянуто етологічні с особливості свиней та можливість використання їх у практичному свинарстві. Удосконалено мікроклімат приміщень свиноферм і  комплексів. Показана продуктивність сучасних генотипів зарубіжної і вітчизняної селекції свиней в умовах різних технологій.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти рівнів акредитації.