>

Співпраця Інституту свинарства і АПВ НААН та ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».

11 жовтня 2023 р. в Інституті свинарства і АПВ НААН відбулася зустріч ініціативних груп на чолі з керівництвом Інституту свинарства і АПВ НААН та Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».

Під час зустрічі було обговорено питання необхідності спільної роботи науковців у сфері ветеринарної біобезпеки. За результатами зустрічі було погоджено ключові аспекти з координації організаційних питань та підписано договір про співпрацю.

Даний договір сприятиме:

– спільному науково-технічному співробітництву на основі кооперації та прямих зв'язків, включаючи проведення спільних фундаментальних і прикладних досліджень з клінічної діагностики, вивчення впливу вакцинних та лікувально-діагностичних препаратів;

– обміну на взаємній еквівалентній основі науковими публікаціями, науково-методичними матеріалами і програмами, бібліографічною і довідковою літературою, а також проспектами та іншими матеріалами, що висвітлюють досягнення обох інститутів;

– участі в наукових конференціях, симпозіумах які представляють взаємний інтерес;

– обміну ученими, аспірантами, стажистами, фахівцями для підвищення кваліфікації;

– спільному написанню й виданню монографій, навчальних посібників, наукових статей;

– спільній участі у міжнародних та вітчизняних проєктах.