конференція 15-16 жовтня 2015

Запрошуємо Вас взяти участь у молодіжній науково-практичній конференції

«Інноваційний розвиток галузі тваринництва»

присвяченій 75 річниці створення миргородської породи свиней,

що відбудеться на базі Інституту свинарства і АПВ НААН

15 – 16 жовтня 2015 року

Інститут - травень 2015 р.

 

 

 

 

 


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Проїзд:

1) від Південного вокзалу до площі Зигіна автобусами № 50, 52, а далі – до Інституту свинарства і АПВ автобусом № 4, або маршрутним таксі 14, 18 до зупинки «Пам’ятник» (за вимогою);

2) від Київського вокзалу перейти на протилежну сторону вул. Зіньківської дійти до зупинки «Турбомеханічний завод» і їхати до Інституту свинарства і АПВ автобусом № 4, або 14, 18 до зупинки «Пам’ятник»;

3) від автовокзалу до площі Зигіна автобусами № 20, 21, (кільцевий маршрут), а далі – до Институту свинарства і АПВ автобусом № 4, або маршрутним таксі 14, 18 до зупинки «Пам’ятник»

4) Також ви можете скористатись міською службою таксі 0 (50) 605 75 70.

Інститут свинарства і АПВ НААН

36013, Україна, м.Полтава, вул.Шведська могила, 1

 

Для участі в роботі конференції необхідно направити на адресу оргкомітету до 16 серпня 2015 р. наступні матеріали:

- один екземпляр статті, підписаний автором (не більше 2-х статей одного автора або у співавторстві);

- рецензію на статтю;

- експертне заключення;

- реєстраційну картку;

- електронний варіант статті (надіслати на e-mail: young_isapv@ukr.net).

 

Участь в конференції безкоштовна. Проїзд та проживання за власний рахунок. Вартість друкованої версії збірника буде об’явлена під час конференції.

 

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефонами:

+38095 347-53-58 – Саєнко Артем Михайлович,

+38050 207-70-97 – Саранцева Надія Костянтиновна,

+38066 013-10-00 – Лядський Ігор Костянтинович,

                        відповідальний за прийом тез.

+38050 259-12-74 – Вовк Віталій Олександрович,

                                відповідальний за поселення

+38050-188-27-11 – Конкс Тетяна Миколаївна,

                  по питаннях спонсорства та реклами

Національна академія аграрних наук України

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Полтавська державна аграрна академія

 

 

Прізвище

 

 

Ім’я

 

 

По-батькові

 

 

Місце навчання/роботи

 

 

Вчене звання

 

 

Посада / курс вишу

 

 

Тема доповіді

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

 

на участь у молодіжній
науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток галузі тваринництва»
присвяченій 75 річниці створення миргородської породи свиней

1516жовтня 2015 року

 

Секція

 

Представлення матеріалів

? виголошена доповідь

? стендова доповідь

? публікація тез

 

Назва організації

 

 

 

Адреса

 


 

Телефон/факс

 

 

e-mail

 

 

Бронювання місця проживання

? ТАК

? НІ

 

Вступне слово

Запрошуємо Вас взяти участь у молодіжній науково-практичній конференції, що відбудеться на базі Інституту свинарства і АПВ НААН.

Зберігаючи та примножуючи надбання минулого, необхідно сміливо дивитись у майбутнє, чудово розуміючи, що нове століття безперечно надасть можливість для самореалізації новим будівничим світової науки, а старше покоління, в свою чергу, максимально сприятиме їх самореалізації.

Дана молодіжна конференція яскраве свідчення цього!

 

Робоча частина

 

Мова конференції – укр., рос., англ., нім.

 

Секції:

1. Розведення, селекція та генетика;

2. Фізіологія та біохімія;

3. Технологія виробництва та переробки с/г продукції;

4. Годівля та кормовиробництво;

5. Ветеринарна медицина;

6. Маркетинг, економіка та PR у сфері с./г.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

8 жовтня

800–1000 – реєстрація учасників

1000–1200пленарне засідання, знайомство з пресою та директорами провідних с/г підприємств області.

1200–1300 – обід

1300–1600секційні засідання

1600–1700– підведення підсумків, відзначення учасників, нагородження кращих робіт

З 1800   – дружня вечеря.

 

9 жовтня

800 – 1000 – переїзд до ДП ДГ «ім. Декабристів».

1000 –1200круглий стіл присвячений минулому, сучасності та майбутньому малочисельних та локальних порід.

1200 – 1300 – обід

1200 – 1300 – відвідування свиноферми з вирощування миргородської породи

1400 –1600 – переїзд до м. Полтава

1700 – від’їзд учасників

 

Заповнені реєстраційні картки та статті, просимо надсилати не пізніше 16 серпня 2015 року на електронну адресу: young_isapv@ukr.net

Назви файлів повинні бути написані латиницею і містити прізвище учасника (Melnyk_stattya / Melnyk_zayavka)

Вимоги до публікації

До публікації приймаються статті, у яких висвітлено результати власних досліджень. Статті оформлюють у редакторі Word 6 або 7 (формат А4 з полями: ліве 2,0, праве 2,0, верхнє і нижнє — 2,0 см, відступ — 5 знаків, шрифт 12, 1 інтервал). Обсяг статті не повинен перевищувати 5 сторінок.

 

Структура публікації:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали та прізвища авторів

E-mail

Назва наукової установи

Назва статті, відомості про авторів та назва установи повноцінно дублюються трьома мовами: українською, англійською та російською!

Вступ (без заголовка).

Матеріали і методи.

Результати й обговорення.

Висновки 

Перспективи подальших досліджень або рекомендації виробництву.

Література (без заголовка) – у порядку згадування, мовою оригіналу.

 

Редакція залишає право відхилити подані матеріали у разі їх невідповідності до поставлених вимог!

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Проїзд:

1) від Південного вокзалу до площі Зигіна автобусами № 50, 52, а далі – до Інституту свинарства і АПВ автобусом № 4, або маршрутним таксі 14, 18 до зупинки «Пам’ятник» (за вимогою);

2) від Київського вокзалу перейти на протилежну сторону вул. Зіньківської дійти до зупинки «Турбомеханічний завод» і їхати до Інституту свинарства і АПВ автобусом № 4, або 14, 18 до зупинки «Пам’ятник»;

3) від автовокзалу до площі Зигіна автобусами № 20, 21, (кільцевий маршрут), а далі – до Институту свинарства і АПВ автобусом № 4, або маршрутним таксі 14, 18 до зупинки «Пам’ятник»

4) Також ви можете скористатись міською службою таксі 0 (50) 605 75 70.

Інститут свинарства і АПВ НААН

36013, Україна, м.Полтава, вул.Шведська могила, 1

 

Для участі в роботі конференції необхідно направити на адресу оргкомітету до 16 серпня 2015 р. наступні матеріали:

- один екземпляр статті, підписаний автором (не більше 2-х статей одного автора або у співавторстві);

- рецензію на статтю;

- експертне заключення;

- реєстраційну картку;

- електронний варіант статті (надіслати на e-mail: young_isapv@ukr.net).

 

Участь в конференції безкоштовна. Проїзд та проживання за власний рахунок. Вартість друкованої версії збірника буде об’явлена під час конференції.

 

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефонами:

+38095 347-53-58 – Саєнко Артем Михайлович,

+38050 207-70-97 – Саранцева Надія Костянтиновна,

+38066 013-10-00 – Лядський Ігор Костянтинович,

                        відповідальний за прийом тез.

+38050 259-12-74 – Вовк Віталій Олександрович,

                                відповідальний за поселення

+38050-188-27-11 – Конкс Тетяна Миколаївна,

                  по питаннях спонсорства та реклами

Національна академія аграрних наук України

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Полтавська державна аграрна академія

 

 

Прізвище

 

 

Ім’я

 

 

По-батькові

 

 

Місце навчання/роботи

 

 

Вчене звання

 

 

Посада / курс вишу

 

 

Тема доповіді

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

 

на участь у молодіжній
науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток галузі тваринництва»
присвяченій 75 річниці створення миргородської породи свиней

1516жовтня 2015 року

 

Секція

 

Представлення матеріалів

? виголошена доповідь

? стендова доповідь

? публікація тез

 

Назва організації

 

 

 

Адреса

ANd9GcSfI6U7acvx3tzfmJv_DI4_jFfHIPrH6UM3tUygjGFA6Whb12qxVw

 

 

Телефон/факс

 

 

e-mail

 

 

Бронювання місця проживання

? ТАК

? НІ

 

Вступне слово

Запрошуємо Вас взяти участь у молодіжній науково-практичній конференції, що відбудеться на базі Інституту свинарства і АПВ НААН.

Зберігаючи та примножуючи надбання минулого, необхідно сміливо дивитись у майбутнє, чудово розуміючи, що нове століття безперечно надасть можливість для самореалізації новим будівничим світової науки, а старше покоління, в свою чергу, максимально сприятиме їх самореалізації.

Дана молодіжна конференція яскраве свідчення цього!

 

Робоча частина

 

Мова конференції – укр., рос., англ., нім.

 

Секції:

1. Розведення, селекція та генетика;

2. Фізіологія та біохімія;

3. Технологія виробництва та переробки с/г продукції;

4. Годівля та кормовиробництво;

5. Ветеринарна медицина;

6. Маркетинг, економіка та PR у сфері с./г.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

8 жовтня

800–1000 – реєстрація учасників

1000–1200пленарне засідання, знайомство з пресою та директорами провідних с/г підприємств області.

1200–1300 – обід

1300–1600секційні засідання

1600–1700– підведення підсумків, відзначення учасників, нагородження кращих робіт

З 1800   – дружня вечеря.

 

9 жовтня

800 – 1000 – переїзд до ДП ДГ «ім. Декабристів».

1000 –1200круглий стіл присвячений минулому, сучасності та майбутньому малочисельних та локальних порід.

1200 – 1300 – обід

1200 – 1300 – відвідування свиноферми з вирощування миргородської породи

1400 –1600 – переїзд до м. Полтава

1700 – від’їзд учасників

 

Заповнені реєстраційні картки та статті, просимо надсилати не пізніше 16 серпня 2015 року на електронну адресу: young_isapv@ukr.net

Назви файлів повинні бути написані латиницею і містити прізвище учасника (Melnyk_stattya / Melnyk_zayavka)

Вимоги до публікації

До публікації приймаються статті, у яких висвітлено результати власних досліджень. Статті оформлюють у редакторі Word 6 або 7 (формат А4 з полями: ліве 2,0, праве 2,0, верхнє і нижнє — 2,0 см, відступ — 5 знаків, шрифт 12, 1 інтервал). Обсяг статті не повинен перевищувати 5 сторінок.

 

Структура публікації:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Ініціали та прізвища авторів

E-mail

Назва наукової установи

Назва статті, відомості про авторів та назва установи повноцінно дублюються трьома мовами: українською, англійською та російською!

Вступ (без заголовка).

Матеріали і методи.

Результати й обговорення.

Висновки 

Перспективи подальших досліджень або рекомендації виробництву.

Література (без заголовка) – у порядку згадування, мовою оригіналу.

 

Редакція залишає право відхилити подані матеріали у разі їх невідповідності до поставлених вимог!