Додаток 2-склад КМР

Персональний склад

Координаційно-методичної ради з виконання ПНД №  «Свинарство»на 2020 рік

 

з/п

Прізвище, імя,
по-батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1

2

3

4

1

Волощук

Василь Михайлович

 (голова ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

директор,

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

2

СМИСЛОВ

Сергій Юрійович

 (заступник голови ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

в.о. заступника директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук

 

3

Ільченко

Марія Олександрівна

 (секретар ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

вченийсекретар, кандидат сільськогосподарських наук

 

4

Балацький

Віктор Миколайович  

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії генетики,

доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

5

Баньковська

Ірина Броніславівна  

 

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

старший науковий співробітник лабораторії фізіології відтворення, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

6

Березовський

Микола Давидович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

 

7

Ващенко

Павло Анатолійович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук

8

Гнатюк

Сергій Андрійович (за згодою)

Корпорація «Тваринпром»

генеральний директор, кандидат ветеринарних наук

9

Гришина

Людмила Павлівна

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

10

жукорський

Остап

Мирославович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії екологічного контролю техногенних викидів об’єктів тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

11

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій Георгієвич

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

12

ІВАНОВ

Володимир Олександрович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

13

Костенко

Олександр Іванович

Національна академія аграрних наук України

начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

14

Курман

Андрій Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії здоров’я тварин, кандидат біологічних наук, доцент

15

НЕБИЛИЦЯ

Микола Степанович

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

завідувач відділу тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

16

ОНИЩЕНКО

Андрій Олексійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач науково-виробничого відділу, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

17

ПОЧЕРНЯЄВ

 Костянтин Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

18

Рибалко

Валентин Павлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

19

Халак

Віктор Іванович

Інститут сільського господарства степової зони НААН

завідувач лабораторії тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

20

Церенюк

Олександр Миколайович

Інститут тваринництва НААН

завідувач лабораторії виробництва свинини, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

         

 

Директор головної установи

з виконання програми наукових досліджень                                                                   В.М. Волощук

 

Голова Координаційно-методичної ради                                                                                                                                                                                           В.М. Волощук

 

Секретар Координаційно-методичної ради                                                                        М.О. Ільченко