Додаток 2

до листа НААН

від 26.09.2016р. №  3.2-5/17

 

Персональний склад

Координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 30  «Свинарство» на 2017 рік

 

з/п

Прізвище, імя,
по-батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1

2

3

4

1

Волощук

Василь Михайлович

 (голова ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

директор,

доктор сільськогосподарських наук, професор

2

МАЗАНЬКО

Микола Олександрович

 (заступник голови ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

заступник директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук

 

3

Слесарчук

Вікторія Олегівна

(секретар ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

В.о. ученого секретаря.

 

4

Балацький

Віктор Миколайович     

Член ради

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії генетики,

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

5

Березовський

Микола Давидович

Член ради

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії селекції,

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

6

Ващенко

Павло Анатолійович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

7

Гнатюк

Сергій Андрійович(за згодою)

Корпорація «Тваринпром»

генеральний директор, кандидат ветеринарних наук

8

Гришина

Людмила Павлівна

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Провідний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

9

ІВАНОВ

Володимир Олександрович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Старший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

10

Костенко

Олександр Іванович

Національна академія аграрних наук України

начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

11

Курман

Андрій Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії зоогігієни та ветеринарного забезпечення технологічних процесів у свинарстві, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

12

НЕБИЛИЦЯ

Микола Степанович

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

завідувач відділу тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

13

ПОЧЕРНЯЄВ

 Костянтин Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу селекції  та генетики, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

14

Рибалко

Валентин Павлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

15

Смислов

Сергій Юрійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат сільськогосподарських наук

16

Халак

Віктор Іванович

Інститут сільського господарства степової зони НААН

завідувач лабораторії тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

17

Церенюк

Олександр Миколайович

Інститут тваринництва НААН

завідувач лабораторії виробництва свинини, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

         

 

 

 

Директор головної установи

з виконання програми наукових досліджень                                      _______________                              В.М. Волощук     

 

Голова координаційно-методичної ради                                             _______________                              В.М. Волощук

 

Секретар координаційно-методичної ради                                         _______________                              В.О.Слесарчук