Додаток 3

до листа НААН від 27.05.2014 р. № 3.2-5/14

 

Персональний склад

координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 25  «Свинарство»

 

з/п

Прізвище, імя,
по-батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1

2

3

4

1

Волощук

Василь Михайлович

 (голова ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

директор,

доктор сільськогосподарських наук, професор

2

Ксьонз

Ігор Миколайович

 (заступник голови ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

заступник директора з наукової роботи, доктор ветеринарних наук,

старший науковий співробітник

3

Усенко

Світлана Олексіївна

(секретар ради)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

учений секретар,

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

4

Агапова

Євгенія Михайлівна

Одеський державний аграрний університет

завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор

5

Балацький

Віктор Миколайович     

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії генетики,

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

6

Березовський

Микола Давидович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії селекції,

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

7

Ващенко

Павло Анатолійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

провідний науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

8

Гетя

Андрій Анатолійович

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

директор Департаменту тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

9

Гнатюк

Сергій Андрійович

Корпорація «Тваринпром»

генеральний директор, кандидат ветеринарних наук (за згодою)

10

Костенко

Олександр Іванович

Національна академія аграрних наук України

начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

11

Курман

Андрій Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу ветеринарного забезпечення, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

12

ПОЧЕРНЯЄВ

 Костянтин Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу селекції  та генетики, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

13

Рибалко

Валентин Павлович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

14

Сагло

Олексій Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

15

Семенов

Сергій Олексійович       

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

16

Ситюк

Микола Петрович

Інститут ветеринарної медицини НААН

завідувач лабораторії хвороб свиней та біотехнології, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник

17

Смислов

Сергій Юрійович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат сільськогосподарських наук

18

Халак

Віктор Іванович

Інститут сільського господарства степової зони НААН

завідувач лабораторії тваринництва,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

19

Церенюк

Олександр Миколайович

Інститут тваринництва НААН

завідувач лабораторії виробництва свинини, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

20

Шостя

Анатолій Михайлович

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

завідувач відділу фізіології відтворення та годівлі, кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

21

Шульга

Юрій Іванович

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" - ННСГЦВ

завідувач лабораторії свинарства, кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

 

Директор головної установи

з виконання програми наукових досліджень                _______________                              В.М. Волощук     

 

Голова координаційно-методичної ради                       _______________                              В.М. Волощук

 

Секретар координаційно-методичної ради                  _______________                               С.О. Усенко