1. Прейскурант тарифів на наукові послуги

з питань розведення сільськогосподарських тварин.

Зав. відділом селекції та генетики: Почерняєв Костянтин Федорович, кандидатбіол. наук, ст.н.с.

тел. (0532) 52-74-24

№ п/п

Назва розробки, послуги та можливі замовники

Методи виконання, прилади

Обсяг, гол.

Кошторисна вартість розробки, послуги залежно від її обсягу, грн.

Термін виконання

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

7

1.

Аналіз селекційно-генетичної ситуації та бонітування в стаді свиней м’ясних, локальних і універсальних порід. Господарства.

Інструкція з бонітування свиней, 2003 р.

40

30

1200

2 міс.

50

30

1500

70

30

2100

100

25

2500

150

25

3750

200

25

5000

більше 200

20

х

2.

План підбору кнурів до свиноматок (складання родинних зв’язків, індивідуального закріплення, розподіл навантаження на кнурів). Господарства.

Загально-зоотехнічні методи з використанням комп’ютерної програми

40

40

1600

Протягом року

50

40

2000

70

40

2800

100

35

3500

150

35

5250

200

35

7000

більше 200

35

х

3.

Селекційно-генетична програма при створенні племінного стада свиней. Господарства.

Відповідно вимог нормативно-правових актів щодо суб’єктів племінної справи, 2003 р.

40

100

4000

Протягом року

50

80

4000

70

64

4500

100

50

5000

150

40

6000

200

35

8000

більше 200

30

х

4.

Перспективний план племінної роботи з науковим супроводом

Методика щодо складання планів

40

100

5000

4-5 міс.

50

80

6250

70

75

8750

100

75

12500

 

(на 5 років) зі стадом,основних маток.

селекційно-племінної роботи для племінного стада, 1986р.

150

65

18750

 

200

60

25000

1

 

 

5

Програма селекції порід різного напрямку продуктивності, гол. Господарства.

Методика програми селекції з породами свиней, 1986 р.

1000

13,5

13500

6 міс.

3000

13,0

39000

5000

12,0

60000

7000

11,0

77000

9000

10,0

90000

більше 9000

9,0

х

40

100

4000

6.

Оцінка екстер’єрних форм під час бонітування.

Загально-зоотехнічні вимоги

10 грн. за голову

На період боніту-вання

 

 

7

Оцінка ремонтного і племінного молодняку з визначенням прижиттєвої товщини шпику товщини шпику. Господарства.

Відповідно методичних рекоменда-цій з вико-ристання приладу «Piglok»

20 грн. за голову

Протягом року

8.

Організація та проведення оцінки кнурів за якістю нащадків в умовах господарства. Господарства.

Відповідно методики оцінки за генотипом, 2006 р.

3000 грн. за одного оціненого кнура

2 серії протягом року

9.

Положення про Державну книгу племінних свиней. Мін АП і П

Передбачено розробити

х

х

20000

2 міс.

10.

 Інструкція з оцінки кнурів і свиноматок за якістю нащадків. Мін і АП і П

Передбачено розробити для станції контрольної відгодівлі

х

х

20000

2 міс.

11.

Положення про збереження та використання племінних (генетичних) ресурсів існуючих, локальних і зникаючих порід с.-г. тварин. Мін АП і П

Передбачено розробити

х

х

25000

4 міс.

12.

Індексна оцінка свиней з використанням лінійних моделей (BLUP)

Метод BLUP

30 грн. за гол.

Протягом року

13.

Оцінка кнура-плідника за генотипом в умовах станції контрольної відгодівлі (12 нащадків)

ДСТУ

29400 грн.

за 12 нащадків

4-5 міс.

14.

Надання послуг кандидатом наук (консультація, виступ на семінарі, нараді, конференції) (без витрат на відрядження), люд.-год. Замовник.

Рекомендації ІС і АПВ НААН

1

200

х

Протягом року

15.

Надання послуг доктором наук, професором (консультація, виступ на семінарі, нараді, конференції) (без витрат на відрядження), люд.-год. Замовник.

Рекомендації ІС і АПВ НААН

1

300

х

Протягом року

                 

  

2. Прейскурант тарифів на наукові послуги лабораторії генетики.

Зав. лабораторії: Балацький Віктор Миколайович, кандидат біол. наук, ст.н.с.

тел. (0532) 52-74-19, т/м 0509142369, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лабораторія має статус лабораторії генетичного контролю (атестат Мінагронолітикн України № 9134 від 18 серпня 2011 р.) і ліцензію на проведення генетичної експертизи походження і аномалій тварин (AB № 325814 від 07.09.2007 р. Мінагрополітики України). Атестована на право проведення досліджень в галузі охорони здоров'я, робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури і правосудця, вимірювань, результати яких використовуються під час контролю якості та безпеки продуктів харчування (свідоцтво ДЦСМС про атестацію № 045-10 від 21.04.10 p.). Лабораторія обладнана сучасними приладами, які дозволяють виконувати PCR-RFLP - аналіз окремих генів, типування за локусами мікросателітної ДНК, дослідження на наявність ГМО.

№ п/п

Назва послуги

Обсяг, 1гол./ 1локус

Кошторисна вартість послуги, грн.

Термін вико-нання

1

Експертиза походження свиней (ДНК-аналіз)

1

150,0

за голову

до 1 міс.

2

ДНК-діагностика стрес-синдрому свині, гол.

1

60,0

2 дні

3

ДНК-діагностикаBLAD у великої рогатої худоби (за попередньою домовленістю)

1

65,0

2 дні

4

ДНК- типування свиней за ESR1 геном (маркер багатопліддя)

1

60,0

2 дні

5

ДНК-типування свиней за МС4R-геном (маркер м’ясних та відгодівельних якостей)

1

60,0

2 дні

 

6

ДНК- типування свиней за локусами кількісних ознак: PRLR, IGF2, GH, MSTN, NAPOLE, FUT та MUC4 або іншими за бажанням замовника.

1

60,0

за кожний локус

2 дні

7

Визначення однорідності генеалогічних та заводських родин свиноматок за мітохондріональним геномом

1

150,0

7 днів

8

Визначення ГМО (якісно, кількісно) та ГМ ліній сої дозволених до використання в ЕС, РФ

1 об’єкт дослід-ження

570

за зразок

2 дні

9

Надання консультативних послуг щодо використання результатів ДНК-типування

1

250,0

-

10

Виготовлення тест-систем для ДНК-типування свиней

1

за домовленістю

-

11

Надання технічних і консультативних послуг в прведенні аналізу ДНК біологічних зразків

1

45,00

 

 

3. Прейскурант тарифів на наукові послуги

відділу фізіології відтворення та годівлі.

Зав. відділу: Шостя Анатолій Михайлович, канд. біол. наук

тел. (0532) 52-74-25

№ п/п

Назва розробки, послуги

Обсяг, гол.

Кошторисна вартість розробки, послуги залежно від її обсягу, грн.

Термін виконання

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

1.

Консультація спеціалістів (фахівців) господарств с.-г. виробництва з питань відтворення стада свиней

1 людина – за годину

200

200

Протягом дня

2.

План переобладнання тваринницьких приміщень для ефективного відтворення свинопоголів’я з застосуванням штучного осіменіння

1 госпо-дарство

5000

5000

2 міс.

3.

Організація пунктів штучного осіменіння свиней

1 пункт

5000

10 000

3 міс.

4.

Навчання роботи з приладами по вивченню якості сперми і її розбавленню

3 дні

1500

3000

3 дні

5.

Практичні навички з штучного осіменіння свиноматок

3 дні

2000

4000

3 дні

6.

Розрахунки в потребі кнурів-плідників та пробників

1 госпо-дарство

300

500

1 день

7.

Складання циклограм руху поголів’я для господарства з ритмічним вирощуванням свиней

1

10000

10000

3 міс.

8.

Розробка системи організації штучного осіменіння свиноматок у господарствах, районах, області

1 (регіон) кластері

20000

20000

3 міс.

9.

Штучне осіменіння свиноматок свіжорозбавле-ною і замороженою спермою високопродуктивних кнурів-плідників (без вартості спермодози)

1 осіменіння

200

200

Протягом 2 дні

10.

Консультації з питань синхронізації статевої охорони та опоросів у свиноматок

1 госпо-дарство

6000

6000

Протягом 3 міс.

11.

Складання комплексу заходів по попередженню перегулів у свинок, виходячи з конкретних умов їх утримання та використання

1 госпо-дарство

5000

5000

3 міс.

12.

Консультації з регуляції статевого циклу у свиноматок

1 госпо-дарство

1000

2000

3 дні

13.

Рекомендації по запобіганню виникнення стресового стану у свиней різних статево - вікових груп

1 госпо-дарств

1000

2000

1 день

14.

Консультація щодо застосуванню препарату «Байкал ЕМ-1-У» для покращення поживної цінності кормів

1 госпо-дарство

2000

4000

10 днів

15.

Проведення семінару по навчанню спеціалістів з використанням ЕМ - технологій у свинарстві

1 спеціаліста

1000

2000

1 день

16.

Навчання культивування передімплантаційних ембріонів свині (інших ссавців) поза організмом при постійних та осцилюючих умовах

1 спеціаліста

10000

10000

1 міс.

17.

Привчання кнурів до садки на «чучело» свині

1 кнур

1000

1000

15 днів

18.

Тестування якості спермопродукції кнурів-плідників

1 еякулят

50

50

Потягом дня

19.

Комплексне визначення окремих біохімічних показників у біологічних рідинах:

1 проба

-

-

1-3 дня

- загальний білок і білкові фракції

- // -

8

х

- // -

- загальні ліпіди

- // -

8

х

- // -

- тригліцериди

- // -

9

х

- // -

 

- загальний холестерин

- // -

10

х

- // -

- АсАТ, АлАТ

- // -

10

х

- // -

- кальцій

- // -

9

х

- // -

- фосфор

- // -

9

х

- // -

- лужна та кисла фосфатаза

- // -

10

х

- // -

- вітамін А, С, В

- // -

20

х

- // -

- креатин

- // -

10

х

- // -

- креатенін

- // -

10

х

- // -

- сечовина

- // -

10

х

- // -

- піровиноградна кислота

- // -

20

х

- // -

- глюкоза

- // -

8

х

- // -

Комплексне дослідження за указаними показниками в п. 19 – 150 грн.

 

4. Прейскурант тарифів на наукові послуги

з питань годівлі сільськогосподарських тварин.

 

Зав. лабораторії годівлі: Семенов Сергій Олексійович, кандидат с.-г. наук

тел. (0532) 52-74-21

 

№ п/п

Назва розробки, послуги

Обсяг, гол.

Кошторисна вартість розробки, послуги залежно від її обсягу, грн.

Термін виконання

одиниці

усього

1.

Інноваційні технології переробки сої, зерна і біовідходів

> 1000

5-10 тис.

5-10 тис.

до 6 міс.

2.

Економічні системи годівлі свиней

> 1000

3-8 тис.

3-8 тис.

до 6 міс.

3.

Розробка рецептур комбікормів, БВД, преміксів

> 1000

5 тис.

5 тис.

1-2 тижня

4.

Рекомендації з використання кормових біостимуляторів

> 1000

5 тис.

5 тис.

до 6 міс.

5.

Консультативний супровід модернізації кормової бази свинарства

> 1000

10-20 тис.

10-20 тис.

6 міс.

6.

Консультації по кормах і годівлі свиней

1 год.

800

800

1 год

 

5. Прейскурант тарифів на наукові послуги

лабораторії зоотехнічного аналізу.

Зав. лабораторії: Баньковська Ірина Броніславівна, кандидат с.-г. наук

т/м 0505212568

Вимоги до зразків, які направляються в лабораторію:

• Зразки приймаються при обов’язковій наявності СУПРОВІДНОГО ЛИСТА та АКТА ВІДБОРУ ПРОБ;

• Зразки повинні бути чітко марковані із зазначенням назви, номеру,дати, кількості та часу відбору. Етикетки на вологі корми та м’ясо необхідно захистити від намокання.

• Середня проба для аналізу кормів – 1500г, м’яса - 250-300г, сала – 150г, калу тварин – 250г, сечі – 200мл.

• Біохімічні дослідження крові, сечі, сперми: не використовувати стабілізаторів, об’єм крові – 3,0-5,0 мл, сечі – 10мл зберігати при температурі +2...+4о С до 3 годин, об’єм сперми – 15 мл зберігати при температурі +17о С до 4 годин.

• Знижки: від 30 проб – 10%, господарствам Полтавської області – 10%, оформлення договору – 12%, постійним клієнтам – 15%.

№ п/п

Назва аналізу

Кошторисна вартість аналізу

1 зразка, грн.

Термін виконання

(1-6 зразків), дні

Методики виконання вимірювань

Засоби вимірювальної техніки

1

2

3

4

5

6

1.

Повний зоотехнічний аналіз кормів :

354,6

5

Арбітражні методи:

 

- суха речовина

66,0

3

 ГОСТ 13496.3-92

ДСТУ ISO 6496:2005

Ваги електронніWPS360\C\1 3кл.

- сирий жир

80,5

4

ГОСТ 13496.15-85

ДСТУ ISO 6492:2003

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.

- сира зола

49,5

3

ГОСТ 13496.14-87

ДСТУ ISO 5984:2004

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.

- сирої клітковини

34,0

4

ГОСТ 13496.2-91

ДСТУ ISO 6865:2004

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.

- сирий протеїн

65,5

5

ГОСТ 13496.4-93

ДСТУ ISO 5983:2003

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.

 

- вміст кальцію

28,0

5

ГОСТ 26570-95

ДСТУ ISO 6490-1:2004

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.

- вміст фосфору

22,5

5

ГОСТ 26657-85

ДСТУ ISO 6491:2004

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.,КФК-3

- загальний обрахунок аналізів

8,6

1

Програма Exel

ПК

2.

Визначення вмісту каротину

28,75

2

ГОСТ 13496.17-95

 

Колориметр фотоелект-ричний, концентраційний

КФК-3

3.

Визначення вмісту уреази

50,6

2

ДСТУ ISO 5506:2003

рНметр- мілівольтметр

рН-150М

4.

Розрахунок поживності кормів (к.од., обмінна енергія, перетравний протеїн)

17,31

1

КП «Розрахунок поживності кормів та ефективних раціонів за первинними данними зоохімічного аналізу» Свідоцтво авторського права №39874

ПК

5.

Складання та цінова оптимізація раціонів для різних статево-вікових груп свиней в конкретних умовах виробництва з використанням фактичних результатів аналізу кормів

197,0

1

КП «Розрахунок поживності кормів та ефективних раціонів за первинними данними зоохімічного аналізу» Свідоцтво авторського права №39874

ПК

6.

Хімічний аналіз якості м’яса (загальна волога, зола, протеїн, жир, кальцій, фосфор)

255,0

5

ГОСТ 23042-86,

ГОСТ 9794-74,

Метод. рекомендации по оценкекачествамяса и подкожногожира свиней. – М.: 1987 Протокол ОЖ ВАСХНИЛ № 10 от 26.09.1986 

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл., Колориметр фотоелектричний, концентраційний

КФК-3

7.

Аналіз фізико-хімічних якостей м’яса (вологоутримуюча здатність, ніжність, рН, колір, втрати при тепловій обробці)

50,5

1

ДСТУ ISO 2917:2001

Метод. рекомендации по оценкекачествамяса и подкожногожира свиней. – М.: 1987 Протокол ОЖ ВАСХНИЛ №10 от 26.09.1986

рНметр-мілівольтметр

рН-150М

Ваги електронні WPS360\C\1 3кл.

8.

Аналіз якості сала (гігроволога, температура плавлення, число рефракцій)

57,65

3

Метод. рекомендации по оценкекачествамяса и подкожногожира свиней. – М.: 1987 Протокол ОЖ ВАСХНИЛ №10 от 26.09.1986

Рефрактометр ИРФ-456М

Ваги аналітичні

АДВ-200М

2 класу

9.

Дегустаційні властивості м’яса та бульйону

56,0

1

ДСТУ 4823.2:2007

 

10.

Аналіз сечі (рН, густина, вміст азоту)

76,30

1-3

Методика хімічного аналізу виділень у фізіологічних балансових дослідженнях.

Протокол ІС №10 від 1.06.2005

Урометр КЛП,

рНметр-мілівольтметр

рН-150М

11.

Повний зоотехнічний аналіз калу тварин на

354,60

5

Арбітражні методи

Методика хімічного аналізу виділень у фізіологічних

Ваги аналітичні АДВ-200М 2кл.,

КФК-3

 

фізіологічних балансових дослідах

 

 

балансових дослідженнях.

Протокол ІС №10 від 1.06.2005

 

12.

Біохімічний аналіз крові, сечі та сперми тварин:

 

 

 

 

загальний білок

12,0

2

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

Рефрактометр ИРФ-456-Б

білкові фракції

19,7

2

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

Колориметр фо-тоелектричний, концентраційний КФК-3

загальний холестерин

15,0

2

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

згальні ліпіди

14,6

2

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

активність АлАТ

21,9

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

активність АсАТ

21,9

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

глюкоза

22,0

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

тригліцериди

21,0

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

кальцій (Са)

21,9

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

фосфор (Р)

21,9

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

лужна фосфатаза

16,8

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

креатинін

19,7

1

ТУ У 24.4-24607793-018-2003

КФК-3

піровиноградна кислота (ПВК)

23,2

2

Методи експеримента-льно-клінічних досліджень в фармакології, біології та медицині// УМСА, 1996

КФК-3

 

аскорбінова (АК) та дегідроаскорбінова кислота (ДАК)

30,0

2

Методи експериментально-клінічних досліджень в фармакології, біології та медицині// УМСА, 1996

КФК-3

13.

Інформаційно-консуль-тативні послуги:

 

 

 

 

Видача протоколу експертного висновку

35,0

1

-

-

Освоєння методик, стажування (1год)

50,0

1

-

-

 

6. Прейскурант тарифів на наукові послуги

лабораторії технології та проектування.

В.о. зав. лабораторії: Мазанько Микола Олександрович

тел. (0532) 52-74-21

 

№ п/п

Назва розробки, послуги

Обсяг, гол.

Кошторисна вартість розробки, послуги залежно від її обсягу, грн.

Термін виконання

одиниці

усього

1.

Технологія, проектування та бізнес-планування по виробництву тваринницької продукції на фермах різної потужності

Обсяг за домовленістю

-

50000-100000

Протягом року

2.

Розробка технологічних основ виробництва свинарської продукції, основних маток

50

100

15 000

1 міс.

75

100

20 000

100 і більше

100

25 000

3.

Розробка технології виробництва свинини з об’ємно-планувальними рішеннями переобладнання свинарських об’єктіво

Обсяг за домовленістю

1

25000-

35000

2 міс.

4.

Консультації з питань застосування існуючих технологій утримання свиней, люд.-год.

Кандидат наук

150

12 000

Постійно

Доктор наук

150

23 500

 

7. Прейскурант тарифів на наукові послуги

з питань економічного аналізу та прогнозування.

Зав. лабораторіїекономічного аналізу та прогнозування: Смислов Сергій Юрійович, кандидат с.-г. наук

тел. (0532) 52-74-21, т/м 099-935-66-31 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаткова інформація: http://svinarstvo.com.ua

 

Роботи виконуються за допомогою розроблених комп’ютерних програм на які отримано Свідоцтва про авторське право:

Комп’ютерна програма «Технолого-економічний прогноз розвитку підприємств по виробництву свинини... » Св.№22996 від 03.12.2007; Св.№32727 від 07.04.2010; Св.№35442 від 21.10.2010

Комп’ютерна програма «Раціон для різновікового свинопоголів’я»

Св. №24491 від 19.05.2008

 Комп’ютерна програма «Селекційна піраміда для отримання трипородних гібридів свиней при заданій кількості товарної відгодівлі» Св.№37888 від 11.04.2011

Комп’ютерні програми створеніна персональному комп’ютері в операційномусередовищіBorland Pascal-7.0 з використанням даних ВНТП-АПК-02.05, ВНТП-АПК-07.06.

 

№ з/п

Назва послуги

Замовник

К-сть

Ціна, тис. грн.

Термін виконання

1

Розробка бізнес-планів по виробництву свинини

Підприємство по виробництву свинини

1

20-25

1 міс.

2

Технолого-економічний прогноз (Бізнес-проект) з до проектними пропозиціями

Підприємство по виробництву свинини

 

1

5,0

(з туровою системою опоросів)

3 – 5 днів

1

9,0 (з потоковою системою опоросів)

3 – 5 днів

3

 Розробка економічно-ефективних (оптимізованих) раціонів

Підприємство по виробництву свинини

Всі статево-вікові групи

5,0-6,0

3 – 5 днів

 

8. Прейскурант тарифів на наукові послуги відділу ветеринарноїмедицини.

Зав. відділу: Курман Андрій Федорович, кандидат біол. наук, доцент

тел. (0532) 59-93-27

 

№ п/п

Назва розробки, послуги

Обсяг, гол.

Кошторисна вартість розробки, послуги залежно від її обсягу, грн.

Термін виконання, діб

одиниці

усього

1.

ДНК-діагностикахламідіозу с.-г. тварин

1

71

71

2-10 (залежно від кількості досліджуваних зразків)

2.

Розробка схем оздоровчих заходів від хламідіозу тварин із науковим супроводом

Тваринницька ферма

Від 3000 до 10000

3000-10000

180

3.

Отримання тварин-гнотобіотів

1-10

Індивідуально, від виду тварин

8000-

10 000

21

4.

Встановлення діагнозу на інвазійні хвороби

1

Від 100

100

3-14

5.

Розробка схем оздоровчих заходів від паразитарних хвороб тварин з науковим супроводом

Тваринницька ферма

Від 3000 до 10000

3000-10000

30-180

 

9. Прейскурант тарифів на загально-інститутські послуги

та з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій. 

Вчений секретар інституту: Усенко Світлана Олексіївна, кандидат біол. наук

тел. (0532) 52-74-22

Зав. лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій: Сагло Олексій Федорович, кандидат біол. наук

тел. (0532) 52-74-24

 

№ п/п

Назва розробки, послуги

Обсяг, гол.

Кошторисна вартість розробки, послуги залежно від її обсягу, грн.

Термін виконання

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

1.

Виконання на базі інституту студентами інших вузів курсових та дипломованих робіт

-

Ціна договірна

Ціна договірна

Протягом року

2.

Складання кандидатського екзамену зі спеціальності «Розведення та селекція тварин», «Фізіологія тварин» по шукачами та аспірантами, які не входять до складу НААН

1 чол.

806

806

2 рази на рік (червень-жовтень)

3.

Використання ресурсного потенціалу лабораторії

-

Ціна договірна

Ціна договірна

Протягом року

4.

Використання (оренда) конференц-зали

1 день

Ціна договірна

Ціна договірна

Згідно заявки

5.

Користування бібліотечними та архівними фондами інституту

-

Ціна договірна

Ціна договірна

Згідно заявки

6.

Надання бібліотечних послуг по тематичному пошуку

1

500

500

7 днів

7.

Видавничі та поліграфічні послуги по випуску збірника «Свинарство»

1 сторінка (формат А-4)

25

25

2 рази на рік

8.

Надання послуг по перекладу фахових видань з сільськогосподарської тематики (англійський, німецький)

1 сторінка (формат А-4)

Ціна договірна

Ціна договірна

2 год.

9.

Проведення екскурсій по музею та лабораторіям інституту

1 чол.

10

10

1 год.

10.

Проведення маркетингових досліджень згідно замовленої теми з галузевих питань

-

Договірна

11.

Організація та інформаційне обслуговування галузевих виставок, ярмарків, фестивалів

-

- // -

12.

Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації спеціалістів і фермерів з питань ведення галузі свинарства

-

- // -

13.

Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів

-

- // -

14.

Підготовка та оформлення необхідних матеріалів для отримання охоронних документів на патенти і авторські свідоцтва

-

- // -