Рада молодих вчених

 

Рада молодих учених Інституту Свинарства і АПВ НААН є колегіальним органом, що формується з представників молодих вчених, аспірантів, наукових співробітників та фахівців віком до 35 років включно.

 

Метою функціонування Ради молодих учених є сприяння молодим науковцям, аспірантам та фахівцям у підвищенні наукового i професійного рівня шляхом найбільш повного розкриття їx творчого потенціалу.


Основними завданнями Ради є:

- створення умов для найбільш повного розкриття творчих здібностей молодих вчених, аспірантів та фахівців шляхом розповсюдження передового досвіду i допомога в опануванні сучасних методів досліджень;

- підвищення наукового рівня та результативності діяльності молодих вчених i фахівців у науково-дослідницькій роботі шляхом організації наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів та виставок;

- забезпечення активної участі творчої молоді в громадській діяльності Інституту, допомога в організації прес-конференцій, виставок та святкових заходів.

 

Керівництво РМВ

 

Статут

 

Корисні посилання