СПИСОК

ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

 

ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

 

 

 

 

 

1.

Волощук

Василь

Михайлович

– директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор – голова Вченої ради;

2.

МАЗАНЬКО

Микола Олександрович

– в.о. заступника директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук – заступник голови Вченої ради;

3.

Гангур

Володимир Васильович

– заступник директора з наукової роботи в галузі рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – заступник голови Вченої ради;

4.

Слесарчук

Вікторія Олегівна

–  учений секретар, молодший науковий співробітник – секретар Вченої ради;

5.

ГИРЯ

Володимир

Миколайович

– старший науковий співробітник лабораторії селекції,

кандидат сільськогосподарських наук;

6.

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

– завідувач відділу селекції та генетики,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

7.

ГРУБІЧ

Павло

Юлійович

– старший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій і експериментальних тваринницьких обʼєктів, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

8.

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

– старший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких обʼєктів,

доктор сільськогосподарських наук, професор;

9.

Балацький

Віктор Миколайович     

– завідувач лабораторії генетики, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник;

10.

Баньковська

Ірина

Броніславівна  

– завідувач лабораторії зоотехнічного аналізу та якості мʼяса, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

11.

Березовський     

Микола

Давидович

– головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН;

12.

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

– старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

13.

Денисюк

Павло

Вікторович

– завідувач лабораторії фізіології відтворення,  

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; 

14.

КОХАН

Андрій

Володимирович

– директор Полтавської державної сільськогосподарської станції імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

15.

Курман

Андрій

Федорович

– завідувач лабораторії здоровʼя тварин,  кандидат біологічних наук, доцент;

16.

Онищенко

Андрій Олексійович

– старший науковий співробітник лабораторії селекції,

кандидат с.-г. наук;

17.

ПАСЮТА

Андрій

Григорович

– директор Державного підприємства «Дослідне господарство
імені 9 Січня ІС і АПВ НААН»;

18.

ПЕРЕТЯТЬКО

Лідія

Григорівна

– старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

19.

ПІДТЕРЕБА

Олексій

Іванович

– старший науковий співробітник лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

20.

ПОЧЕРНЯЄВ

Костянтин

Федорович

– завідувач лабораторії селекції, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

21.

Рибалко

Валентин

Павлович

– головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН;

22.

Сагло

Олексій

Федорович           

–   завідувач лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

23.

Семенов

Сергій

Олексійович       

–   провідний науковий співробітник лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

24.

Смислов

Сергій

Юрійович

– завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат сільськогосподарських наук;

25.

СОКИРКО

Михайло Петрович    

–   завідувач лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких обʼєктів, голова профспілкового комітету;

26.

Сокирко

Петро

Григорович

– директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Степне» ІС і АПВ НААН», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

27.

ХАНДКАРЯН

Валерій

Миколайович

– старший науковий співробітник лабораторії здоровʼя тварин, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

28.

Цибенко  Володимир Григорович

– директор Державного підприємства «Дослідне господарство
імені Декабристів ІС і АПВ НААН»,

 кандидат сільськогосподарських наук;