Cклад Вченої ради

Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

СПИСОК ЧЛЕНІВ Вченої ради

 

інститут свинарства І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

 

 

 

 

 

1.

Волощук

Василь

Михайлович

– директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор – голова Вченої ради;

2.

КСЬОНЗ

Ігор

Миколайович

– заступник директора з наукової роботи, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник – заступник голови Вченої ради;

3.

Гангур

Володимир Васильович

– заступник директора з наукової роботи в галузі рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – заступник голови Вченої ради;

4.

Усенко

Світлана

Олексіївна              

–  учений секретар, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник – секретар Вченої ради;

 

5.

ГИРЯ

Володимир

Миколайович

– старший науковий співробітник лабораторії зоогігієни та ветеринарного забезпечення технологічних процесів у свинарстві, кандидат сільськогосподарських наук;

6.

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

– провідний науковий  співробітник лабораторії селекції,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

7.

ГРУБІЧ

Павло

Юлійович

– старший науковий співробітник лабораторії зоогігієни та ветеринарного забезпечення технологічних процесів у свинарстві, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

8.

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

– старший науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об?єктів,

 доктор сільськогосподарських наук, професор;

9.

Балацький

Віктор Миколайович     

– завідувач лабораторії генетики, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник;

10.

Баньковська

Ірина

Броніславівна  

– завідувач лабораторії зоотехнічного аналізу, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

11.

Березовський     

Микола

Давидович

– головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН;

12.

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

– старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

13.

ЗІНОВ'ЄВ

Сергій

Георгійович

 

– старший науковий співробітник лабораторії годівлі,  кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник – голова Ради молодих учених;

14.

Денисюк

Павло

Вікторович

– завідувач лабораторії фізіології відтворення,  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; 

 

 

 

 

 

15.

КОХАН

Андрій

Володимирович

– директор Полтавської державної сільськогосподарської станції імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

16.

Курман

Андрій

Федорович

– завідувач лабораторії зоогігієни та ветеринарного забезпечення технологічних процесів у свинарстві,  кандидат біологічних наук, доцент;

17.

МІКРЮКОВ 

Олексій

Валерійович    

–   науковий співробітник лабораторії  наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, голова профспілкового комітету;

18.

ПАСЮТА

Андрій

Григорович

– директор Державного підприємства «Дослідне господарство
імені 9 Січня ІС і АПВ НААН»;  

19.

ПЕРЕТЯТЬКО

Лідія

Григорівна

– заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

20.

ПІДТЕРЕБА

Олексій

Іванович

– старший науковий співробітник лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

21.

ПОЧЕРНЯЄВ

Костянтин

Федорович

– завідувач відділу селекції та генетики, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

22.

Рибалко

Валентин

Павлович

– головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН;

23.

Сагло

Олексій

Федорович           

–   завідувач лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

24.

Семенов

Сергій

Олексійович       

–   старший науковий співробітник лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

25.

Смислов

Сергій

Юрійович

– завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат сільськогосподарських наук;

26.

Сокирко

Петро

Григорович

– директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Степне» ІС і АПВ НААН», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

27.

ХАНДКАРЯН

Валерій

Миколайович

– провідний науковий співробітник лабораторії зоогігієни, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

28.

Цибенко  Володимир Григорович

– директор Державного підприємства «Дослідне господарство
імені Декабристів ІС і АПВ НААН»,

 кандидат сільськогосподарських наук;

29.

ШАПЧЕНКО

Володимир

Вікторович

–  директор Державного підприємства «Експериментальна база «Надія» ІС і АПВ НААН»;

30.

Шостя

Анатолій Михайлович 

 – завідувач відділу фізіології відтворення та годівлі,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.