>

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління, створюється терміном не більше як на три

роки для розгляду найважливіших питань діяльності Інституту. Склад Вченої ради складається з 27 осіб.

 

 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

затверджено наказом НААН №302-к від 24 вересня 2019 року терміном на три роки

(зі змінами, наказ НААН № 135-к від 04.04.2021 р.)

 

1.

ВОЛОЩУК

Василь

Михайлович

- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, голова Вченої ради

2.

СМИСЛОВ

Сергій

Юрійович

- заступник директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук, заступник  голови Вченої ради

3.

ІЛЬЧЕНКО

Марія

Олександрівна

- вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, секретар Вченої ради

4.

БАЛАЦЬКИЙ

Віктор

Миколайович

- завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

5.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Микола

Давидович

- головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

6.

БІРТА

Габріелла

Олександрівна

- провідний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор

7.

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

- старший науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

8.

ВОЙТЕНКО

Світлана

Леонідівна

- провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

9.

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

- завідувач відділу селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

10.

ГУК

Мальвіна

Сергіївна

- в.о. завідувача лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

11.

ЖУКОРСЬКИЙ

Остап Мирославович

- академік - секретар Відділення зоотехнії НААН,

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік  НААН

12.

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій

Георгійович

- завідувач лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

13.

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

- провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

14.

КАЛЬЧЕНКО

Микола

Миколайович

- в.о. завідувача лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат економічних наук

15.

КОРІННИЙ

Сергій

Миколайович

- старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

16.

ЛОБЧЕНКО

Світлана

Федорівна

- в.о. завідувача лабораторії фізіології відтворення, голова профспілкового комітету Інституту

17.

МАНЮНЕНКО

Світлана

Анварівна

- старший науковий співробітник лабораторії фізіології відтворення, кандидат сільськогосподарських наук

18.

ОНИЩЕНКО

Андрій

Олексійович

- старший науковий співробітник лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

19.

ПЕРЕТЯТЬКО

Лідія

Григорівна

- завідувач лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

20.

ПІДТЕРЕБА

Олексій

Іванович

- старший науковий співробітник лабораторії економічного аналізу та прогнозування, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

21.

ПОЧЕРНЯЄВ

Костянтин

Федорович

- завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

22.

РИБАЛКО

Валентин

Павлович

- головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

23.

САГЛО

Олексій

Федорович

- старший науковий співробітник лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

24.

САЄНКО

Артем

Михайлович

- старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук

25.

СЕМЕНОВ

Сергій

Олексійович

- провідний науковий співробітник лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

26.

ХОЦЕНКО

Алла Володимирівна

- завідувач лабораторії молочного скотарства, кандидат сільськогосподарських наук, голова Ради молодих вчених

27.

ЦИБЕНКО

Володимир

Григорович

- директор Державного підприємства «Дослідне господарство ім. Декабристів ІС і АПВ НААН», кандидат сільськогосподарських наук