>

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Національної академії аграрних наук України  

Інститут свинарства (м. Полтава) заснований Всесоюзною академією сільськогосподарських наук як Всесоюзний науково–дослідний інститут свинарства у серпні 1930 року на базі зоотехнічного факультету і факультету індустріалізації сільського господарства Полтавського сільськогосподарського інституту, згідно наказу Народного Комісаріату землеробства СРСР за № 156 від 10 липня 1930 року.

У 1944 р. його було перейменовано в Полтавський науково-дослідний інститут свинарства з виконанням функцій головного координатора наукових досліджень у галузі свинарства країни.

У 1991 році він отримує статус Українського науково-дослідного інституту свинарства. З 1993 року інститут підпорядкований Національній академії аграрних наук України.

 У 2000 р. інституту присвоєно ім’я академіка О.В.Квасницького (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1116).

На виконання постанови Президії НААН від 18.05.2011 "Про оптимізацію мережі наукових установ НААН" та наказу НААН №156 від 11 липня 2011 р. Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького НААН перейменовано в "Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН".

Нині інститут свинарства – єдина в Україні спеціалізована науково-дослідна установа, що комплексно займається розробкою проблем теорії та практики ведення свинарства, підготовкою наукових кадрів і підвищенням кваліфікації спеціалістів галузі.

Згідно з штатним розписом станом на 01.01.2022 року в структурних підрозділах Інституту налічується 118 штатних одиниць, в тому числі – 70 науковців. Із них 11 докторів і 30 кандидата, без наукового ступеня – 29 осіб. Серед науковців - 1 академік НААН, 3 член-кореспондента НААН, 6 професорів, 1 заслужений діяч науки і техніки, 1 заслужений зоотехнік України, 1 заслужений винахідник України.

Церенюк О.М., директор Інституту, доктор сільськогосподарських наук, доцент

Волощук В.М. – головний науковий співробітник з питань технології, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор
Рибалко В.П.- головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки.
Березовський М.Д. - головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений зоотехнік України
Іванов В.О.- провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об'єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений винахідник України
Гришина Л.П. - зав. відділу селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Почерняєв К.Ф. - заступник директора Інституту, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Балацький В.М., зав. лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук, професор