Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Національної академії аграрних наук України

Інститут свинарства (м. Полтава) заснований Всесоюзною академією сільськогосподарських наук (м. Москва) як Всесоюзний науково–дослідний інститут свинарства у серпні 1930 року на базі зоотехнічного факультету і факультету індустріалізації сільського господарства Полтавського сільськогосподарського інституту, згідно наказу Народного Комісаріату землеробства СРСР за № 156 від 10 липня 1930 року.

У 1944 р. його було перейменовано в Полтавський науково-дослідний інститут свинарства з виконанням функцій головного координатора наукових досліджень у галузі свинарства країни. В 1991 році він отримує статус Українського науково-дослідного інституту свинарства. З 1993 року інститут підпорядкований Національній академії аграрних наук (НААН), з . У 2000 р. інституту присвоєно ім’я академіка О.В.Квасницького (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1116).

На виконання постанови Президії НААН від 18.05.2011 (прот.№10) "Про оптимізацію мережі наукових установ НААН" та наказу НААН №156 від 11 липня 2011 р. про Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького НААН перейменовано в "Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН".

Нині інститут свинарства – єдина в Україні спеціалізована науково-дослідна установа, що комплексно займається розробкою проблем теорії та практики ведення свинарства, підготовкою наукових кадрів і підвищенням кваліфікації спеціалістів галузі.

Згідно з штатним розписом станом на 01.11.2018 року в наукових підрозділах налічується 108 штатних одиниці, в тому числі 45 науковеців. Із них 9 докторів і 32 кандидата, без наукового ступеня – 11 осіб. Серед науковців - 1 академік НААН, 2 член-кореспондент НААН, 6 професорів, 1 заслужений діяч науки і техніки, 1 заслужений зоотехнік України, 1 заслужений винахідник України.

Волощук В.М. - Директор Інституту, доктор сільськогосподарських наукВолощук В.М. - Директор Інституту, Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор

 

 

 

 

Рибалко В.П.- Заслужений діяч науки і техніки, академік НААН. головний науковий співробітник лабораторії селекції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Березовський М.Д. -Заслужений зоотехнік України, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції.

 

 

 

 

Іванов В.О.- Заслужений винахідник України, провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об'єктів.

 

 

 

 

 

Гришина Л.П. - Доктор с.-г. наук, зав. відділу селекції та генетики

 

 

 

 

 

 

Почерняєв К.Ф. - Доктор с.-г. наук, зав. відділом фізіології та здоров'я тварин

 

 

 

 

 

 

Балацький В.М. - Доктор с.-г. наук, зав. лабораторії генетики