Перелік

програм наукових досліджень, виконавцем яких

є Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

 

 

Номер і назва програми

 

Головна організація з виконання програми

наукових досліджень

 

Сторінка плану

Інститут свинарства і агропромисловго виробництва НААН

30 Інноваційні технології племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства («Свинарство»)

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

 

28 Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві («Нано- і біотехнології у тваринництві»)

Інститут біології тварин НААН

 

38 Наукове забезпечення контролю епізоотичного благополуччя тваринництва та систем біологічної  і продовольчої безпеки України («Епізоотичне благополуччя, біологічна та продовольча безпека»)

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

 

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція

імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН

1 Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України («Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»)

Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені Соколовського НААН

 

2 Розробити наукові основи сталого розвитку систем землеробства і землекористування в умовах змін клімату («Новітні системи землеробства і землекористування»)

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

 

5 Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель («Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель»)

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 

14 Розробити агроекологічний комплекс підвищення продуктивності зернових культур на основі новітніх досягнень селекції та ресурсно-адаптивних моделей технологій для різних сільськогосподарських зон («Технології вирощування зернових культур, селекція кукурудзи і сорго»)

ДУ «Інститут сільського господарства степової зони НААН»

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

 

15 Теоретичні основи селекції сортів, ліній і гібридів олійних культур, науково-методичні засади підвищення насіннєвої продуктивності та технологій їх виробництва («Олійні культури»)

Інститут олійних культур НААН

 

22 Наукові основи виробництва, заготівлі та використання кормів для одержання конкурентоспроможної продукції тваринництва («Корми і кормовий білок»)

Інституткормів та сільського господарстваПоділля НААН

 

24 Формування та ведення Національного банку генетичних ресурсів рослин для стабільного забезпечення потреб народу України у продукції рослинництва

(«Генофонд рослин»)

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

 

44 Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції («Інноваційний розвиток»)

ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу НААН»