Перелік підпрограм наукових досліджень  ПНД 25 “Свинарство”
які виконує Інститут свинарства
 
Підпрограма 1 “Методи генетики, селекції та відтворення в системі організації племінного свинарства”
 
Підпрограма 2 “Удосконалити технології годівлі та утримання, розробити проектну документацію екологічно безпечного виробництва продукції свинарства в умовах промислових комплексів”
 
Підпрограма 3 “Науково-методичні засади формування механізмів регуляторних процесів галузі
     свинарства та організації ефективного виробництва продукції”
 
Підпрограма 4 “Науково-методичне забезпечення систем ветеринарно-санітарних заходів за сучасних технологій ведення свинарства”
 
 
Співвідношення наукових кадрів   за напрямами досліджень