>

Відділ технології  виробництва продукції свинарства

Відділ технології виробництва продукції свинарства  комплексно займається питаннями проектування новостворюваних або реконструйованих свинарських приміщень, розробкою технології виробництва свинини, розробкою бізнес-проектів та бізнес-планів з зазначенням обсягів виробництва, потреби в кормах, витратних матеріалах, обсягах витрат, виручки, рентабельності та термінах окупності.

Відділ складається з двух лабораторій:

Лабораторія інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об'єктів  - Зав. лабораторії  Сокирко Михайло Петрович

Лабораторія економічного аналізу та прогнозування – зав. лабораторії  кандидат с.-г. наук Смислов Сергій Юрійович.