>
Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації СУХНО Тараса Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольства за спеціальністю 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

Детальніше...