>

Про бібліотеку

Наукова бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим та культурно-освітнім підрозділом інституту.

Бібліотека – не лише місце книговикористання, книгопочитання, а й мозковий центр інституту, яка забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів.

Заснована у 1946 році. Загальний фонд складає 58040 одиниць вітчизняної і зарубіжної літератури, з них книжковий фонд нараховує – 40112 примірників, а періодичні видання складають – 17928 одиниць.  Дисертаційний фонд бібліотеки налічує понад 200 дисертацій (з 1950 р.) та більш ніж 1000 авторефератів (з 1946 р.)

Бібліотека укомплектована науковою, навчальною, методичною, періодичною та іншою літературою. Фонд її щорічно поповнюється різноманітною літературою, серед яких монографії, збірники наукових праць, довідники, методичні рекомендації, енциклопедії, дисертації, автореферати та інша література.

У читальному залі зберігаються твори: Чарльза Дарвіна, В. В. Докучаєва, І. В. Мічуріна, К. А. Тімірязева, енциклопедії: «Енциклопедія сучасної України», «Большая медицинская энциклопедия», Ветеринарная энциклопедия», «Сельскохозяйственная энциклопедия». У бібліотеку надходять такі журнали: «Прибуткове свинарство», «Тваринництво України», «Вісник аграрної науки», «Тваринництво та ветеринарія», «Пропозиція» та інші.

Одним з основних завдань наукової бібліотеки є формування, зберігання та поповнення книжкового фонду відповідно до профілю інституту та вивчення інформаційних потреб користувачів, а також забезпечення якісного і оперативного обслуговування користувачів бібліотеки та співпрацювання з бібліотеками інших наукових установ.

У формуванні бібліотечного фонду важливе значення має книгообмін з профільними науковими установами.  Основним джерелом комплектування фонду бібліотеки є література, яка надходить від НААН, по системі обміну з наукових бібліотек інших установ України, зарубіжних установ, а також від авторів у подарунок та періодичні видання із підписки.

Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються не лише наукові співробітники та спеціалісти інституту, а й працівники дослідних господарств інституту: ДП «ДГ «Степне», ДП «ДГ ім. Декабристів», і ДП «ДГ «імені 9 Cічня», а також аспіранти та викладачі з інших вузів, слухачі курсів підвищення кваліфікації, та працівники Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова.