>
Наукова література

Селекція та гібридизація у свинарстві

Автори: Рибалко В.П., Буркат В.П. К.

Рік видання: 1996 р.

Описані генетичні основи і принципи селекції, викладено особливості методі II чистопородного розведення, схрещування і гібридизації свиней. Наведено матеріали по створенню нових батьківських генотипів, вивченню їх на комбінаційну поєдну ваність і використанню в республіканській та регіональних програмах розведення » метою одержання товарних гібридів. Запропоновано шляхи і заходи щодо відноіі лення галузі, визначено напрям досліджень по селекції і гібридизації в свинарстві.

Розраховано на викладачів і студентів сільськогосподарських учбових закладім і виробничників.

Довідник свинаря-оператора

Автори: В. П. Рибалко, В. Ф. Коваленко, С. І. Горілей, П. І. Стороженко, М. П. Роюк

Описано організацію праці, права й обов’язки опера­торів. Дано поняття про принципи спеціалізації і техно­логії промислового свинарства, біологічні особливості свиней, їх годівлі і утримання, основи селекційно-племін­ної роботи і відтворення стада.

Перевидання (попереднє вийшло у 1979 р.) доповне­не прийомами формування однотипних груп свиней, ві­домостями щодо циклограм, ритмів виробництва, стресів та їх запобігання.

Довідник розрахований на працівників свинарських господарств. Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук Д. Я. Василенко та М. І. Волобоєв.

Генофонд, оцінка та використання свиней

Автори: Рибалко В.П., Буркат В.П., Березовський М.Д. Р93 — К.: Слав’янський діалог,

Рік видання: 1994

ISBN 5-85468-021-1

Охарактеризовано породи, спеціалізовані типи та лінії, біологічні особливості свиней, яких розводять в Україні, ОПИСИІІО методи племінного обліку, оцінки, добору і підбору у свинарстві. Наведено технологію бонітування свиней із застосуванням ноіюї інструкції. Запропоновано методичні підходи щодо визначенії и найефективніших поєднань генотипів, викладено систему розведення свиней. Розраховано на викладачів і студентів сільськогосподарських учбових закладів, виробничників.