>
Наукова література

Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2009

Автори: Гетя А. А.

Рецензенти:

Рубан С. Ю. – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, лауреат Державної премії Кабінету Міністрів України;

Березовський М. Д. – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, професор;

Нагаєвич В. М. – кандидат сільськогосподарських наук, професор;

Кравченко О. І.кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві: Монографія. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 192 с.

ISBN978-966-192-017-9

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства імені О. В. Квасницького УААН (протокол № 24 від 29.12.2008 р.) та Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 13 від 14.02.2009 р.)

Коротка інформація: У монографії наводиться інформація про стан селекційно-племінної роботи в сучасному світовому свинарстві, а також висвітлюються окремі аспекти організації та функціонування системи оцінки селекційної цінності тварин у племінних господарствах України.

Ознайомившись із розділами книги, читач отримає інформацію про методологію оцінки свиней у різних країнах світу, принципи побудови індексів та основи застосування ультразвукових приладів у селекційному процесі.

Окремим розділом у книзі подаються результати впровадження сучасних світових розробок у селекційний процес в Україні.

Видання розраховане на наукових співробітників, спеціалістів у галузі свинарства, викладачів та студентів відповідних навчальних закладів.

Свинарство в запитаннях та відповідях

Тип видання: Брошура

Рік видання: 2005

У підготовці брошури взяли участь науковці Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН: В. П. Рибалко, А. М. Шостя, В. Ф. Коваленко, М. Д. Березовський, С. В. Акімов, В. З. Фоломєєв, О. О. Висланько, О. Ф. Сагло.

За редакцією зав. лабораторії з питань маркетингових досліджень та інтелектуальної власності О. Ф. Сагла.

Відповідальний за випуск: академік УААН і РАСГН, директор Інституту свинарства ім. О. В. Квасниць кого УААН В. П. Рибалко.

Матеріали розраховані на працівників галузі свинарства, спеціалістів і керівників господарств різних форм власності, фермерів і власників особистих селянських господарств.

Програма селекції великої білої породи свиней в Україні на 2003 – 2012 роки

Тип видання: Програма

Рік видання: 2004

Колектив авторів: В. А. Пищолка, А. М. Литовченко (Міністерство аграрної політики України), М. Д. Березовський (керівник розробки), В. П. Рибалко, І. В. Хатько, Л. П. Гришина, В. А. Коротков, В. М. Нагаєвич (Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького УААН), О. В. Білоус (Державний науково-виробничий концерн “Селекція”), Ю. Ф. Мельник (кафедра розведення сільськогосподарських тварин ім. М. А. Кравченка НАУ).

Рецензенти: В. П. Коваленко, В. Г. Пелих – доктори сільськогосподарських наук; В. Є.Мазур – кандидат сільськогосподарських наук.

Програма селекції великої білої породи свиней в Україні на 2003 – 2012 роки розглянута Вченою радою Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН (протокол № 20 від 19 листопада 2003 р.), схвалена та рекомендована у виробництво на засіданні секції виробництва та перероби продукції тваринництва та птахівництва Науково-технічної ради Міністерства агарної політики України (протокол № 6 від 9 грудня 2003р.).

Програма селекції з локальними та зникаючими генотипами свиней України на 2003 – 2012 роки

Тип видання: Програма

Рік видання: 2003

Колектив авторів:

Мельник Ю. Ф., Литовченко А. М. (Міністерство аграрної політики України)

Рибалко В. П., Березовський М. Д., Войтенко С. Л., Ломако Д. В. (Інститут свинарства ім. О. В. Квасниць кого УААН)

Крилова Л. Ф., Шульга Ю. І., Дацун К. Т., Жиркова Р. М., Явіщенко В. Р. (Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” УААН)

Відповідальний за випуск кандидат сільськогосподарських наук С. Л. Войтенко

Комп’ютерна верстка кандидат біологічних наук О. І. Підтереба.

Програма селекції локальних порід свиней України на 2003 – 2012 роки розглянута, схвалена та рекомендована у виробництво на засіданні секції виробництва та переробки продукції тваринництва і птахівництва Науково-технічною Радою Мінагрополітики України (протокол № 6 від 9 грудня 2003 року).

Бонітування свиней

Тип видання: Бонітування

Рік видання: 1971

Автор: Рибалко В. П.

Бонітування свиней. Рибалко В. П. К.- “Урожай”, 1971, с.76

Коротка інформація: Описуються технологія і способи бонітування, які прискорюють удосконалення господарсько-корисних якостей свиней і створення високопродуктивних стад на фермах.

Розрахована брошура на зоотехніків і завідувачів фермами.

 

Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможності технологій виробництва свинини

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2012

Автор: Волощук В. М.

Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини [Текст]: монографія / Волощук В. М.; [ІСв і АПВ НААН]. – Полтава: ТОВ Фірма “Техсервіс”. 2012. – 350 с.

ISBN 978-966-8892-83-7

Коротка інформація: Розглянуто технології виробництва свинини, типи забудов приміщень, технологічне обладнання для утримання і годівлі свиней. Велику увагу приділено розробці проектно-технологічних і об’ємно-планувальних рішень нових свиноферм і комплексів. Обгрунтовані і розроблені принципи та проектно-технологічні рішення для реконструкції різних типів свиноферм. Розглянуто етологічні с особливості свиней та можливість використання їх у практичному свинарстві. Удосконалено мікроклімат приміщень свиноферм і  комплексів. Показана продуктивність сучасних генотипів зарубіжної і вітчизняної селекції свиней в умовах різних технологій.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти рівнів акредитації.

Физиологические аспекты метаболизма в системе мать-плацента-плод свиньи

Тип издания: Монография

Год издания2012

Авторы: Коваленко В. Ф., Шостя А. М., Усенко А. С., Подтереба А. И., Булавенко Р. В., Титаренко О. А., Витязь М. В.

Рецензенты: Замазий А. А., Цебржинский О. И.

Физиологические аспекты метаболизма в системе мать-плацента-плод свиньи [Текст]: монография / [Коваленко В. Ф., Шостя А. М., Усенко С. А. и др.; под ред. Коваленка В. Ф., Шости А. М.] – Полтава: ООО «Фирма «Техсервис», 2012 – 204 с.

ISBN 978-966-8892-93-6

Печатается по решению ученого совета Института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины, протокол № 6 от 28 августа 2012 г.

Краткаяинформация: В монографии представлены новые экспериментальные материалы и теоретические положения о физиологических и биохимических аспектах в системе мать-плацента-плод, в основном свиньи, а также отдельных видов животных. Освещены современные представления о динамике гормонов, гомеостазе метаболизма углеводов, белков и аминокислот, минеральных веществ и витаминов, роли процессов свободнорадикального перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в системе мать-плацента-плод во взаимосвязи с репродуктивным циклом.

Рекомендовано преподавателям, аспирантам, магистрам, студентам биологических, ветеринарных и медицинских факультетов высших учебных заведений, научным работникам, исследующим проблемы репродуктологии.

Свинарство

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2014

Авторський колектив: В. М. Волощук, В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, О. І. Костенко, В. О. Іванов, Л. О. Іванова, Л. І. Подобєд. В. М. Нагаєвич, І. М. Ксьонз, В. В. Замикула, А. М. Шостя, К. Ф. Почерняєв, П. А. Ващенко, І. Б. Баньковська, М. Г. Повод, О. Ф. Сагло.

Рецензенти:

Ю. В. Засуха – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

В. М. Туринський – доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту тваринництва і аквакультури НУБІП України;

А. А. Поліщук – доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Свинарство: монографія / за наук. ред. В. М. Волощука. – К.: Аграр. Наука, 2014. – 592 с.

ISBN978-966-540-385-2

Рекомендовано до друкуВченою радою Інституту свинарства і агропромисловоговиробництва НААН 25 березня 2014 р. (протокол № 2)

Коротка інформація: Висвітлено основні питання галузі свинарства України: його становлення, сучасний стан, перспективи розвитку, біологічні особливості свиней, технології виробництва свинини, технологічне обладнання для утримання і годівлі свиней. Велику увагу приділено розробці і проектно-технологічних і об’ємно-планувальних рішень нових свиноферм і комплексів. Обгрунтовано й розроблено принципи та проектно-технологічні рішення для реконструкції різних типів свиноферм. Подано особливості пасовищно-табірного утримання свиней. Детально висвітлено породотворні процеси, методи селекції, генетики, розведення та відтворення поголів’я свиней. Ґрунтовно дано характеристику кормам та кормовим добавкам, особливостям годівлі різних вікових та виробничих груп свиней, якості м'ясо-сальної продукції та факторам, що її зумовлюють, а також представлено вимоги щодо ветеринарно-санітарного благополуччя свинарських підприємств.

Розраховано на керівників господарств, технологів галузі, спеціалістів із розведення свиней, годівлі, утримання, ветеринарного захисту, вчених, аспірантів і студентів, які цікавляться проблемами розвитку свинарства.

Біологія свиней

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2009

Автори: Іванов В. О., Волощук В. М.

Рецензенти:

М. І. Сірацький – академік УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри розведення сільськогосподарських тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України;

В. П. Коваленко – член-кореспондент УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики і розведення сільськогосподарських тварин, Херсонського державного аграрного університету;

В. І. Шеремета – доктор с.-г. наук, професор, кафедри розведення сільськогосподарських тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Біологія свиней: навчальний посібник / В. О. Іванов, В. М. Волощук. – К.: ЗАТ НІЧЛАВА, 2009. – 304 с.: - іл., табл.; бібліогр.: 40 назв.

ISBN 966-7317-44-7

Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчально-виховному процесі як навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

Коротка інформація: Розглянуто біологічні особливості свиней та їх господарське значення. Велику увагу приділено морфо функціональним особливостям соматичної, вісцеральної та інтегруючої систем організму. Детально викладено розвиток свиней в онтогенезі. Наведено характеристику перебігу поросності, родового процесу та лактації у свиноматок. Представлено відомості про обмін речовин, терморегуляцію, адаптацію і стрес у тварин. Розглянуто етологічні особливості свиней та можливість використання їх у практичному свинарстві.

Для викладачів та студентів біолого-технологічних факультетів аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

 

Діагностика та заходи профілактики і боротьби з хламідіозами сільськогосподарських тварин

Тип видання: Навчальний посібник

Рік видання: 2009

Автори: І. М. Ксьонз, В. М. Юхно.

Рецензенти:

Cиницин В. А. – доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії вірусології і діагностики Інституту ветеринарної медицини УААН;

Коваленко В. Ф. – доктор біологічних наук, професор,  академік УААН, завідувач лабораторії фізіології Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького;

Лисенко М.В. – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Ксьонз І. М. Діагностика та заходи профілактики і боротьби з хламідіозами сільськогосподарських тварин: [посібник] / І. М. Ксьонз, В. М. Юхно. – Полтава : ПДАА, 2009. – 128 с.

ISBN978-966-2088-26-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1,4/18-Г-28-72 від 24.12.08)

У посібнику узагальнені та систематизовані дані про збудників хламідійних інфекцій, клініко-епізоотичні особливості прояву інфекції у сільськогосподарських тварин, методи лабораторної діагностики, лікування та заходи боротьби і профілактики із даним зооантропонозом.

Представлені рекомендації щодо діагностики, лікування, боротьби і профілактики з хламідіозами сільськогосподарських тварин.

Посібник розрахований на практичних фахівців ветеринарної медицини, співробітників лабораторії ветеринарної медицини, тваринників, а також викладачів і студентів аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Ветеринарна медицина”.

Зоонозні хламідіози

Тип видання: Монографія

Рік видання: 2014

Автори:Ксьонз І. М., Скрипник В. Г., Нехороших З. М., Загребельний В. О., Меженський А. О., Неволько О. М., Меженська Н. А.

Рецензенти:

Мандигра М. С. – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Національна академія аграрних наук України;

Кассіч В. Ю. – доктор ветеринарних наук, професор, Сумський національний аграрний університет.

Зоонозні хламідіози: [монографія] / І. М. Ксьонз, В. Г. Скрипник, З. М. Нехороших, В. О. Загребельний, А. О.Меженський, О. М. Неволько, Н. А. Меженська. – Київ, ДНДІЛДВСЕ, 2014. – 229 с.

ISBN 978-966-493-937-6

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (протокол № 4 від 27 травня 2014 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (протокол № 5 від 30 жовтня 2014 р.)

Коротка інформація: У даній монографії зібрані і систематизовані сучасні дані щодо історії вивчення хламідійних інфекцій, таксономічного положення та біологічних властивостей збудника, епідеміологічного значення хламідіозів зоонозної природи, епізоотології, патогенезу і патоморфології, клінічних проявів цієї інфекції у різних видів ссавців і птахів.

Видання розраховане на науковців, а також викладачів і студентів аграрних та медичних вищих навчальних закладів та практичних фахівців ветеринарної і гуманної медицини.