>

Технологія виробництва продукції свинарства

Тип видання: Підручник

Рік видання2010

Автори: В. І. Герасимов, Д. І. Барановський, А. М. Хохлов, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. А. Гетя, В. М. Нагаєвич, Т. М. Данілова, О. В., Пронь, Є. Ф. Томін, Л. О., Тарасенко, М. М. Жерноклєєв, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук.

За редакцією В.І. Герасимова.

Рецензенти:

В. В. Мірось, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри тваринництва Харківського національного аграрного університету.

І. С. Вакуленко,  доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторії інституту тваринництва НААНУ.

Э. З. Петруша, доктор с.-г. наук, професор Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.

Технологія виробництва продукції свинарства: Підручник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». / В. І. Герасимов, Д. І. Барановський, А. М. Хохлов, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. А. Гетя, В. М. Нагаєвич, Т. М. Данілова, О. В., Пронь, Є. Ф. Томін, Л. О., Тарасенко, М. М. Жерноклєєв, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук. За ред. В. І. Герасимова. – Х.: Еспада, 2010. - 448 с.: іл.

ISBN 978-966-456-043-3

Рекомендовано до друкуВченою радою Харківської державноїзооветеринарноїакадемії (протокол № 4 від 26 березня 2010 р.)

Коротка інформація: Книга подає характеристику стану та перспективи розвитку свинарства, біологічні особливості свиней, розглядає їх генофонд, питання проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації, детально висвітлює сучасні технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості вирощування та відгодівлі свиней в умовах фермерських господарств.

Для викладачів і студентів вищих навчальних сільськогосподарських закладів із спеціальності «Зооінженерія», практичних працівників.