>
Розробки

Полтавська м’ясна порода свиней

Полтавська м’ясна порода свиней, затверджена наказом Мінсільгоспродом України №254 від 8 вересня 1993 р. Якісні характеристики породи: вік досягнення живої маси 100 кг -172-178 днів, середньодобовий приріст – 780-870 г, витрати корму на 1 кг приросту – 3,2-3,8 к.од., довжина тулуба – 96 см, товщина шпику – 22-24 мм, маса окосту – 11,1-11,5 кг. Автори породи – співробітники Інституту: Баньковський Б. В., Рибалко В. П. , Перетятько Л. Г., Баньковська І. Б. та інші.

Українська м’ясна порода свиней

Українська м’ясна порода свиней, затверджена наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України №367 від 31 грудня 1993 р. Якісні характеристики породи: вік досягнення живої маси 100 кг -175-177 днів, середньодобовий приріст – 775-784 г,витрати корму на 1 кг приросту – 3,34-3,44 к.од., довжина тулуба – 96 см, товщина шпику – 24 мм, маса окосту – 11,1-11,3 кг. Автори породи – співробітники Інституту: Баньковський Б. В., Акімов С. В., Баньковська І. Б. та інші.

Червона білопояса порода свиней

Червона білопояса порода свиней, затверджена наказом Міністерства АП України і Українською академією аграрних наук №327/47 від 14 травня 2007 р. Якісні характеристики породи: вік досягнення живої маси 100 кг – 177-185 днів, середньодобовий приріст – 750-780 г, витрати корму на 1 кг приросту – 3,6-3,8 к.од., довжина тулуба – 95 см, товщина шпику – 26 мм, маса окосту – 11,9-12,1 кг. Автори породи – співробітники Інституту: Рибалко В. П., Семенов В. В. та інші.

Велика біла порода, внутрішньопородні заводські типи

Велика біла порода, внутрішньопородні заводські типи:

материнський тип УВБ-1, затверджений наказом Міністерства сільського господарства СРСР №177 від 17 липня 1985 р. Автори типу – співробітники Інституту Березовський М. Д., Медведєв В. О., Почерняєв Ф. К., Коротков В. А. та інші;

батьківський тип з поліпшеними відтворювальними якостями УВБ-2, затверджений наказом Міністерства сільського господарства та продовольства України №8 від 15 березня 1994 р. Автори типу – співробітники Інституту Березовський М. Д., Медведєв В. О., Голуб Н. Д., Півняк Н. В. та інші;

батьківський тип з поліпшеними м’ясними якостями УВБ-3, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України та НААН №71/73 від 15 березня 2011 р. Автори типу – співробітники Інституту Березовський М. Д., Гришина Л. П., та інші.

Інноваційна технологія з замкнутим циклом виробництва свинини та глибокою утилізацією гнойових стоків

Перша в Україні конкурентоспроможна інноваційна технологія з замкнутим циклом виробництва свинини та глибокою утилізацією гнойових стоків, яка була втілена на промисловому свинокомплексі ТОВ «Агропрайм Холдинг» (Одеська область) потужністю 24 тис. голів та племзаводі-репродукторі на 200 свиноматок.

Автори: Волощук В. М., Іванов В. О., Смислов С. Ю., Мазанько М. О., Засуха Л. В.

Принципи реконструкції свиноферм

Принципи реконструкції свиноферм на 20–100, 300, 600 і 1200 свиноматок для використання в малих, середніх і великих господарствах України з запровадженням нових об’ємно-планувальних та будівельно-конструкторських рішень.

Автори: Волощук В. М., Іванов В. О., Смислов С. Ю., Іванова Л. О., Засуха Л. В.

Обгрунтування технолого-економічних основ переходу племінних свинарських підприємств з турової на потокову систему отримання опоросів

Обгрунтування технолого-економічних основ переходу племінних свинарських підприємств з турової на потокову систему отримання опоросів з розробленням нових об’ємно-планувальних рішень реконструкції приміщень, що забезпечує високий рівень інтенсивності й економічної ефективності ведення галузі. Закладені в основу потокової системи нові об’ємно-планувальні рішення проведення реконструкції приміщень передбачають застосування блочної системи утримання різних технологічних груп тварин і строгого видержування параметрів мікроклімату.

Автори: Іванов В. О., Волощук В. М., Смислов С. Ю., Підтереба О. І., Сокирко М. П., Пушкіна О. Л., Засуха Л. В., Мазанко М. О.