>
Патенти

Спосіб оцінки м'ясності відгодівельної худоби та пов'язаних з нею морфологічного і хімічного складу яловичини

Винахідники: Федак Василь Дмитрович, Рівіс Йосип Федорович, Стасів Олег Федорович, Стадницька Ольга Ігорівна, Гутий Богдан Володимирович, Халак Віктор Іванович, Усенко Світлана Олександрівна, Стрижак Тетяна Анатоліївна, Бордун Олександр Миколайович, Безалтична Олена Олександрівна, Гусятинська Олена Олександрівна, Дяченко Олександр Борисович, Полуліх Михайло Іванович, Когут Марія Іванівна, Братюк Василь Михайлович.

Спосіб оцінки м’ясності відгодівельної худоби та пов'язаних з нею морфологічного і хімічного складу яловичини, що включає оцінку тварин 6-місячного віку, який відрізняється тим, що у 6-місячних бугайців за допомогою мірної тасьми вимірюють вертикальний (від одного скакального суглоба до другого через верх) та горизонтальний (від одного маклака до другого через зад) півобхвати заду і на їх основі визначають індекс м'ясності за формулою: вертикальний напівохват заду (см)*100 / горизонтальний напівобхват заду (см) за значенням якого роблять висновок про майбутні забійні показники та морфологічний і хімічний склад яловичини у бугайців у 18-місячному віці, а саме: при індексі м’ясності 102 одиниці і більше бугайці у 18-місячному віці будуть мати вищі забійні показники та кращий морфологічний і хімічний склад яловичини, ніж тварини, індекс м’ясності у яких становить 95 одиниць і менше.

Спосіб оцінки м'ясної продуктивності відгодівельної худоби

Винахідники: Федак Василь Дмитрович, Рівіс Йосип Федорович, Стасів Олег Федорович, Стадницька Ольга Ігорівна, Ващенко Павло Анатолійович, Шостя Анатолій Михайлович, Хоценко Алла Володимирівна, Халак Віктор Іванович, Гутий Богдан Володимирович, Стрижак Тетяна Анатоліївна, Безалтична Олена Олександрівна, Гусятинська Олена Олександрівна, Ільченко Марія Олександрівна, Змія Мирослава Михайлівна, Дудчак Ігор Петрович, Акімов Олександр Валентинович.

Спосіб оцінки м'ясної продуктивності відгодівельної худоби, що включає оцінку тварин 6-місячного віку, який відрізняється тим, що у 6-місячних відгодівельних тварин за допомогою мірної тасьми вимірюють ширину та глибину грудей та на їх основі визначають грудний індекс за формулою: ширина грудей (см)100 / глибина грудей(см) за значенням якого оцінюють майбутню м'ясну продуктивність відгодівельної худоби в 18-місячному віці, а саме: при грудному індексі 62 одиниці і більше відгодівельні тварини у 18-місячному віці будуть мати на 6-8 % більшу масу тіла, ніж тварини, грудний індекс у яких складає 58 одиниць і менше.

Автоматизована система забезпечення оптимального мікроклімату у тваринницьких приміщеннях

Автори: Волощук В.М., Гладій М.В., Іванов В.О., Засуха Л.В.

Автоматизована система забезпечення оптимального мікроклімату у  тваринницьких приміщеннях, містить повітроводи, вентилятори, вентиляційну камеру, засувку, електроприводи, розподільні насадки, щити управління на забірних рукавах повітропроводів якої змонтовані датчики контролю вологості, температури і концентрації шкідливих речовин внутрішнього повітря, пов'язані з електроприводом вентиляторів, всередині вентиляційної камери припливної вентиляції змонтовані датчик контролю вологості припливного повітря, пов'язаний з розприскувачем, і датчик температури припливного повітря, пов'язаний з водяним калорифером, а розприскувач виконаний у вигляді секції трубчастих блоків, на яких кріпляться дрібнодисперсні розпилювачі води. Додатково містить датчик стабілізації кисню та вузли екстреного провітрювання,  екстреного підвищення-зниження температу-ри повітря та захисного вимикання калорифера.

Станок для опоросу і утримання підсисних свиноматок

Автори: Задирко В.І., Замикула В.В., Волощук В.М., Іванов В.О.

Станок для опоросу і утримання підсисних свиноматок містить фіксуючий бокс, відділення для поросят, кормогнойовий майданчик, та обладнаний засобами годівлі, автонапування і обігріву. На боковій перегородці фіксуючого боксу, що примикає до зони відпочинку та годівлі поросят, встановлюється легка пластикова решітчастка перегородка з механізмом для її опускання і піднімання, яка тимчасово відроджує свиноматку від поросят.

Свинарник для холодного утримання свиней на глибокій підстилці

Автори: Волощук В.М., Іванов В.О., Романовська Л.В.

Нова високопродуктивна червоно-поясна спеціалі-зована лінія свиней з двома заводськими лініями і чотирма заводськими родинами. Середня жива маса дорослих кнурців становить 315,7 кг, довжина тулу-ба – 183,8 см, маток відповідно – 245,0 кг і 168,6 см. Багатоплідність –10-11 поросят, молоч-ність – 52-60 кг, маса гнізда в 2 міс. –170-180 кг. Живої маси 100 кг підсвинки досягають за 173-179 днів при середньодобових приростах 824-868 кг, вит-ратах кормів на 1 кг приросту – 3,03-3,7 корм. од. Товщина сала 21-25 мм, маса окосту – 11,1-11,7 кг.

Пристрій для очищення повітря в тваринницьких приміщеннях

Автори: Волощук В.М., Романовська Л.В., Іванов В.О.

Пристрій для очищення повітря в тваринницьких приміщеннях, що містить трисекційну фільтраційну камеру, фільтраційні стінки, форсунки, насоси занурення, резервуар для води, витяжні вентилятори,  який  відрізняється  тим, що фільтраційна камера виконана односекційною і функціонально  розділена на повітряну,  вододисперсну і водяну зони,  об’єм  яких складає відповідно   0,5/3; 2/3 і 0,5/3 об’єму фільтраційної камери.

Енергоощадна безвідходна система виробництва органічної свинини

Автори: Іванов В.О., Волощук В.М., Засуха Л.В., Почерняєв К.Ф., Семенов С.О., Григоренко В.Л., Онищенко А.О.

Енергоощадна система виробництва органічної свинини включає утримання тварин цілорічно в свинарниках на солом’яній підстилці з вигульними майданчиками і годівлею концентрованими і частково грубими кормами. Система містить комплекс взаємно пов’язаних пристосувань для безвідходного енергозберігаючого виробницт-ва органічної свинини, до складу якої входить свинарник для відлученого і відгодівельного молодняку з глибокою солом’яною підстилкою, прозорими підвісними рухомими шторами, самогодів-ницею і автонапувалкою, вигульними майданчиками, теплицею для цілорічного виробництва гідропонного корму, який подається з неї кільцевим скребковим транспортером на кормові столи, розміщені по периметру біля стін і відгороджені від тварин ґратчастими перегородками. Додатково містить приміщення для виробництва біогазу, вермипродукції і кормових добавок із гумінових речовин.