>

Науково-методичний семінар «Використання методичних підходів у маркер-асоційованій селекції»

 30 травня 2024 року в Інституті свинарства і АПВ НААН відбувся науково-методичний семінар на тему: «Використання методичних підходів у маркер-асоційованій селекції».

Артем Саєнко в.о. завідувача лабораторії генетики ознайомив учасників семінару із сучасними методами генотипування тварин. Розповів за переваги використання генетичних маркерів у селекції тварин.Що у даний час генетичний потенціал тварин оцінюється не тільки за фенотиповими ознаками, але й шляхом їх генотипування на рівні ДНК за локусом геному, що контролює продуктивні ознаки. Що це є важлива відмінність методології сучасного етапу. Зосередив увагу на тому, що один із найважливіших компонентів будь-якого дослідження за генами продуктивних якостей тварин є отримання генотипів тварин за генетичними маркерами, що використовуються у подальшому для перевірки зчеплення або асоціації. 

Дякуємо всім, хто приєднався до нашого семінару!