>

Ознайомлення здобувачів вищої освіти ПДАУ з діяльністю Інституту

10 липня 2023 року Інститут свинарства і АПВ НААН відвідали здобувачі вищої освіти 1 і 2 курсів першого (бакалаврського) рівня освіти за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва в межах навчальних практик разом із завідувачкою кафедри технологій дрібного тваринництва Світланою УСЕНКО Полтавського державного аграрного університету.
  

Здобувачі вищої освіти ознайомились із основними напрямами діяльності інституту: вдосконалення існуючих і створення нових порід, типів, ліній та їх кросів для одержання високопродуктивних помісей і гібридів свиней; обґрунтування оптимальних підходів кормовиробництва, раціональної годівлі тварин різних виробничих груп; розроблення сучасних біотехнологічних і селекційно-генетичних методів у свинарстві; розроблення методів збереження та вдосконалення вітчизняного генофонду свиней; удосконалення та розроблення прогресивних та екологічно безпечних технологій виробництва свинини. З основними напрямками досліджень лабораторії генетики студентів ознайомив молодший науковий співробітник Микита ПЕКА. На прикладах результатів ДНК-типування за різними типами генів пояснив практичне використання досліджень щодо аналізу розповсюдження генних мутацій в популяціях свиней.

Завідувачка лабораторії годівлі, фізіології та здоров’я тварин, кандидат с.-г. наук Світлана ЛОБЧЕНКО ознайомила студентів з здобутками наукової школи академіка О. В. Квасницького та академіка В. Ф. Коваленка. Детально ознайомила з методами проведення наукових досліджень з відтворення свиней та показала студентам елементи їх проведення, зокрема, з визначенняякості спермопродукції кнурів-плідників. Студенти отримали пропозицію з проходження виробничих практик у лабораторіях інституту та проведення досліджень з кваліфікаційних робіт.