>

Заняття з навчальної практики для студентів ПДАУ

6 липня 2023 року в Інституті свинарства і АПВ НААН було проведено заняття з навчальної практики студентів Полтавського державного аграрного університету навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології, спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія груп 162ББ_бд 2021, 2022. Сергій КОРІННИЙ, старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук, провів заняття під час якого здобувачі вищої освіти опанували методи виділення ДНК з різних біологічних проб. Також студенти опанували загальну організацію лабораторії генетики.