>

Всеукраїнська науково-практична конференція

З 4 по 6 липня 2023 року була проведена Всеукраїнська науково- практична конференція науковців, викладачів та аспірантів «Розвиток галузі тваринництва: інновації, проблеми, перспективи». Організатори конференції: Державний біотехнологічний університет, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Інститут тваринництва НААН, Науково-дослідна станція птахівництва ІТ НААН, нститут рибного господарства НААН, Національний університет біоресурсі і природокористування та інші.

Директор Інституту свинарства і АПВ НААН, доктор сільськогосподарських наук, доцент Олександр ЦЕРЕНЮК, виступив з доповіддю «Забезпечення збереження малочисельних локальних популяцій свиней за сучасних умов в Україні». У своїй доповіді звернув увагу на проблеми забезпечення населення м’ясом та продовольчу безпеку країни, які неможливо вирішити без достатнього розвитку підгалузі тваринництва – свинарства. Саме вона є найбільш скоростиглою і ефективною. В Україні свинарство завжди вважалось національною і традиційно розвиненою підгалуззю тваринництва.

   Наявний порідний генофонд свиней в Україні до останнього часу залишався достатньо широким, але в останні роки більшість порід свиней, що були представлені малочисельними локальними популяціями опинились на межі зникнення, серед яких опинилася і миргородська порода свиней, незважаючи на унікальні корисні властивості. Тому у 2023 році було затверджено “Програму відновлення миргородської породи свиней в Україні на 2023 – 2025 роки” з колективом авторів: Ібатуллін І. І., Костенко О. І., Церенюк О. М., Жукорський О. М., Ващенко П. А., Цибенко В. Г., Войтенко С. Л., Волощук В. М., Акімов О. В., Вовк В. О., Зінов’єв С. Г., Череута Ю. В., Кунець В. В., Шабля В. П., Воловик М. Є., Задорожна І. Ю.

   Метою програми є створення науково-обґрунтованих, методично спрямованих підходів до відновлення першої вітчизняної породи свиней – миргородської, забезпечення належного рівня її збереження та подальшого раціонального використання. Програма визначає шляхи реалізації комплексу заходів через поєднання традиційних методів розведення наявної популяції за швидкої зміни поколінь з використанням у селекційному процесі окремих вихідних батьківських форм та споріднених порід свиней задля швидкого збільшення частки умовної кровності за миргородською породою з використанням ввідного схрещування. Видання розраховане на науковців, керівників і фахівців підприємств, агроформувань усіх форм власності, а також на аспірантів і студентів профільних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Програму розіслано по дослідним господарствам, які будуть займатися відновленням миргородської породи свиней.