>

Проходження практики студентами ПДАУ в Інституті свинарства і АПВ НААН

З 15 травня по 16 червня 2023 року студенти 3-го курсу спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія» Полтавського державного аграрного університету проходили практику в лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ НААН.


За цей час вони отримали теоретичні знання із ДНК-типування, опанували відповідні методики досліджень. Самостійно, на практичних заняттях, користуючись отриманими знаннями, виконували лабораторні аналізи, зокрема проводили виділення ДНК сорбентним методом, робили постановку по генам продуктивних ознак на ПЛР, аналізували отримані фрагменти та встановлювали генотипи досліджуваних тварин. За результатами проведених лабораторних робіт та отриманих теоретичних знань підготували звіт та презентацію про проходження практики.