>

Ознайомча екскурсія для студентів Полт. націон. педагог. університету ім. В. Г. Короленка

9 червня 2023 року в Інституті свинарства і АПВ НААН проведено ознайомчу екскурсію по лабораторіям «Годівлі, фізіології та здоров’я тварин» та «Генетики» для студентів 3-го курсу разом із старшим викладачем Андрієм КОВАЛЕМ кафедри «Біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації» Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка.

Світлана ЛОБЧЕНКО, в. о. завідувачки лабораторії годівлі, фізіології та здоров’я тварин, провела лекцію студентам, ознайомила з короткою історією становлення та розвитку лабораторії, методами роботи та напрямами досліджень з питань фізіології, годівлі та здоров’я свиней. Розповіла про роботу, що пов’язана із визначенням якості кормів, м’яса і сала. Продемонструвала як правильно методично підготовлювати відповідні прилади, лабораторний посуд до проведення запланованого досліду та
представила методики проведення аналізів.

   Сергій ЗІНОВ’ЄВ, провідний науковий співробітник розповів про:
– особливості розробки та виробництва екологічно безпечних кормів для органічного та індустріального свинарства;
– кормову корекцію відтворної здатності кнурів та свиноматок з використанням кормових добавок природного походження;
– дослідження фізіолого-біохімічних процесів живлення у свиней з метою удосконалення системи нормування поживних речовин;
– дослідження взаємозв’язку між ДНК-маркерами, харчовою поведінкою свиней та ефективністю засвоєння кормів.
   Микита ПЕКА, молодший науковий співробітник лабораторії генетики, ознайомив студентів з in vitro та in silico дослідженнями, які проводять науковці лабораторії. Було продемонстровано обладнання для ПЛР та Real-time ПЛР, що використовується для генотипування тварин, а також визначення наявності ГМО у сільськогосподарській продукції. Також ознайомились з результатами НДР лабораторії генетики, присвяченої дослідженню взаємодії ACE2 рецепторів сільськогосподарських тварин з вірусом SARS-CoV-2, та методикою біоінформаційного аналізу, покладеною в основу цієї роботи. На запитання студентів науковці надали ґрунтовні відповіді.