>

Вебінар з підвищення кваліфікації

13 квітня 2023 року відбувся вебінар з підвищення кваліфікації викладацької майстерності "Flipped classroom". Лектор – професор Шведського університету сільськогосподарських наук Галія Замарацька.

Мета заходу - опанування методу "перевернутого класу" для покращення
освітнього середовища. Учасники - викладачі та аспіранти з різних університетів України: Національний університет біоресурсів та природокористування України, Полтавський державний аграрний університет та інші.

Від Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН прийняли участь Марія Ільченко – кандидат с.-г. наук, старший дослідник, вчений секретар та Павло Ващенко – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії розведення та селекції свиней.