>

Засідання розширеного бюро Відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук

26 січня 2023 року відбулося засідання розширеного бюро Відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук із заслуховування звітів з виконання ПНД НААН у 2022 р. Доповів директор Інституту свинарства і АПВ НААН Олександр ЦЕРЕНЮК про виконання ПНД 30 «Система організаційно – технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва» («Кліматично – адаптивне та органічне тваринництво»)» за 2022 рік.

Загалом за даною програмою виконувалось 13 завдань другого рівня, з яких: 2 фундаментальні, 9 прикладних і 2 прикладні короткотермінові. Для виконання завдань програми крім Інституту свинарства і АПВ було залучено 5 установ-співвиконавців з різних регіонів України – Інститут тваринництва, Інститут сільського господарства Північного Сходу, Черкаська дослідна станція біоресурсів, Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція, Державна дослідна станція птахівництва.

У ході виконання науково-дослідних робіт по ПНД 30 в 2022 році одержано 2 нових способи, 2 бази даних, 2 пристрої, що підтверджується одержанням 6 патентів на корисну модель.

За матеріалами звітів розроблено і підготовлено методичні матеріали:

-        «Сучасна система селекції у свинарстві»;

-        «Науково-практичні рекомендації з отримання верміпродукції»;

-        «Науково-практичні рекомендації для видалення гною та автоматизованої системи забезпечення оптимального мікроклімату у свинарнику». Річний звіт схвалено.