>

Відкрита лекція присвячена актуальним питанням в галузі генетичних досліджень

22 грудня 2022 року відбулася відкрита лекція, яку провів старший науковий співробітник лабораторії генетики Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, кандидат сільськогосподарських наук Саєнко Артем Михайлович, присвячену актуальним питанням в галузі генетичних досліджень.

Лекція проходила у рамках співпраці зі стейкхолдерами для здобувачів вищої освіти 1-3 курсів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Полтавського державного аграрного університету. Також на захід було запрошено директорат навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології: директор інституту д.с-г.н, професор Маренич М. М, заступники директора к.с-г.н. Марініч Л. Г., к.с-г.н., доцент Ласло О. О., к.с-г.н. Рибальченко А. М. В роботі засідання прийняв участь декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва доктор сільськогосподарських наук, професор, Шостя А. М.