>

Засідання Вченої ради

15 вересня 2022 року відбулося засідання Вченої ради, на якому було розглянуто наступні питання:

1) Про обрання складу Вченої ради Інституту на період 2022-2025 рр.
2) Заслуховування заключних звітів аспірантів.
3) Заслуховування заключних звітів докторантів.

Розпочав засідання директор Олександр Церенюк та повідомив, що з діючим статутом Інституту Вчена рада обирається терміном на три роки. Останній раз вона обиралась 28 серпня 2019 року. Каденція діючої Вченої ради закінчується 24 вересня 2022 року.

Переобрання відбувається на зборах всіх наукових працівників Інституту шляхом таємного голосування. Було обрано лічильну комісію для підрахунку голосів. За новий склад Вченої ради проголосували одноголосно.


При заслуховуванні заключних звітів виступили аспіранти:

– Олександр Мальцев “Розробка та удосконалення елементів технології органічного виробництва свинини в умовах ферм різної форми господарювання” (науковий керівник – д. с.-г. н., професор Іванов В. О.);

– Марія Пушкіна “Оцінка та вдосконалення об’ємно-планувальних та технологічних рішень свинарських об’єктів” (науковий керівник – д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН Волощук В. М.);

– Сергій Рудь “Обгрунтування використання вітчизняних м’ясних генотипів свиней в системі гібридизації” (науковий керівник – д. с.-г. н., с.н.с. Гришина Л. П.);

– Віталій Сухно “Ефективність використання у селекції свиней ДНК-маркерів асоційованих із резистентністю до інфекційних захворювань” (науковий керівник – д. с.-г. н., с.н.с. Ващенко П. А.).

Також, заслухали заключний звіт докторантки Людмили Засухи “Теоретичне обґрунтування та розробка інноваційних рішень у промисловому й органічному свинарстві” (науковий консультант – д. с.-г. н., професор Іванов В. О.). 

Усі звіти отримали позитивну оцінку і були схвалені одноголосно.