>

Про створення високопродуктивного кросу у великій білій породі свиней та розгляд програми селекції з великою білою породою свиней в Україні на 2021-2025 рр

9 листопада 2021 року на засіданні Вченої ради ІС і АПВ НААН головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук Березовський М.Д. доповів про створення нового високопродуктивного кросу у великій білій породі свиней. Нове селекційне досягнення створено в умовах фермерського господарства Дніпропетровської області методом схрещування свиней великої білої породи, ландрас, п’єтрен та термінальних кнурів власного відтворення. Свині нового кросу характеризуються високою продуктивністю в різних умовах виробництва. Прийнято рішення про затвердження нового селекційного досягнення та інтенсивного його використання при виробництві продукції свинарства.

Водночас Вчена рада розглянула методичні рекомендації «Реалізація програми селекції з великою білою породою свиней в Україні на 2021-2025 рр.», розроблених науковцями лабораторії селекції. Головний науковий співробітник лабораторії селекції доктор сільськогосподарських наук Березовський М.Д. доповів, що у рекомендаціях головну увагу звернено на стабілізацію роботи племінних господарств з розведення великої білої породи свиней, а саме: племзаводів і племрепродукторів, упорядкуванню генеалогічної структури у зв’язку з масовим завезенням свиней закордонної селекції та їх використанню, організацію проведення оцінки свиней за генотипом і фенотипом, масовому впровадженні комп’ютеризації селекційного процесу з переведенням на індексну селекцію. Рекомендації схвалені Вченою радою з подальшим затвердженням їх до Науково-експертною радою Мінагрополітики України та впровадженням на виробництві.