>

Про запобігання і виявлення плагіату та дотримання принципів академічної доброчесності в Інституті свинарства та АПВ

В контексті дотримання нормативно-правових актів України в галузі вищої освіти і науки, а також Статуту та Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, вчений секретар Марія Ільченко на початку навчального процесу (15 вересня 2021 року) ознайомила аспірантів першого року навчання з необхідністю дотримання академічної доброчесності, вимог наукової етики, належного цитування текстів наукових праць та поваги до інтелектуальних надбань наукової спільноти. Особливий акцент зроблено на механізмі перевірки наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату за використання наявної в Інституті програми антиплагіату та оцінки рівня оригінальності наукового твору.