Міжвідомчий тематичний науковий збірник  "Свинарство"  №59

 

 

Pig Breeding. The interdepartmental subject scientific digest of Institute of   Pig Breeding  and agroindustrial production NAAS  No. 59        Pig Breeding No. 59

 

 

 

Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН, 2011, Вип. 59

[Зміст] 108-109
Рибалко В. П., Нагаєвич В. М. [Породи свиней України: історія та сучасність]{The breeds of pigs of Ukraine^ history and modernity} 3-6


Березовський М. Д., Гетя А. А., Баньковська І. Б. [Якісні проказники м’ясо-сальної продукції при створенні    нових генотипов свиней]{The gualitative indexes of meat-fat production under the creation of neu genotypes of pigs} 6-10


Близнюченко А. Г. [Гибридизация в свиноводстве]{Hibridization in pig breeding} 10-18


Гришина Л. П. [Реалізація генетичного потенціалу продуктивності свиней за різних методах розведення]{The implementation of the genetic potential productivity of pigs at different methods of cultivation} 18-24


Перетятько Л. Г. [Особливості гістоструктури м’язової тканини полтавської м’ясної породи свиней]{The peculiarities of a histostructure of muscle tissue of the Poltava meat breed of pigs} 25-27


Ващенко П. А. [Племінна цінність свиней]{A pedigree value of pigs} 28-32


Вовк В. О. [Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні]{Reproductive trait of sows of different qenotypes at pure breedinq and cross} 32-35


Манюненко С. А. [Імуногенетична характеристика свиней полтавської м’ясної породи різних селекційних стад]{The Immunogenetic characteristics of the Poltava meat pigs breed of different Selective herds} 35-39


Кодак Т. С. [Гематологічні показники крові молодняку свиней різних генотипів]{Hematological indexes of blood of young pigs of different genotypes} 39-43


Баньковська І. Б., Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г. [Якість м’яса свиней за умов використання ферментованих кормових добавок]{The meat quality of pigs at the conditions of the use of fermented fodder additions} 43-48


Мазанько М. О. [Фізико-хімічний склад м’яса у свиней великої білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні з полтавською м’ясною і червоною білопоясою породами]{The physical and chemical composition of meat for the pigs of large white breed at of pure breed breeding and crossing with Poltava meat and red belopoyasoy breeds} 48-52


Коваленко В. Ф., Ільченко М. О. [Відмінності біохімічного складу сперми та сироватки крові у кнурів]{Some differences of the biochemistry composition of native semen and blood in boars} 52-56


Титаренко О. О. [Особливості метаболізму кальцію і фосфору у різних тканинах плода свині]{The peculiarities of Ca and P metabolism in different tissues of pig fetus} 56-59


Лобченко В. О., Лобченко С. Ф. [Запліднення у ссавців: механізм проникнення сперматозоїда через оболонки яйця]{Fertilization in the mammals: spermatozoa penetration mechanism through egg vestments} 59-66


Огуренко В. С. [Вплив терміну проведення штучного осіменіння    кріоконсервованою спермою на ефективність запліднення свиноматок породи ландрас]{The influence of carrying out terms of the artificial insemination by cryopreserved sperm on the efficiency of sows’ fertilization of a breed landras} 66-70


Семенов С. О., Троценко З. Г., Коваленко А. В. [Профілактичне застосування кормового сорбенту альфасорб для поросят і свиноматок]{The prophylactic using of a fodder sorbent “Alphasorb” for piglets and sows} 70-75


Кузьменко Л. М. [Концентрований соняшниковий шрот у раціонах свиней на відгодівлі]{The concentrated shrot sunflower in rations the pig at the growing} 75-79


Коробка А. В., Онищенко А. О. [Використання ферментних препаратів у свинарстві]{Using of enzyme preparations in pig-breeding} 80-83


Підтереба О. І., Смислов С. Ю., Одарюк М. М., Царьова А. С. [Прогнозування ефективності ведення галузі свинарства при різному рівні балансування раціонів]{Prognostication of changes in profitability at different levels of ration balances} 84-89


Мазанько М. О., Бейдик Н. М., Волошко Ю. Ю. [Розвиток органічного агровиробництва в Україні]{The development of an organic agroindustrial production in Ukraine} 89-92


Сагло О. Ф. [Шляхи вдосконалення інноваційного маркетингу і менеджменту]{The ways in reference to the improvement of an innovative marketing and management} 92-95


Семенов С. О. [Наукове супроводження розвитку свинарства Полтавщини-суб’єктивний погляд на проблему]{The science accompaniment of Pigbreeding development of Poltava region. The subjectie view on a problem} 96-100


Чехлатий О. М. [З історії інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та його досягнень з питань годівлі свиней]{From history of pig breeding Institute name of O.V. Kvasnytskyi NAASU and his achievements on questions of pigs feeding} 100-105


Волощук В. М., Кравченко О. І., Сагло О. Ф. [Славний ювілей] 106-107

 

З М І С Т

 

Рибалко В.П., Нагієвич В.М.

Породи свиней України: історія та сучасність

Березовский М.Д., Гетя А.А., Баньковська І.Б.

      Якісні проказники м’ясо-сальної продукції при створенні    нових генотипов свиней

Блізнюченко О.Г.

      Гібридизація в свинарстві

Гришина Л.П.

      Реалізація генетичного потенціалу продуктивності свиней за різних методах розведення

Перетятько Л.Г.

      Особливості гістоструктури м’язової тканини полтавської м’ясної породи свиней

Ващенко П.А.

      Племінна цінність свиней

Вовк В.О.

     Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні

Манюненко С.А.

     Імуногенетична характеристика свиней полтавської м’ясної породи різних селекційних стад

Кодак Т.С.

      Гематологічні показники крові молодняку свиней різних генотипів

Баньковська І.Б., Біндюг О.А., Зінов’єв С.Г.

     Якість м’яса свиней за умов використання ферментованих кормових добавок

Мазанько М.О.

      Фізико-хімічний склад м’яса у свиней великої білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні з полтавською м’ясною і червоною білопоясою породами

Коваленко В.Ф., Ільченко М.О.

     Відмінності біохімічного складу сперми та сироватки крові у кнурів

Любченко В.О., Любченко С.Ф.

     Запліднення у ссавців: механізм проникнення сперматозоїда через оболонки яйця

 

 

Огуренко В.С.

      Вплив терміну проведення штучного осіменіння    кріоконсервованою спермою на ефективність запліднення свиноматок породи ландрас

Семенов С.О., Троценко З.Г., Коваленко А.В.

     Профілактичне застосування кормового сорбенту альфасорб для поросят і свиноматок

Кузьменко Л.М.

      Концентрований соняшниковий шрот у раціонах свиней на відгодівлі

Коробка А.В., Онищенко А.О.

      Використання ферментних препаратів у свинарстві

Семенов С.О.

     Наукове супроводження розвитку свинарства Полтавщини-суб’єктивнийпогляд на проблему

Підтереба О.І., Смислов С.Ю., Одарюк М.М., Царьова А.С.

      Прогнозування ефективності ведення галузі свинарства при різному рівні балансування раціонів

Мазанько М.О., Бейдик Н.М., Волошко Ю.Ю.

      Розвиток органічного агровиробництва в Україні

Чехлатий О.М.

     З історії інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та його досягнень з питань годівлі свиней

Волощук В.М., Кравченко О.І., Сагло О.Ф.

     Славний ювілей