Міжвідомчий тематичний науковий збірник

“СВИНАРСТВО”

Засновник: Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
Рік заснування: 1966 р.
Періодичність видання: 1 раз на півріччя
Мови видання: українська, англійська
ISSN 0371-4365
Doi:https://doi.org/10.37143/0371-4365
Свідоцтво про державну реєстрацію: в Мінюсті України серія КВ № 22453-
12353 ПР від 28.12.2016 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Збірник затверджено ВАК України як фахове видання з сільськогосподарських наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України № 1222 від 07.10. 2016 р.; додаток 8).
Збірник зареєстровано у міжнародній наукометричній базі даних «Google Scholar», Crossref, електронні копії збірника передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського.
Галузь і тематична проблематика: В збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції деяких вітчизняних та імпортних генотипів свиней, вдосконалення племсправи, фізіології відтворення, генетики, годівлі тварин та їх ветеринарного захисту, а також економіки ведення галузі свинарства. Редколегія збірника “Свинарство” запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів та здобувачів), а також інших осіб, які займаються галузевою науковою та практичною діяльністю.

 

ISSN 0371-4365

Редколегія Editoril

Рубрики  Categories

Авторам To authors 

ВИДАВНИЧА ЕТИКА  PUBLISHING ETHICS

Контакти  Contacts

Правила оформлення статей  RULES FOR ARTICLE APPLICATION

Архів  ARHIVE

Історична довідка  Historical background