Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник  

                                                                                                             MAIN    english

Галузь і тематична проблематика: В збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з пріоритетних питань технології виробництва свинини, розведення і селекції деяких вітчизняних та імпортних генотипів свиней, вдосконалення племсправи, фізіології відтворення, генетики, годівлі тварин та їх ветеринарного захисту, а також економіки ведення галузі свинарства.

 

 

Рік заснування: 1966 р.

 

 

ISSN  0371-4365

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: в Мінюсті України серія КВ № 22453-12353 ПР від 28.12.2016

 

 

Збірник зареєстрований у Міжнародній науково-метричній базі даних «РІНЦ» (Російський індекс наукових цитувань), (ліцензійний договір № 479-09/2016 від 2.09.2016 р.) та індексується в пошуковій системі «Google Scholar».

 

 

Фахова реєстрація у ВАК України: Збірник затверджено ВАК України як фахове видання з сільськогосподарських наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України № 1222 від 07.10. 2016 р.; додаток 8).

 

Електронні копії збірника передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

 

 

Періодичність виходу журналу: 1 раз на півріччя.

 

 

Мови виданняукраїнська, російська, англійська.

 

 

ISSN 0371-4365

 

Редколегія                Editoril

 

Рубрики                   Categories

 

Авторам                  To authors 

 

 

ВИДАВНИЧА ЕТИКА                       PUBLISHING ETHICS

 

Контакти               Contacts

 

Правила оформлення статей               RULES FOR ARTICLE APPLICATION

 

Архів                                     ARHIVE

    

Історична довідка             Historical background

 

 

 

Сайт збірника "СВИНАРСТВО"-розробка