КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

основних заходів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН на 2015 року

 

 

 

№ п/п

Тема заходів

Дата та місце проведення

Контингент та кількість учасників

Відповідальні

1

2

3

4

5

1.

Розробка, обговорення та затвердження  програми формування спецфонду інституту на 2015-й рік

3 січня, 

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Керівники та провідні спеціалісти наукових і виробничих підрозділів інституту, 27 чол.

Заст. директора інституту з наукового забезпечення виробничих процесів Перетятько Л.Г.

2.

Проведення атестації наукових співробітників інституту

26-28 січня, 

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени атестаційної комісії та атестуємі науковці, 47 чол.

Заст. директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М.

3.

Нарада з розгляду робочих програм щодо виконання завдань НДР на 2015 рік

3-5 лютого, 

Інститут свинарства і АПВ НААН м.Полтава,

Керівники та провідні виконавці завдань НДР на 2015 рік, 35 чол.

Заст. директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М., вчений секретар інституту Усенко С.О.

4.

Організація та проведення семінару для ветспеціалістів Семенівського, Оржиць-кого і Лубенського районів Полтавської обл. на тему: «Профілактика і лікування захворювань свиней у фермерських та приватних присадибних господарствах»

12-13 лютого,

Інститут свинарства і АПВ НААН м.Полтава,

Ветспеціалісти Семенівського, Оржицького і Лубенського районів Полтавської обл.,

47 чол.

Зав. відділу ветеринарного забезпечення інституту

Курман А.Ф.

5.

Участь у комісії Департаменту АПР Полтавської облдержадміністрації щодо  відбору монолітів для визначення життєстійкості озимих зернових культур

23 лютого,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени відбіркової комісії, 11 чол.

Заст. директора інституту з питань рослинництва інституту

Гангур В.В.

1

2

3

4

5

6.

Проведення 3-го обов’язкового строку визначення життєздатності посівів озимих культур

11 березня, Полтавська державна с.- г. дослідна станція ім.М.І.Вавилова

ІСв і АПВ НААН, м.Полтава

Науковці відділу землеробства Полтавської державної с.-г. дослідної станції ім.М.І.Вавилова

ІСв і АПВ НААН, 5 чол.

Заст. директора з наукової роботи  інституту Гангур В.В.

7.

Біологічний контроль за станом посівів озимих зернових культур в агроформуваннях Полтавщини та розробка рекомендацій щодо заходів весняно-літнього догляду

Протягом березня, Полтавська державна с.-г. дослідна станція ім.М.І.Вавилова

Інституту свинар-ства і АПВ НААН м.Полтава,

Науковці ПДСГД станції ім.М.І.Вавилова та Інституту свинарства і АПВ НААН, 45 чол.

Заст. директора з наукової роботи в галузі рослинництва  інституту Гангур В.В., директор ПДСГД станції ім.М.І.Вавило-ва ІСв і АПВ НААН Кохан А.В.

8.

Проведення круглого столу на тему: «Шляхи підвищення ефективності розвитку ведення галузі свинарства»

26-27 березня,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Керівники та провідні спеціалісти базових господарств України, 35 чол.

Директор інституту Волощук В.М.

9.

Науково-практичний семінар: «Особливості ветеринарно-санітарної складової сучасної технології органічного (екологічного) свинарства»

Квітень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Наукові співробітники та спеціалісти дослідних господарств мережі інституту, 50 осіб

Зав. відділу ветери-нарного забезпечення інституту

Курман А.Ф.

10.

Науково-практичний семінар: «Застосування сучасних хіміотерапевтичних засобів та прогресивних схем лікування і профілактики захворювань сільськогосподарських тварин»

Квітень,

Управління ветеринарної меди-цини Лубенського району, Полтавської обл., м. Лубни

 

Лікарі ветеринарної медицини господарств різних форм власності Полтавської обл.,

30 чол.

Зав. відділу ветери-нарного забезпечення інституту

Курман А.Ф.

1

2

3

4

5

11.

День поля: «Особливості та наукове забезпечення ефективного проведення комплексу весняних польових робіт»

Квітень,

ДП «ДГ «Степне» ІСв і АПВ НААН, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Степне

Спеціалісти Департаменту АПР Полтавської облдержадміністрації, головні агрономи районних управлінь АПР Полтавської обл., керівники базових і дослідних господарств, представники комерційних фірм з реалізації насіння та засобів захисту рослин, наукові співробітники, представники ЗМІ, 130 чол.

Заст. директора з наукової роботи в галузі рослинництва  інституту Гангур В.В., директор ПДСГД станції ім.М.І.Вавилова ІСв і АПВ НААН

Кохан А.В.

12.

Науково-практичний семінар: «Застосування сучасних хіміотерапевтичних засобів та прогресивних схем лікування і профілактики захворювань сільськогосподарських тварин»

Травень,

Управління ветеринарної медицини Семенівського району,

Полтавської обл., смт. Семенівка

Лікарі ветеринарної медицини господарств різних форм власності Полтавської обл.,

35 чол.

Зав. відділу ветеринарного забезпечення інституту

Курман А.Ф.

13.

Науковий семінар: «Отримання ембріонів свині in vitro»

Травень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Наукові співробітники інституту, 45 чол.

Старший науковий співробітник лабораторії фізіології відтворення інституту

Лобченко В.О.

 

1

2

3

4

5

14.

Семінар-навчання: «Використання сучасних методів оцінки племінної цінності тварин» спеціалістами - селекціонерами базових племінних господарств України

Травень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Гетя А.А., директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України, спеціалісти суб’єктів племінної справи України, 60 чол.

Зав. лабораторії селекції інституту Березовський М.Д.

15.

Участь в роботі ХХVІІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2015»

3-6 червня, Національний виставковий комплекс «Експоцентр України», м.Київ

Товаровиробники і науковці України

Зав. лабораторії НД з питань ІВ і МІ інституту Сагло О.Ф.

16.

Засідання Вченої ради із заслуховуванням звітів аспірантів про виконання індивідуального плану підготовки за І-ше півріччя 2015 року

Червень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени Вченої ради інституту, наукові керівники, аспіранти,

35 чол.

Вчений секретар інституту Усенко С.О.

17.

Засідання Вченої ради із розгляду звіту про виконання договірної тематики

Червень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Керівники структурних підрозділів інституту,

30 чол.

Заст. директора інституту з наукового забезпечення виробничих процесів Перетятько Л.Г

18.

День поля: «Роль нових сортів і високоякісного насіння у формуванні стабільних та високих урожаїв якісної продукції сільськогосподарських культур»

Липень,

Полтавська державна с.-г. дослідна станція ім.М.І.Вавилова

ІСв і АПВ НААН м.Полтава,

Спеціалісти Департаменту АПР Полтавської облдержадміністрації, головні агрономи районних управлінь АПР Полтавської обл., агрономи з насіннєвих господарств, керівники базових і дослідних господарств, представники комерційних фірм з реалізації насіння та засобів захисту рослин, науковці, представники ЗМІ, 140 чол.

Заст. директора з наукової роботи в галузі рослинництва  інституту Гангур В.В., директор ПДСГД станції ім.М.І.Вавилова ІСв і АПВ НААН

Кохан А.В.

19.

Координаційно-методична рада з розгляду звітів установ-співвиконавців за І-ше півріччя з виконання завдань Програми наукових досліджень № 25 «Свинарство»

Липень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Керівники підпрограм, куратори установ-співвиконавців, відповідальні виконавці від установ-співвико-навців, члени корди-наційно-методичної ради, 60 чол.

Директор інституту Волощук В.М., заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М.

20.

Семінар-навчання з удосконалення червоної білопоясої породи м’ясних свиней

Серпень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Гетя А.А., директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України, спеціалісти суб’єктів племінної справи, наукові співробітники, 47 чол.

Головний науковий співробітник лабораторії селекції інституту

Рибалко В.П.

21.

Експонування досягнень інституту на базі Національного Сорочинського ярмарку

Серпень,

Полтавська обл., Миргородський р-н, с.Великі Сорочинці

Товаровиробники продукції свинарства

Зав. лабораторії НД з питань ІВ і МІ інституту Сагло О.Ф.

1

2

3

4

5

22.

Засідання ради з великої білої породи свиней

Вересень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Гетя А.А., директор Департаменту тварин-ництва Мінагрополітики та продовольства України, спеціалісти суб’єктів племінної справи, 30 чол.

Зав. лабораторії селекції інституту Березовський М.Д.

23.

Засідання комісії з організації та приймання вступних іспитів в аспірантуру

Вересень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени приймальної комісії та кандидати в аспіранти, 25 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М.

24.

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Перспективи інноваційного розвитку галузі свинарства», присвячена 85-річчю Інституту свинарства і АПВ НААН

Вересень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Науковці, керівники та провідні спеціалісти з різних регіонів України, 75 чол.

Директор інституту Волощук В.М.

25.

Складання перспективного плану та розробка технічних завдань виконання НДР Інституту свинарства і АПВ НААН

Вересень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Виконавці НДР, 27 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М., вчений секретар інституту Усенко С.О.

26.

Підготовка інформаційних звітів про роботу інституту за 2015 рік та 2011-2015 роки

Жовтень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Виконавці НДР, 27 чол.

Вчений секретар інституту Усенко С.О. та керівники і виконавці НДР

27.

Розгляд звітів про виконання НДР згідно програм, в яких Інститут свинарства і АПВ НААН є установою-співвиконавцем

Жовтень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Наукові співвиконавці НДР, 19 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М., вчений секретар інституту Усенко С.О.

1

2

3

4

5

28.

Видання чергового 67-го випуску міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство»

Жовтень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Автори та співавтори 22-х наукових робіт

Зав. лабораторії НД з питань ІВ і МІ інституту Сагло О.Ф.

29.

Видання книги «Селекційно-генетичний центр зі свинарства»

Жовтень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Співавтори книги,

21 чол.

Співавтори книги

30.

Участь у роботі Всеукраїнської спеціалізованої виставки «АгроПромПолтава»

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Відвідувачі виставки, 350 чол.

Зав. лабораторії НД з питань ІВ і МІ інституту Сагло О.Ф.

31.

Оформлення і затвердження актів щодо виконання НДР

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Виконавці та співвиконавці НДР,

27 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М., вчений секретар інституту Усенко С.О.

32.

Проведення координаційно-методичної наради з розгляду і заключення звітів щодо виконання ПНД «Свинарство» установ-співвиконавців

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Виконавці та співвиконавці НДР,

35 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М., вчений секретар інституту Усенко С.О.

33.

Засідання Вченої ради щодо розгляду звіту про підготовку наукових кадрів у 2015 році

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени Вченої ради інституту, 40 чол.

Вчений секретар інституту Усенко С.О.

34.

Засідання Вченої ради щодо атестації аспірантів

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени Вченої ради інституту, наукові керівники, аспіранти,

40 чол.

Вчений секретар інституту Усенко С.О.

1

2

3

4

5

35.

Засідання Вченої ради щодо розгляду звіту про роботу Ради молодих учених у 2015 році

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени Вченої ради інституту, молоді вчені, 35 чол.

Голова Ради молодих учених інституту Зінов’єв С.Г.

36.

Засідання Вченої ради щодо розгляду інформаційного звіту про наукову і виробничу діяльність інституту за 2015 рік

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени Вченої ради інституту, 25 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М.

37.

Науково-практичний семінар на тему: «Інноваційні технології з виробництва свинини»

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Наукові співробітники інституту та спеціалісти дослідних господарств мережі інституту,

65 чол.

Зав. відділу технології, проекту-вання та економічного аналізу інституту Смислов С.Ю.

38.

Засідання Ради щодо роботи з локальними породами свиней

Листопад,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Керівники та зоотехніки-селекціонери базових господарств, 35 чол.

Зав. лабораторії селекції інституту Березовський М.Д.

39.

Настановча нарада для аспірантів набору 2015 року

Грудень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Аспіранти, 7 чол.

Вчений секретар інституту Усенко С.О., голова Ради молодих учених інституту Зінов’єв С.Г.

40.

Робота комісії з перевірки ведення первинної документації в наукових підрозділах інституту

Грудень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Наукові співробітники інституту, члени комісії, 40 чол.

Заступник директора інституту з наукової роботи Ксьонз І.М.

41.

Загальні збори колективу інституту з підведенням підсумків за 2015-й рік

Грудень,

Інститут свинарства і АПВ НААН, м.Полтава

Члени колективу інституту, 135 чол.

Директор інституту Волощук В.М., голова профкому інституту Мікрюков О.В.

 

 

 

 

ДАНІ

про проведення Інститутом свинарства і агропромислового виробництва НААН за 2014 р.

міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів

 

 

 

 

 

з/п

Назва міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів та інших заходів

Дата та місце проведення

1

2

3

Міжнародні

1

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасний стан та шляхи інтенсифікації галузі свинарства в країнах СНД».

21-23 серпня, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН (м. Полтава).

2

Семінар: «Поточні результати досліджень проекту «EXCELMEAT»».

21 квітня,  Ллейдський університет, м.Ллейда, Іспанія

3

Семінар: «Генетичні підходи та методи для селекції в Інституті свинарства і АПВ НААН»

3 жовтня, Великобританія, Центр медичних і біологічних досліджень Університету Західної Англії

Всеукраїнські

4

Всеукраїнський семінар-навчання за темою: «Історія створення, сучасний стан та напрямки удосконалення червоної білопоясої породи м’ясних свиней»

7 серпня, Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту розведення і генетики тврин НААН  (м. Черкаси)

5

Нарада з керівниками та спеціалістами дослідних господарств Національної академії аграрних наук України про підведення підсумків роботи у тваринництві за січень-квітень 2014 р. і заготівлі сінажу на період зимівлі 2014–2015 рр.

 

23 травня, Державне підприємство «Дослідне господарство імені Декабристів» Полтавської державної сільськогосподарської станції імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (с. Великий Байрак)

6

Виїзне засідання Відділення зоотехнії НААН

22-24 жовтня, Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (м. Полтава).

Полтавською державною сільськогосподарською дослідною станцією ім.М.І.Вавилова ІС і АПВ НААН

Міжнародні

Всеукраїнські

1

Науково-практична конференція, присвячена пам’яті С.Ф. Третьякова «Особистість С.Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства»

13-14 травня 2014 р. на базі Полтавської ДСГДС
ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН (м. Полтава)

2

ІХ всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні»

22 травня 2014 р. на базі ННСГБ НААН (м. Київ)

3

Розширене засідання Вчених рад приурочене до 130 річчя з дня заснування Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І.Вавилова Інституту свинарства і АПВ

28 жовтня 2014 р. на базі Полтавської ДСГДС
ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН та Полтавського краєзнавчого музею (м. Полтава)

 

 

 

 

У 2014 році Інститут експонував рекламно-інформаційні матеріали на  виставках-ярмарках: ХХVI Міжнародній виставці-ярмарці «Агро-2014» (м. Київ), «Національному Сорчинському ярмарку – 2014» (с. Великі Сороченці Миргородського р-ну Полтавської обл.).