Ващенко Павло Анатолійович

 

 

 

Народився 3 серпня 1978 року в місті Луганську. Після закінчення середньої школи № 51 в 1995 році поступив на зооінженерний факультет Луганського сільськогосподарського інституту (перейменований в Луганський державний аграрний університет). В 2000 році закінчив університет з відзнакою. Працював зоотехніком-селекціонером, а потім головним зоотехніком в господарстві СООО „Степове” Слов’яносербського р-ну, Луганської обл. У вересні 2001-го року поступив до аспірантури в Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН. В 2005-му році захистив дисертацію за темою „Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селекцій на етапі закладки нових генеалогічних структур” за спеціальністю 06.02.01 „Розведення та селекція тварин”. Після закінчення аспірантури залишився працювати в Інституті свинарства і АПВ НААН на посаді старшого наукового співробітника лабораторії селекції. В 2010 році отримав звання старшого наукового співробітника. Підготував одного аспіранта.

Ващенко П.А. є відповідальним виконавцем двох фундаментальних і одного прикладного завдання за програмою наукових досліджень „Система селекційно-технологічного забезпечення інтенсивного та органічного виробництва продукції свинарства ("Свинарство")”, а саме: „Розробити лінійну модель оцінки племінної цінності свиней різного напрямку продуктивності” (0111U004042), „Розробити методи оцінки генетичного тренду та значень економічних ваг селекційних ознак у свинарстві” (0111U004043), „25.01.04.12.П. Розробити систему використання електронної бази даних в племінних стадах різних порід свиней”.

Співавтор заводського типу „Багачанський” у великій білій породі. Автор комп’ютерних програм „Система визначення племінної цінності свиней” та „Комбінаційна здатність ліній свиней”. Автор Методичних рекомендацій щодо збору первинних даних зоотехнічного обліку для визначення племінної цінності свиней в автоматизованому режимі, затверджених Науково-технічною радою Міністерства аграрної політики.

Всього опублікував 32 статті у фахових виданнях, методичні рекомендації затверджені Мінагрополітики України, отримав 3 авторських свідоцтва на комп’ютерні програми.